UMRAM Semineri: “Kendini Yeme Nasıl Ödüllendirilebilir: Yeni Bir Kokain Reseptörünün Hikayesi,” Dr. Maged Harraz (Johns Hopkins Üniversitesi), SC-106, 12:40 13 Şubat (EN)

UMRAM ve Beyin Araştırmaları Merkezi Nörobilim Semineri

“Kendini Yeme Nasıl Ödüllendirilebilir: Yeni Bir Kokain Reseptörünün Hikayesi”

Dr. Maged Harraz
Johns Hopkins Üniversitesi

Tarih/Zaman: 13 Şubat, Perşembe 12:40
Yer: Seminar Odası, SC 106

Özet: Kokainin uyarıcı etkileri yüzyılı aşkın bir süredir incelenmesine rağmen, moleküler etki mekanizması şaşırtıcı bir şekilde asla titizlikle tasvir edilememiştir. Birçok laboratuvar, kokain tarafından biyojenik amin alımının inhibisyonunu (özellikle dopamin) bildirmiştir. Ancak, kokain, dopamin taşıyıcısının (DAT) nispeten zayıf, mikromolar bir inhibitörüdür. Şimdiki çalışmalarımızda, kokainin farmakolojik olarak alakalı bir kokain reseptörünü temsil eden BASP1 proteinine olağanüstü yüksek afinite ile bağlandığını bildiriyoruz. BASP1’in tükenmesi kokainin psikoaktif etkilerini önlemektedir. Kokain BASP1 aracılığıyla nöronal otofajiyi (hücresel homeostatik kendi kendine bozunma süreci) uyarmak için etki etmektedir. Otofaji, sırayla, DAT’yi seçici olarak bozunma için hedefleyerek dopamin geri alımını engeller. Otofajinin farmakolojik inhibitörleri, kokainin davranışsal eylemlerini ortadan kaldırır. Kokainin psikoaktivite modunu açıklamamız uyuşturucu bağımlılığı için terapötik ajanların geliştirilmesini kolaylaştırabilir. Şu ana kadarki bulgularımız, kokainin sinaptik plastisitenin altında yatan sinyal sistemleri yoluyla hareket ettiğini göstermektedir, bu bulgular öğrenme ve hafızanın özelliklerini ortaya çıkarmaya da yardımcı olabilir.

Kısa Özgeçmiş: Dr. Maged Harraz tıp ve yüksek lisans derecelerini Mısır’daki Süveyş Kanalı Üniversitesi’nden aldı. Sonra ABD’ye taşındı ve lisansüstü eğitim için Iowa Üniversitesi’ne katıldı. Doktora çalışmaları, nörodejenerasyona katkıda bulunan yeni bir moleküler mekanizma belirlenmesine öncülük etmiştir. Dr. Harraz, doktora sonrası eğitim için Ted ve Valina Dawson’ın Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki laboratuvarına katıldı. Bu çalışmaları nöronal gelişim, uyarılabilirlik ve dejenerasyonun microRNA regülasyonu üzerine odaklanmıştır. Daha sonra, Araştırmacı olarak Solomon Snyder grubuna katılıp, burada glutamat reseptörünü mTOR sinyaline bağlayan bir moleküler kaskadını karakterize etmiştir ve omigapili hızla hareket eden bir antidepresan olarak tanımlamıştır. Şu anda, Dr. Harraz kokain için yeni bir yüksek afiniteli reseptörü karakterize etmeye odaklanmaktadır. Maryland İnovasyon Girişimi Proje Desteği, Johns Hopkins Üniversitesi Keşif Ödülleri ve Beyin ve Davranış Vakfı’ndan NARSAD Genç Araştırmacı Desteği gibi birçok ödüle layık görüldü.