Ana Sayfa » Yan Dal Programları

Yan Dal Programları

 • Öğrenciler yan dal programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılda başlayabilir.
 • Yan dal programına başvuracak öğrencilerin genel not ortalaması 3.0 veya daha yüksek olmalıdır.
 • Öğrenci aynı anda birden fazla yan dal programına kayıtlı olamaz.
 • Bir yan dal programından kaydı silinen bir öğrenci, tekrar aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.
 • Öğrencilerin yan dal kapsamında aldıkları derslerin kaydı, ana dal programlarından ayrı tutulur. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yan dal kapsamında aldığı derslerin ortalaması, ana dal not ortalamasından ayrı hesaplanır. Öğrencinin ana dal programı altındaki not çizelgesinde, yan dal kapsamında aldığı dersler yer almaz.
 • Ana dal programında yer alan dersler veya bunlara eşdeğer sayılan dersler yan dal programı kapsamında alınamaz.
 • Ana dal programında önceden alınmış bir dersin yan dal programında saydırılması kesinlikle mümkün değildir.
 • Yan dal programına kayıtlıyken ana dal genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 3.0’ün altına düşen öğrencilerin yan dal programından kaydı silinir.
 • İki yarıyıl üst üste yan dal programından ders almayan öğrencilerin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla bir veya iki yarıyılı yurt dışındaki bir üniversitede geçiren öğrenciler için yurt dışında geçirdikleri yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.
 • Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler, burada alıp başarılı oldukları en çok bir dersi kayıtlı oldukları yan dal programındaki eşdeğer bir ders yerine saydırmak üzere başvurabilir. Bu başvurular yan dal programının bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. Değişim programında alınan bir ders hem ana dal hem de yan dal programına sayılamaz.
 • Yan dal sertifikasına hak kazanmak için öğrencinin yan dal programında verilen derslerin tümünü en az C notuyla başarmış olması ve yan dal not ortalamasının 2.5 veya daha yüksek olması gereklidir. Yan dal sertifikası diploma yerine geçmez.
 • Öğrenci istediği zaman yan dal programından kaydını sildirebilir. Yan dal programındaki başarı veya başarısızlık, ana dal programından mezuniyetini etkilemez.
 • Ana dal programından mezun olma aşamasına gelen ancak yan dal programının derslerini tamamlamamış öğrencilere ek süre verilmez ve yan dal programından kayıtları silinir.
 • Yan dal programına kayıtlı bir öğrenci bir yarıyılda en çok iki yan dal dersi alabilecek, bu sayı ilgili dekan veya müdürün onayı olursa bir artırılabilecektir.
 • Yan dal tamamlanmamış olsa bile yan dal not çizelgesinde alınan dersler görünmeye devam edecektir.
  • Yan Dal Kayıt Sildirme Formu ( WORD / PDF )*

 


* Google Chrome internet tarayıcısı kullananlar, Word dokumanını indirmek istediğinizde lütfen bilgisayar farenizin sağ tuşuna basarak farklı kaydet seçeneği ile formları kaydediniz.