Ana Sayfa » Pazarlama İletişimi

Pazarlama İletişimi

Tutundurma – (6 Saat)

Kimler Katılabilir?

Pazarlama I ve II’yi almış olanlar veya temel pazarlama bilgisine sahip olanlar.

Ne Öğreneceksiniz?

Pazarlama I ve II’yi almış olanların rahatlıkla takip edebileceği, pazarlamada iletişim-tutundurma’nın ayrıca detaylarıyla ele alınacağı bu ders, temel pazarlama bilgisine sahip olanların da katılabileceği, pazarlamanın en zevkli konularında birisi üzerinedir.

Eğitim Kitabı

Kotler, P.; Kartajaya, H. ve Setiawan, I. 2017. Pazarlama 4.0. Optimist Yayınevi.

İçerik

 • Bütünleşik pazarlama iletişimi ne anlama gelir, neden önemlidir?
 • İletişim nasıl gerçekleşir? İletişim süreci nasıl başlar, biter, elemanları nelerdir?
 • Etkili bir pazarlama iletişiminde hangi basamaklar yer alır?
 • Tutundurma bütçesi nasıl belirlenir?
 • Tüketici ile iletişim kurma kanalları/araçları ve özellikleri nelerdir?
  • Reklam
   • Reklamın rolü ve faydaları nelerdir?
   • Reklam hangi amaçlar için kullanılır?
   • Reklamın güçlü ve zayıf yanları nelerdir?
   • Reklam türleri ve araçları nelerdir?
   • Reklam verimliliği nasıl ölçülür?
  • Kişisel satış
   • Kişisel satışın amacı ve önemi nedir?
   • Şatış gücü nasıl yönetilir?
   •  Kişisel satış süreci nasıl gerçekleşir? Basamakları nelerdir?
   • Kişisel satışın güçlü ve zayıf yanları nelerdir? Ne zaman tercih edilmelidir?
  • Satış Promosyonu (Satış Turundurma)
   • Satış turundurmanın amaçları nelerdir?
   • Satış tutundurma araçları ve teknikleri nelerdir?
   • Satış tutundurmanın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
  • Doğrudan ve dijital pazarlama
   • Doğrudan pazarlamanın gelişimi
   • Doğrudan pazarlamının faydaları nelerdir?
   • Doğrudan pazarlamada temel kanallar nelerdir?
   • Doğrudan pazarlamanın özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
   • Doğrudan, online ve dijital pazarlama arasındaki farkler nelerdir?
  • Halkla ilişkiler
   • Halkla ilişkiler kapsamı
   • Halkla ilişkiler stratejileri nelerdir?
   • Reklam ve halkla ilişkiler arasındaki farklar nelerdir?
   • Halkla ilişkilerin araçları nelerdir?