Ana Sayfa » A1-PLATFORMU, TÜBİTAK 1004

A1-PLATFORMU, TÜBİTAK 1004

A1-PLATFORMU, ekran teknolojileri için nanokristallerden milli uçak için nanokompozitlere kadar ülkemize katma-değeri yüksek ileri malzeme teknolojileri kazandırıyor.

Ulusal yüksek hedefler ve politikalar kapsamında nitelikli bilgi, küresel ürün ve yerli üretim geliştirilmesi için, A1-PLATFORMU program yöneticisi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi – UNAM’ın liderliğinde,  alanlarında ülkemizin en önemli lokomotif sanayi kuruluşları olan TUSAŞ, Vestel ve Şişecam ile dallarında en yetkin seçilmiş akademik kurumları arasında yer alan Bilkent Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve TOBB ETÜ Üniversitesi,  A1-PLATFORMU yürütücü kuruluşları olarak bir araya geldi.

A1-PLATFORMU’nu, TÜBİTAK 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında 60 Milyon TL üzerinde destek ile fonluyor. A1-PLATFORMU’nda ülkemize kritik ileri malzeme teknolojileri kazandırmak  üzere Türkiye’nin devleri TUSAŞ, Vestel ve Şişecam ile ülkemizin seçkin akademik kurumları UNAM, Bilkent, ESTÜ, AGÜ ve TOBB ETÜ yetkinliklerini birbirleriyle paylaşıyor ve ülkemiz için birlikte çalışıyor.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi – UNAM, sahip olduğu “Ulusal Araştırma Altyapısı” kimliği ile Türkiye’nin etki-değeri yüksek bilim, katma-değeri yüksek teknoloji ve global seviyede inovasyon için yararlı ve değerli bilgi üreterek rekabetçi olmasını; sadece ekonomik değil, aynı zamanda ülkemiz için toplumsal fayda ve nitelikli Ar-Ge işgücü yaratmayı; üniversite-sanayi iş birliğinin de gücüyle, derin teknoloji geliştirmeyi ve uluslararası seviyede rekabet eden ürünleşmeye katkı yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu yaklaşımla, UNAM, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluş ve akademik kurumlarıyla iç içe ve yakın iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. Böylece birlikte çalışma kültüründen doğan çok sayıda ve farklı alanlardaki projelere imza atıyor. Bu girişimlerden en önemlilerinden bir olarak görülen, TÜBİTAK’ın desteklediği UNAM’ın yöneticiliğini üstlendiği TÜBİTAK 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı’dır. Hazırlık aşaması iki yılı bulan ve TUSAŞ, Şişecam, Vestel gibi önemli sanayi kuruluşları ve Bilkent Üniversitesi, AGÜ, ESTÜ ve TOBB ETÜ gibi önemli akademik kurumlar dahil olmak üzere 20’ye yakın katılımcı ve destek paydaşı olan A1 programı bu yıl başladı. Dört yıl sürecek program süresince teknoloji hazırlık seviyesi 3, 4, 5 olarak sınıflandırılan teknolojilerin 6, 7, 8, 9 seviyelerine çıkartılması ve bu şekilde katma-değerli yüksek bu teknolojilerin yerli ve milli üretimi amaçlı ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir.

Bunlarla birlikte, programa dahil olan tüm kurumların kendi sektörlerindeki özgün ürünlerin geliştirilmesi için teknolojik kazanımlarının her aşamada ortak ve çok yönlü fayda sağlaması amaçlanmaktadır. Program dahilinde 5 ana teknoloji grubu kazandırılmaktadır. Bunlar, Nanomalzemeler, Şeffaflar, Yapısallar, Aviyonik Ekranlar ve İleri Teknoloji Cam teknoloji gruplarıdır. Örneğin, TUSAŞ’la birlikte Hürjet’in hem yapısal parçaları hem kanopi şeffaf kısımları için teknoloji kazanımları yürütülürken, aynı zamanda UNAM’da kazandırılan kuantum malzeme teknolojileriyle hem Vestel’in ekran teknolojileri uygulamaları için hem Milli Uçağın aviyonik ekranı için girdi sunuluyor. Diğer yandan, ileri cam üzerine çalışmalar hem Şişecam’ın hem Vestel’in piyasada bulunan nihai ürünlerinin geliştirilmesine hizmet ediyor.

Dört yıl boyunca A1 takımı paydaşlarıyla TÜBİTAK 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı’nda kazandırılan çok sayıda teknoloji başta savunma sanayi, dayanıklı tüketim ürünleri, elektronik, cam olmak üzere çeşitli sektörlerde katma değerli yüksek teknoloji ürünleri olarak can bulurken ülke ekonomisine doğrudan katkı yaratacak.