Home » 23rd Career Fair – Participating Companies

23rd Career Fair – Participating Companies

 

Tübitak – Bilgem

2005 yılında TÜBİTAK-Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Tasarım ve Geliştirme Mühendisliği Bölümü’ne bağlı olarak çalışmalarına başlayan G222 Proje Birimi, 2010 yılında Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü olarak yapılandırılmıştır. 2012 yılında TÜBİTAK-Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) adıyla Enstitü haline getirilmiştir.

TÜBİTAK-BİLGEM-YTE kamu kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere, dijital strateji ve politikaların belirlenmesi, teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları dikkate alan Ar-Ge odaklı yazılım çözümleri geliştirmesine yönelik faaliyetler yürüten Türkiye’nin tek CMMI Seviye 5 belgelendirmesine sahip kamu kurumudur.

 

 

Related Links: