BTLSC Semineri: “Dersler Ölü Değildir: Mükemmel Dersler İçin Etkili Stratejiler”, 15:00 25 Ekim (TR)

“Dersler Ölü Değildir: Mükemmel Dersler İçin Etkili Stratejiler”

Tuesday, October 25, 2022 2:00 – 3:00 pm

(please ask for the password: btlsc@bilkent.edu.tr)

Konuşmam, Boğaziçi ve IIT üniversitelerinde 9 senelik öğrenci, NJIT’de 13 senelik professor olarak derslerdeki gözlemlerime ve deneyimlerime dayanıyor. Gerçekten, dersler ögrenciler tarafindan “ölü” olarak görulebilir. Konuşmamın ilk kısmı, buna sebep olan faktorler, özellikle de BASF’in adlandırdığı “Human Element (Insan Elementi)” üzerine yoğunlasacak. Oğretmen ve öğrenci davranıs, yetenek, ve yaklaşımlarının neden ve nasıl olu derslere sebep oldugundan bahsedecegim. Konuşmamın ikinci kısmı ise, mini-ders–aktif öğrenme–ilgi çekme teknikleriyle derslerin nasıl daha etkili hale getirebileceğine yoğunlaşacak.

 

About Dr. Bilgili

Dr. Ecevit Bilgili NJIT Kimya ve Materyal Mühendisliği Bölümünde profesör, başöğretmen, ve bölüm başkan yardımcısıdır. Kendisi Parçacık Mühendisliği ve Eczacılık Nanoteknoloji Laboratuvarı’nda ilaçlar gibi yüksek katma-değerli ürünlerin formülasyon–işlem tasarımı üzerine araştırma yapmakta ve onların işlevselliğini arttırmaktadır. Araştırmaları, ilaç nanoparçacıklarının yukarıdan-aşağıya ve aşağıdan-yukarıya üretim yaklaşımlarındaki oluşum mekanizmaları, nanokompozit mikroparçacıklar, ve amorf katı dispersiyonlar üzerine yoğunlaşmıştır. Dr. Bilgili, akademik görevlerinden önce, 2004–2009 yılları arasında Merck şirketinin Ar-Ge ve İlaç Ticarileştirme Bölümlerinde baş geliştirme mühendisi olarak çalışmıştır.

Dr. Bilgili, Parçacık Teknolojisi toplumunun iyi tanınan üyelerinden biridir. Amerikan Kimya Mühendisliği Enstitüsü (AIChE) Parçacık Teknolojisi Forumunun Seçilmiş Yönetici Komite üyesi olarak hizmet vermiştir. Kendisi, AIChE Alan3a: Parçacık Üretimi ve Karakterizasyonu’nun başkan ve başkan yardımcılığını yapmıştır. Dr. Bilgili’nin 100’e yakın hakemli makalesi, 5 Amerikan patenti, ve birçok buluş ifşası vardır. 120’den fazla ulusal ve uluslararası konferans sunumu ve 30’dan fazla davetli konuşma vermiştir. Dr. Bilgili Advanced Powder Technology dergisinin Yardımcı Yönetici Editörü, Pharmaceutics ve Powders dergilerinin editörü, ve Pharmaceutical Research dergisinin  Editör Danışma Kurulu üyesidir. Kendisi NJIT’den birçok Öğretimde Mükemmeliyet ödülü ve AIChE’den George Klinzing Parçacık Teknolojisinde En İyi Doktora Tezi Ödülü’nü almıştır. 2022 yılında, AIChE akademi üyeliğine seçilmiştir.

 

https://www.bilkent.edu/bilkent/teaching-and-learning-support-center/events/events-for-faculty/