Ana Sayfa » Üniversitede Yaşam Yolculuğu

Üniversitede Yaşam Yolculuğu

Üniversitede Yaşam Yolculuğu III: Psikolog, Felsefeci ve Eğitimci Bakış Açısı ile İstikrar: Hayalden Hedefe

Belirli aralıklarla gerçekleştireceğimiz “Üniversitede Yaşam Yolculuğu” paylaşım saatimizde sizlerin önemli bulabileceğine inandığımız yaşam becerilerini ele alıyoruz. Serimizin üçüncü etkinliğini istikrar, özdisiplin ve irade konusunda 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 18:00’de C Blok Amfi’de (Merkez kampüs’teki Eczane’nin bulunduğu bina, 3. kat) gerçekleştireceğiz.

Etkinlik Türkçe olacaktır, ve GE 250/251 kapsamındadır. (10 puan)

 

Düzenleyenler:
Bilkent Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi (PDGM)
Bilkent Öğretim ve Öğrenim Destek Merkezi (BTLSC)
Konuşmacılar:
Dr. Ceren Gürdere
Dr. Tufan Kıymaz
Dr. Armağan Ateşkan


 

Life Journey at University III: “Persistence” from the perspective of a Psychologist, Philosopher, and Educator

We are discussing life skills that we believe you may find important in our “University Life Journey” sharing hours, which we hold at regular intervals. We will hold the third event of our series on persistence and will power on Wednesday, February 28, 2024, at 18:00 at C Blok Amphitheater.

The event will be in Turkish and is within the scope of GE 250/251. (10 points)

Organized by
Psychological Counseling and Development Center (PDGM)
Bilkent Teaching and Learning Support Center (BTLSC)

Speakers:
Dr. Ceren Gürdere
Dr. Tufan Kıymaz
Dr. Armağan Ateşkan