Ana Sayfa » %50 Burslu Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

%50 Burslu Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

  • %50 Burs’a hak kazanmak için gerekli şartlar şunlardır:- Bilkent Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme sonucunda “%50 İndirimli” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak
   – Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmamış olmak
   – Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına yerleştirilmemiş olmak
 • %50 Burs’tan (indirimden) yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, lisans programında 6 yıldır. İzinli geçirilen yarıyıllar süreye sayılır.
 • %50 Burslu (“%50 İndirimli” kontenjandan yerleşmiş) öğrenciler azami burs süresi boyunca eğitim ücretinin yarısını öder.
 • Yaz döneminde ders alan %50 Burslu öğrencilerden bu dersler için eğitim ücretinin yarısı alınır.
 • %50 Burs sahibi öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilir.
 • %50 Burs, öğrencilerin her yarıyılda en az normal ders yüklerini almaları ve tüm derslerine devam etmeleri koşuluyla, azami süre boyunca kesintisiz devam eder; not ortalaması veya ders geçme gibi konulardan etkilenmez. Ders yükü veya derslere devam koşullarını sağlamayan öğrencilerin %50 Bursu dondurulur. %50 Burslu öğrencilerin eğitimleri boyunca şu koşulları sağlamaları gereklidir:
   – Lisans programındaki öğrencilerin her yarıyılda en az bölümlerinin normal ders yükü aralığı alt sınırı kadar müfredat dersi almaları gerekir. Kredisiz dersler, yandal dersleri, müfredata ek fazladan alınan dersler, GE 100 ile GE 251 dersleri ve dönem içinde W notu alınan dersler ders yüküne sayılmaz. %50 Burslu öğrencilerin, öğretim elemanlarının derslerde yoklama alıp almadığından bağımsız olarak, bütün derslere devam etmesi zorunludur. Bu koşulları sağlamayan öğrencilerin %50 Bursu dondurulur.
   – İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri derslerin ve uygulamaların %100’üne devam etmekle, yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler devam koşulunu sağlayamamış kabul edilir ve dersten FZ notu alır. Devamsızlık nedeniyle FZ notu alan öğrencilerin %50 Bursu dondurulur. (Ara sınavlardan veya ödevlerden yeterli puanı toplayamadığı için FZ alacağı kesinleşen %50 Burslu öğrencilerin de derslere girmeye devam etmeleri ve asgari %90 devam koşulunu sağlamaları gereklidir.)
 • Derslere devam etmesini engelleyecek geçerli mazereti bulunan öğrenciler, yarıyıl izni için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.