TURK Semineri: “Faruk Duman’la Sus Barbatus! Üzerine Söyleşi”, Faruk Duman, 15:30 25 Nisan 2024 (TR)

“Faruk Duman’la Sus Barbatus! Üzerine Söyleşi” (Etkinlik Türkçe olacaktır.)

Moderatör: H. Hale Sert
Tarih: 25 Nisan 2024, Perşembe
Saat: 15:30
Yer: İİSBF, A-130

Faruk Duman
Ankara Dil ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Öyküleri, 1991 yılından beri Yazıt, Damar, Papirüs ve Adam Öykü gibi dergilerde yayınlandı. 1996 yılında Çankaya Belediyesi’nin Öykü-Şiir Yarışması’nda Çocuk Öyküleri dalında ikincilik aldı. Bu öyküleri daha sonra Mızıkçı Mızıka adıyla yayınlandı. İlk öykü kitabı Seslerde Başka Sesler 1997 yılında yayınlandı. 1998’de Orhan Kemal ödülleri öykü dalında ikincilik ödülü kazandı. 2000’de Sait Faik Hikâye Armağanı, 2004’te Haldun Taner Öykü Ödülü, 2011’de Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazandı. Köpekler için gece müziği adlı romanıyla 2014 yılın kitabı ödülü ve Necati Cumalı edebiyat ödülü ve Sus Barbatus romanı ile de Orhan Kemal roman ödülü ve Cevdet Kudret edebiyat ödülünu kazandı.
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Bölümü’nde çalıştı. 2003-2018 yılları arasında Can Yayınları’nda Türk Edebiyatı editörlüğü yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte “Sarnıç” ve “Öykü Gazetesi”ni çıkardı.

H. Hale Sert
Bilkent Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.
Yüksek Lisansını Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.
Serbest çalışma hayatında geçirdiği bir dönemden sonra Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı
Bölümü’nde başladığı doktora programını 2016 yılında “Dil Devrimi’nin Erken Cumhuriyet
Dönemi’nde Şiir ve Çeviri Bağlamında Türk Edebiyatı’na Etkisi (1932-1950)” adlı teziyle
tamamladı. 2016-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. 2019 Yılında Çocukça Bir Direniş isimli öykü kitabı
yayımlandı. 2023 Bahar Dönemi’nden bugüne Bilkent Üniversitesi’nde tüm bölümlere açık bir roman dersi vermektedir.
Öyküleri, öykü eleştirileri, denemeleri ve edebiyat odaklı düşünce yazıları yayınlanmaya devam ediyor.

Etkinlik Türk Edebiyatı Bölümü ve Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından birlikte organize edilmiştir ve herkese açıktır.

GE 250/251 kapsamındadır. (10 puan).