Ana Sayfa » Notlandırma sisteminde geçici değişiklikle ilgili 8 Nisan 2020 tarihli Senato Kararı

Notlandırma sisteminde geçici değişiklikle ilgili 8 Nisan 2020 tarihli Senato Kararı

| Türkçe | English |


Üniversite Senatosu Kararı [ 8.4.2020 ]

Bilkent Üniversitesi Senatosu, koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında, sadece eğitim ve değerlendirme etkinliklerinin uzaktan yapılmasının yedinci haftadan başlayarak zorunlu hale geldiği 2019-2020 Bahar yarıyılında geçerli olmak üzere, notlandırma sisteminde geçici değişikliğe gitmeye karar vermiştir.

2019-2020 Bahar yarıyılında, Bilkent Üniversitesi’nde verilen bütün kredili derslerde, ders notlarının açıklanmasını takip eden 3 iş günü içinde, isteyen öğrenciler seçecekleri derslerinin notlarının kayıtlara Geçti/Kaldı olarak yansıtılmasını tercih etme hakkına sahip olacaktır. Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için Geçti/Kaldı seçeneğini tercih ettikleri derslerden notu C veya daha yüksek olanlar için kayıtlara SE (Satisfactory – Extraordinary Circumstances) notu, notu C- veya daha düşük olanlar için ise kayıtlara UE (Unsatisfactory – Extraordinary Circumstances) notu yansıtılacaktır. Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için ise Geçti/Kaldı seçeneğini tercih ettikleri derslerden notu B veya daha yüksek olanlar için kayıtlara SE (Satisfactory – Extraordinary Circumstances) notu, notu B- veya daha düşük olanlar için ise kayıtlara UE (Unsatisfactory – Extraordinary Circumstances) notu yansıtılacaktır. SE notu alınan dersler başarılmış, UE notu alınmış dersler başarılmamış kabul edilecektir.

Öğrencilerin SE/UE notunu tercih edip etmeme kararlarının, önceki yarıyıllarda aldıkları dersler üzerinden hesaplanan genel not ortalamalarını koruyacak biçimde uygulanabilmesi amacıyla, 2019-2020 Bahar yarıyılı için SE ve UE notu alınan dersler not ortalamasına (GPA) ve genel not ortalamasına (CGPA) dahil edilmeyecektir. Daha önceki bir yarıyılda alınmış olup 2019-2020 Bahar yarıyılında tekrarlanan dersler ile daha önce alınmış bir seçmeli dersin yerine sayılmak üzere alınmış derslerde SE veya UE notu tercih edilirse önceki dersin notu genel not ortalamasında yer almaya devam edecektir.

Öğrencilerin SE veya UE aldıkları bir dersi ileriki bir yarıyılda tekrarlamaları lisans yönetmeliğinde yer alan ders tekrarı kuralları içerisinde değerlendirilecek, başarılı durumdaki öğrencilere SE aldıkları bir dersi takip eden iki yarıyıl içerisinde tekrarlama olanağı verilecektir.

İleriki yarıyıllarda alınacak derslerin önkoşullarının sağlanması bakımından SE/UE notlarına değil, öğrencinin ilk aldığı harf notuna bakılır.

Üstün Başarı Bursları ve Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesi bakımından SE ve UE notu alınan dersler ders yüküne sayılmayacaktır.

 

 


University Senate Decision [ 8.4.2020 ]

Bilkent University Senate has decided to institute a temporary change in the grading system, to be valid only for the 2019-2020 Spring semester, in which distance education and distance evaluation had to be adopted at the seventh week of the semester due to the coronavirus pandemic.

At the end of the 2019-2020 Spring semester, in all for-credit courses, students will be given the option of choosing a Pass/Fail grade for each of their courses within three days of the announcement of the letter grades. For undergraduate students who opt for Pass/Fail in a course, grade C or above will be transformed to an SE (Satisfactory – Extraordinary Circumstances) grade and grade C- or below will be transformed to a UE (Unsatisfactory – Extraordinary Circumstances) grade. For graduate students who opt for Pass/Fail in a course, grade B or above will be transformed to an SE (Satisfactory – Extraordinary Circumstances) grade and grade B- or below will be transformed to a UE (Unsatisfactory – Extraordinary Circumstances) grade. Courses with grade SE will be considered to be successfully completed whereas courses with grade UE will be considered to have been failed.

With the view that CGPA’s based on courses taken in previous semesters should be preserved independent of SE/UE grade choices, courses for which students get SE or UE grades will not be included in their semester GPA or CGPA. For courses that were taken in a previous semester and being repeated in the 2019-2020 Spring semester or an elective course being taken in lieu of another elective taken previously, the grade of the previous course will remain in the CGPA.

Students will be given the option to repeat courses with SE/UE grades within the conditions already present in the Academic Rules and Regulations. Therefore, successful students will be able to repeat any SE course within two semesters.

Prerequisite conditions for courses to be taken in future semesters will take into account the original letter grade rather than SE/UE grades.

For the purposes of Merit Scholarships and transfers between departments, courses with SE/UE grades will not be counted towards course load requirements.