Ana Sayfa » Üstün Başarı Bursları Yönergesi

Üstün Başarı Bursları Yönergesi

[ 26.02.2020 tarihli Senato kararı ]

 

Madde 1- Her akademik yıl sonunda, kayıtlı olduğu bölümde en az bu bölümün normal ders yükü aralığının alt sınırı kadar müfredat dersi alıp, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.30 veya üzeri olan ve kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmeyi başaran ücretli öğrenciler ile kendi programındaki %50 burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 burslu öğrenciler, bir sonraki akademik yıl için Üstün Başarı Bursu’na hak kazanır.

Madde 2- Üstün Başarı Bursları öğrencinin kendi ücret veya burs grubunda kaçıncı yüzde birlik dilim içinde yer aldığına bağlı olarak, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü kapsar. %50 burslu öğrencilerin ödeyeceği eğitim ücreti, tam ücretin oranı olarak belirtilmiştir.

Ücretli Öğrencinin Sıralamada Yeri

%50 Burslu Öğrencinin Sıralamada Yeri

Burs Oranı

Ücret Çarpanı

Birinci %1

Birinci %1

%100

0.0

İkinci %1

İkinci %1

%80

0.2

Üçüncü %1

Üçüncü %1

%60

0.4

Dördüncü %1

%40

0.6

Beşinci %1

%20

0.8

 

Madde 3- Üstün Başarı Bursu kazanan öğrencilerin belirlenmesinde ilgili Burslar Komisyonu aşağıdaki yöntemi izler.

 1. Üstün Başarı Bursları her yıl bahar yarıyılı bitiminden sonra (Ağustos ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir akademik yıl için geçerlidir.
 2. Kapsamlı Burs, Tam Burs veya Yetenek Bursu alan öğrenciler Üstün Başarı Bursu alamaz.
 3. Üstün Başarı Bursu için ücretli öğrenciler ve %50 burslu öğrenciler ayrı ayrı değerlendirilir. Kısmi burs alan uluslararası öğrenciler ücretli öğrencilerle birlikte, ücretli öğrenci kontenjanı bulunmayan veya toplam kayıtlı ücretli öğrenci sayısı 20’nin altında olan bölümlerdekiler ise %50 burslu öğrencilerle birlikte değerlendirilir.
 4. Her bölüm veya programdaki toplam ücretli ve %50 burslu öğrenci sayıları belirlenir. Bu sayılar belirlenirken, son sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere, Mayıs ayında ilgili bölüm veya programda derslere kayıtlı tüm öğrenciler sayılır; hazırlık programına devam eden öğrenciler, izinli öğrenciler, değişim programıyla başka üniversitede bulunan öğrenciler ve kaydı askıda olan öğrenciler bu sayıya dahil edilmez.
 5. a) Her iki grup için, birinci %1’e girebilecek öğrenci sayısını bulmak amacıyla toplam öğrenci sayısı 0.01 ile çarpılır ve sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır. Eğer sonuç 0 çıkarsa bu 1’e dönüştürülür.
  b) İkinci %1’e girebilecek öğrenci sayısını bulmak için, toplam öğrenci sayısı 0.02 ile çarpılır, sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır ve birinci %1’e giren öğrenci sayısı bundan çıkartılır. Eğer sonuç 0 veya negatif çıkarsa, bu burs düzeyi için hiçbir öğrenciye burs verilmez.
  c) Üçüncü %1’e giren öğrenci sayısını bulmak için, toplam öğrenci sayısı 0.03 ile çarpılır, sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır ve birinci ve ikinci %1’e giren öğrenci sayıları bundan çıkartılır. Eğer sonuç 0 veya negatif çıkarsa, bu burs düzeyi için hiçbir öğrenciye burs verilmez.
  d) Dördüncü %1’e giren öğrenci sayısını bulmak için, toplam ücretli öğrenci sayısı 0.04 ile çarpılır, sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır ve birinci, ikinci ve üçüncü %1’e giren öğrenci sayıları bundan çıkartılır. Eğer sonuç 0 veya negatif çıkarsa, bu burs düzeyi için hiçbir öğrenciye burs verilmez.
  e) Beşinci %1’e giren öğrenci sayısını bulmak için, toplam ücretli öğrenci sayısı 0.05 ile çarpılır, sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır ve birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü %1’e giren öğrenci sayıları bundan çıkartılır. Eğer sonuç 0 veya negatif çıkarsa, bu burs düzeyi için hiçbir öğrenciye burs verilmez.
 6. Toplam ücretli veya %50 burslu öğrenci sayısı 20’den az olan bölümlerde burs düzeyi kontenjanları şu tablolara göre dağıtılır:Ücretli öğr. sayısı 8 – 19 arası olan bölümler için:

  Ücretli öğr. sayısı

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  80%

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  60%

  0

  0

  0

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  40%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  20%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  1


  %50 burslu öğr. sayısı 14 – 19:

  Burslu öğr. sayısı

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  80%

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  60%

  0

  0

  0

  1

  1

  1

 7. Kayıtlı tüm öğrenciler için son iki yarıyılda (güz ve bahar) aldıkları derslerin not ortalaması hesaplanır. Bu hesaplama GPA hesabında olduğu gibi ders kredileri ile ağırlıklandırılarak yapılır. Eğer bir ders her iki yarıyılda da alınmış ise, bu dersin her iki notu da ortalama hesabına katılır. Son iki yarıyılın not ortalaması 3.30 veya daha yüksek olan öğrenciler, not ortalamalarına göre büyükten küçüğe sıralandırılarak ücretli ve %50 burslu öğrenciler için iki ayrı liste oluşturulur. Birden fazla öğrencinin aynı not ortalamasına sahip olması durumunda bu öğrencilerin kendi aralarındaki sıralaması, her iki yarıyılın toplamında aldıkları ders sayısına göre büyükten küçüğe doğru yapılır; burada da eşitliğin bozulmaması durumunda genel not ortalamasına, bunun yeterli olmadığı durumlarda ise W notu sayısının azlığına, A+ notu sayısının çokluğuna bakılır.
 8. Güz yarıyılında İngilizce veya Fransızca hazırlık programında olduğu için sadece bahar yarıyılı notları bulunan öğrenciler listelerden çıkartılır. Kayıtlı olduğu bölüme bahar yarıyılı başında geçmiş öğrenciler listeden çıkartılır. Güz veya bahar yarıyılında izinli durumda olan öğrenciler listeden çıkartılır. Güz ve bahar yarıyıllarında değişim programı kapsamında yurtdışında bulunan öğrenciler listeden çıkartılır. Yaz dönemi sonunda mezun olması beklenen öğrenciler listeden çıkartılır.
 9. Son iki yarıyıldan herhangi birini değişim programı kapsamında yurtdışında geçirmiş öğrencilerin tek yarıyıllık not ortalaması esas alınır. Bu öğrencilerden genel not ortalamaları (CGPA) 3.00’den düşük olanlar Üstün Başarı Bursu’ndan yararlanamazlar. Değişim öğrencilerinin, değişim yarıyılında, kendi bölümlerinin normal ders yükü aralığının alt sınırı kadar dersten geçer not almış olmaları gereklidir. Bu şartları sağlamayan öğrenciler listeden çıkartılır.
 10. Dosyasında herhangi bir tarihte işlenmiş disiplin cezası olan öğrenciler listeden çıkartılır.
 11. Son iki yarıyıl içerisinde W notu almış olabilecekleri dersler, kredisiz dersler, GE100 ve GE251 dersleri çıkartıldıktan sonra, kayıtlı olduğu bölümde her iki yarıyılda da en az bu bölümün normal ders yükü aralığının alt sınırı kadar müfredat dersi almamış öğrenciler listeden çıkartılır. Müfredata ek olarak alınmış fazladan dersler ile not yükseltmek amacıyla yeniden alınmış dersler, Üstün Başarı Bursu bakımından ders yüküne sayılmaz, ancak yıllık not ortalaması hesabına dahil edilir. Yan dal veya ikinci ana dal programı kapsamında alınmış dersler ders yüküne sayılmaz. Eğer bir ders her iki yarıyılda da alınmış ise, bu ders bahar yarıyılı ders yükünden sayılmaz. Bu yarıyıllardan birinde dönem stajı dersi aldıkları için normal ders yükü aralığının alt sınırından daha az ders alan öğrenciler, eğer dönem stajı yapmadıkları dönemde değişim öğrencisi değiller ise, listeden çıkartılmaz; ancak, bu öğrencilerin dönem stajından aldıkları not yıllık not ortalamasına dahil edilmez. Bir yarıyıl için değişim öğrencisi olup diğer yarıyıl staj dersi alan öğrenciler üstün başarı bursu alamaz. İzinli yarıyıllar dahil, programında sekiz veya daha çok yarıyıl tamamlamış öğrenciler listeden çıkartılır. İlgili yarıyıllar için müfredatında yer alan derslerden bazılarını almayan (örneğin, dördüncü yarıyılını tamamladığı halde müfredatının ikinci yarıyılından alınmamış dersi olan) veya Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine uymamış durumdaki (örneğin, başarısız olduğu dersi ilk iki yarıyıl içinde tekrarlamamış olan) öğrenciler listeden çıkartılabilir; güz veya bahar yarıyılında, ilgili yarıyıl için müfredatında yer alan dersleri bire bir aldığı halde ders yükü eksiği olan öğrenciler listeden çıkartılmayabilir; bu durumlardaki öğrenciler için listeden çıkartma veya çıkartmama kararını ilgili Burslar Komisyonu verir.
 12. Ücretli ve %50 burslu öğrenciler için ayrı ayrı, listenin en üstünden başlanarak 5. maddede sayıları belirlenmiş burslar aşağı doğru dağıtılır.
 13. Üstün Başarı Bursu’na hak kazanan öğrencilerin bir sonraki akademik yıl için ödeyecekleri ücret, ücret çarpanı ile tam eğitim ücretleri çarpılarak bulunur.

Madde 4- Bu yönerge ilgili Burslar Komisyonu tarafından yürütülür.