Ana Sayfa » İşletmelerde Büyüme Stratejileri Eğitimi

İşletmelerde Büyüme Stratejileri Eğitimi

(5,5 saat) – Eğitimci: Hacer Çınar

Kimler katılabilir? Tüm düzey yöneticiler, iş geliştirme uzmanları, araştırma geliştirme, satış, satın alma, finans, muhasebe, bütçe planlama, üretim birimleri

Neler öğreneceksiniz? Küreselleşme ile sınırların kalktığı ve hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde firmaların, ulusal ya da uluslararası zincirlerin, holdinglerin yoğun rekabet ortamında uygulayacakları büyüme stratejilerine karşılaştırmalı bir bakış.

Gerekli araç gereç: Eğitim PowerPoint sunumla verilir. Katılımcıların bilgisayar gereksinimi yoktur.

Toplam eğitim saati: 9:30-12:30 ve 13:30-16:00 (Cuma ya da Cumartesi günleri)

Ders planı:     

 • Stratejik Ortaklık (Strategic Alliance)
 • Ortak Girişim(Joint Venture)
 • Çeşitlendirme(Diversification)
 • Birleşme&Satınalma(Merger&Acquisition)
 • Yukarıdaki dört büyüme stratejisinin karşılaştırmalı analizi
 • Marka(Lisans)imtiyaz anlaşması(Franchising)
 • Yönetim Sözleşmesi(Management Contract)
 • Yukarıdaki iki büyüme stratejisinin karşılaştırmalı analizi
 • Dış Kaynak Anlaşması (Outsourcing)
 • Girişim Sermayesi(Private Equity)
 • Küresel İttifak(Consortia)