Ana Sayfa »

 

Fen Fakültesi Öğretim Kadrosu

 

06-035-Fatihcan_AtayFatihcan Atay
Matematik Bölümü
Doktora: Brown Üniversitesi

Dinamik sistemler, gecikmeli diferansiyel denklemler, fark denklemleri, karmaşık sistemler ve çizge kuramı, uygulamalı matematik.

Matematik Bölüm Başkanı Fatihcan Atay, doktorasını 1994’te Brown Üniversitesi’nden almıştır. Dinamik sistemler, gecikmeli diferansiyel denklemler, çizge teorisi, karmaşık ağlar ve uygulamalı matematik konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği’nin çeşitli bilimsel projelerinde yürütücülük görevinde bulunmuş olan Dr. Atay, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Max – Planck Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Artesis Technology Systems gibi kurumlarda görev yapmıştır.

 

06-002-A+_laurence_barkerLaurence Barker
Matematik Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Sonlu gruplar, temsil kuramı, yerel kuram ve Clifford kuramı, G cebirleri, G yarı sıralı kümeler.

Doktorasını 1992’de Oxford Üniversitesi’nden alan Laurence Barker, École Normale Supérieure ve Cardiff Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra Alexander von Humboldt bursiyeri olarak Jena Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. Grup teorisi, sonlu gruplar, temsil teorisi ve grup fonktörleri, Dr. Barker’ın başlıca çalışma alanlarıdır.

  

05-014-A+bilge-baytekinBilge Baytekin
Kimya Bölümü
Doktora: Freie Üniversität Berlin

Polimer malzeme, yapay ve doğal polimerler, kompozitler, mekanokimya, elektrostatik, yumuşak robotlar, yapı kimyasalları.

Doktorasını 2008’de Freie Universität Berlin’den alan Bilge Baytekin, polimer mekanokimyası, polimerlerden enerji elde edilmesinde yeni yöntemler, statik elektriklenme, moleküler makineler, akıllı malzemeler ve yumuşak robotlar gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. Dr. Baytekin’in araştırmaları TÜBİTAK ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Northwestern ve Harvard üniversitelerinde görev yapmış olan Dr. Baytekin, L’Oréal-UNESCO Genç Bilim Kadınlarına Destek, TÜBA-GEBİP, Parlar Vakfı Araştırma Teşvik, BAGEP, Amerikan Elektrostatik Derneği Yükselen Yıldız ve TÜBİTAK Teşvik ödülleri sahibidir.

 

Serkan Belkaya 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doktora: UT Southwestern Medical Center

İnsan genetiği ve immünolojisi, primer immün yetmezlik hastalıkları, ağır enfeksiyon hastalıkları ve akut karaciğer yetmezliği.

İnsan genetiği ve immünolojisi, primer immün yetmezlik hastalıkları, ağır enfeksiyon hastalıkları ve akut karaciğer yetmezliği konularında araştırmalar yapan Serkan Belkaya, doktorasını 2014’de UT Southwestern Medical Center’da tamamlamıştır. BAGEP Ödülü sahibidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Rockefeller ve Fordham üniversitelerinde görev yapmış olan Dr. Belkaya’nın özel ilgi alanları arasında tenis, squash ve dağcılık vardır.

 

04-002-B+_ceyhun_bulutayCeyhun Bulutay
Fizik Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kuramsal kuantum optik, spintronik, yarı iletken fiziği.

Yarıiletkenlerde kuramsal spin fiziği, kuantum optiği ve bilişimi üzerine araştırmalarını sürdüren Ceyhun Bulutay, doktorasını 1997’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Royal Society gibi kurumlarca desteklenen çeşitli projelerde yürütücülük yapan Dr. Bulutay, Essex, ETH Zürih ve Santa Barbara’daki California üniversitelerinde araştırmacı olarak görev almıştır. Parlar Vakfı ve TÜBİTAK teşvik ödülleri sahibidir.

 

04-026-A+SahinBuyukdagliŞahin Büyükdağlı
Fizik Bölümü
Doktora: Joseph Fourier Üniversitesi

Yüklü ve kutuplu sıvıların istatistik fiziği, iyon kanalları, polimer translokasyonunun istatistik fiziği.

Şahin Büyükdağlı, doktorasını 2007’de Joseph Fourier Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Büyükdağlı’nın çalışma alanları DNA’nın istatistik fiziği, elektrostatik sistemlerin istatistik fiziği, polimer translokasyonunun istatistik fiziği, biyofizik modelleme ve doğrusal olmayan sistemlerdir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Fransa, Finlandiya ve Hong Kong’daki çeşitli üniversiteler ve araştırma kurumlarında görev yapmıştır.

 

  

Ilyas Chachoua
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doktora: Louvain Katolik Üniversitesi

Üç boyutlu kromatin organizasyonu.

Doktorasını 2017’de Louvain Katolik Üniversitesi’nde tamamlayan Ilyas Chachoua, üç boyutlu kromatin organizasyonu ve gen regülasyonu etkileşimini anlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Karolinska Enstitüsü ve Penn State Üniversitesi’ne bağlı Çocuk Hastanesi’nde araştırmacılık yapmış olan Dr. Chachoua’ın hobileri kitap okumak ve koşmaktır.

 

Onur Çizmecioğlu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doktora: Heidelberg Üniversitesi

Kanser oluşturan sinyal yolakları, kanser zafiyetlerine yönelik tedaviler, hücre bölünmesi.

Doktorasını 2009’da Heidelberg Üniversitesi’nden alan Onur Çizmecioğlu, kanser oluşturan sinyal yolakları, kanser zafiyetlerine yönelik tedaviler ve hücre bölünmesi konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevedeki çalışmalarıyla kazandığı Newton ileri araştırmalar desteği kapsamında Queen Mary University of London ile ortak araştırmalar yürütmektedir. TÜBA-GEBİP Ödülü ve BAGEP Ödülü sahibidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Heidelberg Üniversitesi, Alman Kanser Araştırma Merkezi ve Dana Farber Kanser Enstitüsü gibi kurumlarda araştırmalar yapmış olan Dr. Çizmecioğlu, savaş tarihi, satranç ve felsefeyle ilgilenmektedir.

 

05-002-C+_omer_dagÖmer Dağ
Kimya Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sıvı kristaller, mezogözenekli malzemeler, güneş ve lityum iyon pilleri için gözenekli ince filmler.

Doktorasını 1994’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden alan Ömer Dağ, anorganik kimya, koordinasyon kimyası, sıvı kristaller, nanomalzemeler, optik malzemeler ve mezogözenekli malzemeler konularında araştırmalar yapmaktadır. TÜBA-GEBİP Ödülü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibidir. Bilim Akademisi üyesi olan Dr. Dağ, hızlı ışıldayan silikon konusunda uluslararası bir patente sahiptir. Dr. Dağ’ın özel ilgi alanı futboldur.

 

06-004-A+_alexander_degtyarevAlexander Degtyarev
Matematik Bölümü
Doktora: Steklov Matematik Enstitüsü

Topoloji, cebirsel geometri.

Araştırma konuları topoloji ve cebirsel geometri olan Alexander Degtyarev, doktorasını 1988’de Steklov Matematik Enstitüsü’nden almıştır. Topology of Algebraic Curves: An Approach via Dessins d’Enfants adlı bir kitabı bulunan Dr. Degtyarev, Real Enriques Surfaces adlı kitabın da ortak yazarlarındandır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Steklov Matematik Enstitüsü ve California Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Degtyarev’in bazı çalışmaları TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Kişisel ilgi alanları müzik ve bilgisayardır.

 

Hilmi Volkan Demir
Fizik Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Işık yayan diyotlar, yarı iletken nanokristaller, enerji transferi, optoelektronik, nanofotonik, biyoimplantlar.

Doktorasını 2004’te Stanford Üniversitesi’nden alan Hilmi Volkan Demir’in araştırmaları nanofotonik, yarı iletken optoelektroniği ve implant edilebilir elektronik üzerinedir. 40’ı aşkın buluşu için 100’ün üzerinde patenti bulunmaktadır. Patentlerin 12’si lisanslanmış ve 4 şirket kurulumu sağlanmıştır. TÜBA asli üyesi olan Dr. Demir, TÜBİTAK Bilim, Nanyang Araştırma Mükemmeliyet, NRF Fellow, Avrupa Bilim Vakfı EURYI, TÜBİTAK Teşvik ve TÜBA-GEBİP ödülleri sahibidir. Nanokristaller ve LED’ler üzerine yaptığı katkıları nedeniyle ABD’de Optik Topluluğu (OSA) ve IEEE tarafından Fellow payelerine layık görülmüştür. UNAM direktörü ve Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü müdürüdür.

 

 

04-027-A+ahmet-erisAhmet Eriş
Fizik Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Klasik alan kuramları, kütleçekim kuramı, harmonik tasvirler ve entegre edilebilir sistemler.

Doktorasını 1976’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Ahmet Eriş, klasik alan kuramları, kütle çekim kuramı, harmonik tasvirler ve entegre edilebilir sistemlere ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Orta Doğu Teknik, Doğu Akdeniz, Çankaya ve Yeditepe üniversitelerinde görev yapmıştır.

  

06-006-A+aurelian_gheondeaAurelian Gheondea
Matematik Bölümü
Doktora: Bükreş Üniversitesi

Fonksiyonel analiz, operatör kuramı, spektral kuramı, kuantum operasyonları.

Doktorasını 1990’da Bükreş Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Gheondea’nın çalışmaları fonksiyonel analiz, operatör kuramı ve spektral kuramının yanı sıra kuantum işlemlerinde matematik uygulamaları üzerinedir. Bükreş Matematik Enstitüsü ile Groningen, Newcastle ve Texas Üniversiteleri’nde görev yapmıştır. Dağcılık, tenis ve klasik müzik, Dr. Gheondea’nın özel ilgi alanlarıdır.

 

06-007-A+_alexander_goncharovAlexander Goncharov
Matematik Bölümü
Doktora: Rostov Üniversitesi

Fonksiyonel analiz, potansiyel kuram, fraktal geometri, yaklaşım kuramı.

Doktorasını 1986’da Rostov Üniversitesi’nden alan Alexander Goncharov’un araştırma alanları fonksiyonel analiz, potansiyel teorisi ve yaklaşım teorisidir.

 

 

Serkan İsmail Göktuna
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doktora: Münih Teknik Üniversitesi

Tümör immünolojisi, kolon kanseri, tümör mikroçevresi, iltihabi bağırsak hastalıkları, sinyal iletimi, immünterapi.

Serkan İsmail Göktuna, doktorasını 2010’da Münih Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Kanserin moleküler biyolojisi, tümör immünolojisi, sinyal iletimi ve tümör mikro çerçevesindeki hücreler arası etkileşimler ve bu etkileşimin tümör hücrelerinin nasıl kendi faydalarına kullandıklarının anlaşılması çerçevesinde araştırmalarını sürdürmektedir. Liege, Münih Teknik ve Sabancı Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. TÜBA-GEBİP ve BAGEP ödülleri sahibi olan Dr. Göktuna’nın bazı projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Fotoğrafçılık, kültür gezileri, dünya mutfakları ve basketbol, Dr. Göktuna’nın hobileri arasındadır.

 

06-030-ahmet-guloglu-A+Ahmet Muhtar Güloğlu
Matematik Bölümü
Doktora: Ohio State Üniversitesi

Analitik sayılar kuramı.

Otomorfik formlar, analitik sayılar teorisi ve Riemann Zeta fonksiyonu konularında araştırmalarını sürdüren Ahmet Muhtar Güloğlu, doktorasını 2005’te Ohio State Üniversitesi’nden almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Ohio State ve Missouri üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Güloğlu, Queens Üniversitesi’nde araştırma çalışmalarında da bulunmuştur. Müzik, spor, üç boyutlu animasyon, fotoğrafçılık, doğal yenebilir ürünlerin yetiştirilmesi ve yemek yapımı ile ilgilenmektedir.

 

Oğuz Gülseren
Fizik Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Kuramsal yoğun madde fiziği, nanobilim, grafen, iki boyutlu malzemeler, güneş pilleri, birincil ilkelerle malzeme modellemesi.

Oğuz Gülseren, Uluslararası İleri Araştırmalar Merkezi, Bath Üniversitesi, Carnegie Institution of Washington, National Institute of Standards and Technology ve Pennsylvania Üniversitesi gibi kurumlarda araştırmacı olarak çalışmıştır. Doktorasını 1992’de Bilkent Üniversitesi’nden alan Dr. Gülseren’in çalışmaları nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında 2 boyutlu malzemeler ve grafen, nanoteller, boya duyarlı güneş pilleri ve ışık-madde etkileşiminin yoğunluk fonksiyoneli teorisine dayanan hesaplar ile modellenmesi başlıklarına odaklanmıştır. Bilim Akademisi Derneği asli üyesidir. TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü ve İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü sahibidir.

 

 

06-008-A+_metin_gursesMetin Gürses
Matematik Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Einstein denklemlerinin çözüm teknikleri, yerçekimsel dalga denklemleri, Hamiltonyen yapılar ve Soliton denklemleri.

Doktorasını 1975’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Metin Gürses’in araştırmaları matematiksel fizik, Einstein gravitasyon kuramı, diferansiyel geometri, diferansiyel denklemler ve uygulamalı matematik alanlarında yoğunlaşmaktadır. TÜBİTAK Teşvik ve Bilim ödülleri ile Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü sahibi olan Dr. Gürses, Orta Doğu Teknik ve Çukurova üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış, Max-Planck Enstitüsü ve TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma çalışmalarında bulunmuştur. Bilim Akademisi kurucu üyesi olan Dr. Gürses’in kişisel ilgi alanları masa tenisi, satranç ve klasik Türk müziğidir.

 

Yaghoub Heyderzade
Matematik Bölümü
Doktora: İran’daki Azarbaijan Shahid Madani Üniversitesi

Relativitenin genel teorisi ve kozmoloji

Doktorasını 2018’de Azerbaycan Shahid Madani Üniversitesi’nden alan Yaghoub Heyderzade, relativitenin genel teorisi ve kozmoloji araştırmaları yapmaktadır. Dr. Heyderzade’nin özel ilgi alanları dağcılık, yüzme, felsefe, klasik İran, Türk ve Azeri müzikleridir.

 

 

06-024-A+_hakki_turgay–kaptanogluHakkı Turgay Kaptanoğlu
Matematik Bölümü
Doktora: Wisconsin Üniversitesi

Çok değişkenli analitik veya harmonik fonksiyon uzaylarında karmaşık analiz ve operatör teorisi.

Hakkı Turgay Kaptanoğlu, doktorasını 1991’de Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çok değişkenli analitik ve harmonik fonksiyon uzaylarında analiz ve operatör kuramı konularında araştırmalar yapan Dr. Kaptanoğlu, İTÜ Vakfı Bilim Ödülü sahibidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış ve Fulbright bursuyla Virginia Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Dr. Kaptanoğlu’nun özel ilgi alanları bilim kurgu ve sinemadır.

 

05-013-A+Ferdi-karadasFerdi Karadaş
Kimya Bölümü
Doktora: Texas A&M Üniversitesi

Anorganik bileşiklerin suyun ayrıştırılması alanında elektrokatalitik ve fotokatalitik performanslarının incelenmesi.

Doktorasını 2009’da Texas A&M Üniversitesi’nde tamamlayan Ferdi Karadaş, kuantum bilgisayar ve manyetik hafıza özelliğine sahip moleküller geliştirmiş, hidrojen depolama kapasitesine sahip gözenekli katı malzemeler üzerinde çalışmıştır. TÜBİTAK Teşvik ve Parlar Vakfı Araştırma Teşvik ödülleri sahibidir. Sudan enerji üretebilen sistemler üzerine araştırmalarına devam eden Dr. Karadaş, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Texas A&M ve Katar üniversitelerinde görev yapmıştır.

 

Çisil Karagüzel
Matematik Bölümü
Doktora: Santa Cruz’daki California Üniversitesi

Sonlu grupların temsil teorisi

Çisil Karagüzel, doktorasını 2022’de Santa Cruz’daki California Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Karagüzel, bilimsel çalışmalarına sonlu grupların temsil teorisi çerçevesinde devam etmektedir.

 

06-010-A+azer_kerimovAzer Kerimov
Matematik Bölümü
Doktora: Azerbeycan Bilimler Akademisi

İstatistiksel fiziğin matematiksel kuramı, olasılık ve stokastik süreçler kuramı.

Landau Teorik Fizik Enstitüsü’nden 1988’de doktorasını alan Azer Kerimov, faz dönüşümlerinin matematiksel teorisi ve Gibbs ölçümleri alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Dr. Kerimov, TÜBİTAK tarafından açılan kurslarda yetenekli öğrencileri Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na hazırlamaktadır.

 

07-004-B+_ozlen_konuÖzlen Konu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doktora: Texas Tech Üniversitesi

Karşılaştırmalı gen ifade profillemesi, sistem biyolojisi ve biyoenformatik, meme kanseri, ilaç taramasında zebrabalığı modelleri.

Doktorasını 1999’da Texas Tech Üniversitesi’nden alan Özlen Konu, biyolojik sistem analizleri, karşılaştırmalı transkriptomik-genomik araştırmalar ve hastalıkla ilintili sinyal yolağlarının zebra balığı modelinde işlevsel açıdan betimlenmesi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Tennessee Üniversitesi ve Texas Sağlık Bilim Merkezi gibi kurumlarda bilimsel çalışmalarda bulunmuş olan Dr. Konu, Avrupa Birliği’nin COST ve HORIZON programlarında yer almanın yanı sıra TÜSEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde de yürütücülük yapmaktadır.

 

06-009-A+_dilek_guvencDilek Köksal
Matematik Bölümü
Doktora: Ankara Üniversitesi

Doğrusal modellerde parametre tahmini ve değişken seçimi, veri analizi, matematiksel istatistik eğitimi.

Doktorasını 1984’te Ankara Üniversitesi’nde tamamlayan Dilek Köksal’ın doğrusal modellerde parametre tahmini ve olasılık dağılımları konularında araştırmaları bulunmaktadır. Illinois Institute of Technology ve Abbott Laboratuvarları’nda çalışmış olan Dr. Köksal’ın kişisel ilgi alanları moda tasarımı, müzik, resim ve seyahat etmektir.

 

 

 

06-024-Zeki KuruogluZeki C. Kuruoğlu
Kimya Bölümü
Doktora: Florida Üniversitesi

Kuramsal kimya, moleküler çarpışmalar, çok parçacıklı sistemlerin kuantum saçılma kuramı ve hesaplama yöntemleri.

Zeki C. Kuruoğlu, doktorasını 1978’de Florida Üniversitesi’nden almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Brown Üniversitesi ve TÜBİTAK Temel Bilimler Enstitüsü’nde araştırma uzmanı, Iowa, George Washington ve New Mexico üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Kuruoğlu, kuantum saçılma teorisi ve hesaplama yöntemleri gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır.

 

Cihan Okay 
Matematik Bölümü
Doktora: British Columbia Üniversitesi

Cebirsel topolojinin kuantum hesaplama teorisine uygulamaları.

Güncel çalışmaları cebirsel topolojinin kuantum hesaplama teorisine uygulamalarını kapsayan Cihan Okay, doktorasını British Columbia Üniversitesi’nden 2014’te almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Western ve British Columbia üniversitelerinde tamamlamıştır. Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyi’nce desteklenmiş çalışmaları bulunan Dr. Okay’ın kişisel ilgi alanları sinema, resim, müzik kuramı ve tenistir.

 

04-011-A+_mehmetozgur_okteMehmet Özgür Oktel
Fizik Bölümü
Doktora: Massachusetts Institute of Technology

Çok parçacık fiziği, süperiletkenlik, süperakışkanlık, soğuk gazlar, atom-foton etkileşmesi.

Fizik Bölüm Başkanı Mehmet Özgür Oktel, doktorasını 2001’de Massachusetts Institute of Technology’den almıştır. TÜBA-GEBİP Ödülü, TÜBİTAK Teşvik ve Kariyer Ödülü, Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Oktel’in araştırma alanları teorik yoğun madde fiziği, ultra soğuk gazlar, düşük boyutlu çok parçacık sistemleri ve atom-ışık etkileşmesidir. Dr. Oktel, lise öğrencilerini uluslararası fizik olimpiyatlarına hazırlayan grupta yer almaktadır.

 

Halil İbrahim Okur
Kimya Bölümü
Doktora: Penn State Üniversitesi

Biyolojik yüzeylerde meydana gelen kimyasal süreçler

Biyolojik yüzeylerin yapısını ve bu yüzeylerde gerçekleşen kimyasal reaksiyonları moleküler seviyede anlamaya yönelik araştırmalarını sürdüren Halil İbrahim Okur, doktorasını 2014’de Penn State Üniversitesi’nden almıştır. BAGEP Ödülü sahibidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce École Polytechnique Fédérale de Lausanne’da görev yapan Dr. Okur, yaptığı araştırmalarla Avrupa Komisyonu’nun Marie-Curie bireysel araştırma bursunu kazanmıştır.

 

Pınar Önal
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doktora: Berlin Humboldt Üniversitesi

Protein ve DNA arasındaki moleküler etkileşimler.

Pınar Önal, genetik ve genomik deneylerin yanı sıra canlı ve sabit görüntüleme yöntemleri kullanarak protein ve DNA arasındaki dinamik ve hassas moleküler etkileşimleri araştırmaktadır. Doktorasını Berlin Humboldt Üniversitesi’nde, doktora sonrası araştırmalarını New York Üniversitesi’nde tamamlamıştır. NIH destekli projelerde görev almış, Northwestern Üniversitesi’nde araştırmacılık yapmıştır. Çiçek yetiştirmek ve James Joyce okumak, Dr. Önal’ın hobilerindendir.

 

Ekmel Özbay
Fizik Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Nanoteknoloji, fotonik metamalzemeler, nanofotonik, silikon karpit temelli nanoaygıtlar, optoelektronik.

Yüksek performanslı nanoelektronik ve nanofotonik aygıtlar, GaN tabanlı RF entegre devreler, fiber temelli sensörler, GaN MOCVD, metamalzemeler ve nanoplazmonik sensörler konularında araştırmalar yapan Ekmel Özbay, doktorasını 1992’de Stanford Üniversitesi’nden almıştır. Avrupa Birliği Descartes Bilim, Parlar Vakfı Bilim, Hüsamettin Tuğaç Vakfı Teknoloji Geliştirme, TÜBİTAK Teşvik, Sedat Simavi Bilim, TÜBİTAK Bilim ödülleri ve OSA Adolph Lomb Madalyası sahibidir. Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin (NANOTAM) kurucusu ve direktörüdür. NANOTAM’da geliştirilen teknolojileri Türkiye ekonomisine yüksek katkı sağlayacak ticari ürünlere dönüştürmek amacıyla kurulan AB MikroNano’nun kurucu genel müdürüdür. TÜBA ve Avrupa Bilimler Akademisi asli üyesidir.

 

07-006-D+_tayfun_ozcelikTayfun Özçelik
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Tıpta Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi, Yale Üniversitesi

İnsan genetiği, kompleks hastalıkların genetik temellerinin belirlenmesi, genom incelemeleri, nörogenetik.

Fen Fakültesi Dekanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Tayfun Özçelik, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Kompleks genetik hastalıklar üzerine araştırmalar yapmaktadır. Münih, Stanford ve Yale üniversitelerinde çalışmış olan Dr. Özçelik, TÜBİTAK, TWAS, UNDP, ICGEB, NIH ve WHO gibi kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almıştır. TÜBİTAK Teşvik ve Bilim ödülleri sahibidir. TÜBA üyesi olan Dr. Özçelik, Tıbbi Genetik Derneği’nin başkanlığını, American Society of Human Genetics’in program komitesi üyeliğini, European Society of Human Genetics’in yönetim kurulu üyeliğini ve eğitim komitesi başkanlığını yapmıştır.

 

Emrah Özensoy
Kimya Bölümü
Doktora: Texas A&M Üniversitesi

Katalizörler, nanoteknoloji, alternatif enerji sistemleri, nanomalzemeler, çevre kimyası, spektroskopi, yüzey bilimi.

Kimya Bölüm Başkanı Emrah Özensoy, doktorasını 2004’te Texas A&M Üniversitesi’nden almıştır. Pacific Northwest Ulusal Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. Dr. Özensoy’un araştırma konuları nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, enerji dönüşümü ve savunma teknolojileridir. American Vacuum Society Morton Traum, TÜBİTAK Teşvik, BAGEP, FABED Esin Tümer, Parlar Vakfı Araştırma Teşvik, Sedat Simavi Fen Bilimleri ve TÜBA – GEBİP ödülleri sahibidir. Türk Kataliz Derneği’nin kurucu ve yönetim kurulu üyesi olan Dr. Özensoy, SESAME Uluslararası Sinkrotron Merkezi’nin, Catalysis Letters ve Topics in Catalysis dergilerinin bilimsel danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır.

 

Türker Özsarı 
Matematik Bölümü
Doktora: Virginia Üniversitesi

Fizik ve mühendislikte doğada meydana gelen olayları modellemede kullanılan kısmi diferansiyel denklemler ve bu denklemlerin denetim kuramına uygulanması.

Türker Özsarı, doktorasını 2010’da Virginia Üniversitesi’nden almıştır. Fizik ve mühendislikte doğada meydana gelen olayları modellemede kullanılan kısmi diferansiyel denklemler ve bu denklemlerin denetim kuramına uygulanması üzerinde çalışmaktadır. TÜBİTAK 1001 programı yürütücüsüdür. North Carolina Üniversitesi’nde dersler vermiş, Cambridge Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. BAGEP Ödülü sahibi olan Dr. Özsarı’nın hobileri sinema ve edebiyattır.

 

Naci Saldı
Matematik Bölümü
Doktora: Queen’s Üniversitesi

 Stokastik kontrol kuramı, oyun kuramı, makine öğrenmesi.

Doktorasını 2015’te Queen’s Üniversitesi’nde tamamlayan Naci Saldı, stokastik kontrol kuramı, oyun kuramı, makine öğrenmesi, enformasyon kuramı, olasılık kuramı ve uygulamaları gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. BAGEP Ödülü sahibidir. Ortak yazarlı bir kitabı bulunan Dr. Saldı, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nde araştırmacılık ve Özyeğin Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.

 

Ceren Sibel Sayın
Fizik Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Teorik yoğun madde fiziği.

 Doktorasını 2014’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden alan Ceren Sibel Sayın, teorik yoğun madde fiziği çerçevesinde yoğunluk fonksiyoneli teorisi ve benzeri yöntemlerle çeşitli nanoyapıların, moleküllerin, kristal yapıların modellenerek kuantum hesaplamalı olarak incelenmesi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Grafen ve türevlerinin, iki boyutlu malzemelerin ve malzeme ara yüzlerinin elektronik ve manyetik özellikleri konularında çalışmaları yoğunlaşan Dr. Sayın, TÜBİTAK destekli projelerde de görev almaktadır. Bilim tarihi, bilim kurgu ve bilgisayar oyunları, Dr. Sayın’ın hobilerindendir.

 

06-019-A+ali_sinan_sertozAli Sinan Sertöz
Matematik Bölümü
Doktora: British Columbia Üniversitesi

Cebirsel geometri.

Ali Sinan Sertöz, doktorasını 1984’te British Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Cebirsel geometri alanında araştırmalar yapan Dr. Sertöz, Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü sahibidir. Dr. Sertöz’ün kişisel ilgi alanları belgesel, sinema, klasik romanlar ve bilim tarihidir.

 

06-031-A+mufit-sezerMüfit Sezer
Matematik Bölümü
Doktora: Purdue Üniversitesi

Değişmeli cebir, sembolik hesaplama.

Doktorasını 2003’te Purdue Üniversitesi’nde tamamlayan Müfit Sezer, değişmeli cebir ve sembolik hesaplama alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Texas Tech, Kent ve Boğaziçi üniversitelerinde görev almıştır. TÜBA-GEBİP ve Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü sahibidir.

 

05-009-B+_sefik_suzer_1Şefik Süzer
Kimya Bölümü
Doktora: California Üniversitesi, Berkeley

Spektroskopi, yüzey modifikasyonu ve karekterizasyonu, akıllı malzemeler.

Yüzey kimyası ve spektroskopi, metal-yarı iletken- yalıtkan ve nanoparçacıkların üretimi, karakterizasyonu ve optik uygulamaları alanlarında araştırmalar yapan Şefik Süzer, doktorasını 1976’da Berkeley’deki California Üniversitesi’nden almıştır. TÜBİTAK Teşvik ve Bilim ödülleri sahibi olan Dr. Süzer’e Amerikan Vakum Derneği tarafından Platinum Fellow (en üst düzey üyelik) unvanı verilmiştir. Freiburg, Virginia, Michigan, Delaware, Osaka ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri, Lawrence Berkeley ve Brookhaven National laboratuvarları ile Fritz-Haber Enstitüsü’nde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuş olan Dr. Süzer, TÜBA ve TÜBİTAK’ta yönetim kurulu üyeliği gibi görevler üstlenmiştir.

 

04-015-D+_bilal_tanatarBilal Tanatar
Fizik Bölümü
Doktora: Delaware Üniversitesi

Çok parçacık fiziği, elektron korelasyonaları, ultra soğuk atomlar, kuantum Monte Carlo yöntemleri.

Kuantum katı ve sıvıları, yoğun madde fiziği ve iki boyutlu elektron sistemleri hakkında araştırmaları olan Dr. Tanatar, doktorasını 1987’de Delaware Üniversitesi’nde tamamlamıştır. TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Türk Fizik Derneği Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü ve Parlar Vakfı Bilim Ödülü sahibidir. TÜBA ve Academia Europaea üyesidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Illinois Üniversitesi, Western Ontario Üniversitesi ve Uluslararası Teorik Fizik Merkezi’nde görev yapmıştır. Dr. Tanatar, caz ve edebiyata meraklıdır.

 

Okan Tekman
Matematik Bölümü
Doktora: Minnesota Üniversitesi

Otomorfik formlar.

Okan Tekman, doktorasını 1992’de Minnesota Üniversitesi’nden almıştır. Otomorfik formlar ve L-fonksiyonlarının özel değerleri içerikli araştırmalar yapan Dr. Tekman’ın bir diğer çalışma alanı ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarıdır.

 

Onur Tokel
Fizik Bölümü
Doktora: Cornell Üniversitesi

Temel lazer-malzeme etkileşim fiziği ve gerçek hayatta uygulanabilecek teknolojiler ortaya çıkarmak

Temel lazer-madde etkileşim fiziğinin derinlemesine incelenmesi ve buna bağlı özgün mikro nanoteknolojiler ortaya çıkarılması üzerine araştırmalarını sürdüren Onur Tokel, doktorasını 2011’de Cornell Üniversitesi’nden almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Georgia Institute of Technology ve Harvard Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yapmıştır. TÜBA-GEBİP Ödülü, Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, TÜBİTAK Başarı Ödülü ve BAGEP Ödülü sahibidir. Dr. Tokel’in ilgi alanları bilim kurgu edebiyatı ve arkeolojidir.

 

 

05-016-A+Yunus-TurkmenYunus Emre Türkmen
Kimya Bölümü
Doktora: Chicago Üniversitesi

Kovalent olmayan etkileşimlere dayalı organokatalitik yöntemler, ilaç kimyası, doğal ürünlerin toplam sentezi.

Doktorasını 2012’de Chicago Üniversitesi’nde tamamlayan Yunus Emre Türkmen, ilaç olarak kullanılma potansiyeli olan, biyolojik aktiviteye sahip organik bileşikleri sentezlemek için etkin yöntemlerin keşfi, çalışma prensibi kovalent olmayan etkileşimlere dayanan yeni organokatalizörlerin tasarım, sentez ve uygulamalarının yanı sıra çevreyle uyumlu katalitik tepkimelerin keşfi gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Orta Doğu Teknik, Chicago ve Bristol üniversitelerinde görev yapan Dr. Türkmen, BAGEP Ödülü sahibidir. Özel ilgi alanları arasında gösteri sanatları ve edebiyat bulunmaktadır.

 

Bahar Değirmenci Uzun
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doktora: Zürih Üniversitesi

 Kök hücre

Bahar Değirmenci Uzun, doktorasını 2018’de Zürih Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kök hücrelerin bağırsak gelişiminde ve yenilenmesindeki rolleri ile obezite hastalığının kök hücrelerine etkisinin anlaşılması konularında araştırmalarına devam etmektedir. Dr. Uzun, obezitede primer silya ve bağırsak kök hücre nişinin rolü kapsamındaki bilimsel çalışmalarıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nden kurulum desteği almıştır.

 

05-017-A+burak-ulgutBurak Ülgüt
Kimya Bölümü
Doktora: Cornell Üniversitesi

Elektrokimyasal enerji depolama sistemleri geliştirilmesi, empedans spektroskopisi, yerinde elektrospektrokimya ölçümleri.

Burak Ülgüt, doktorasını 2007’de Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Pil ve bataryaların kalite ve ömür öngörülerinin yapılması, elektrokimyasal enerji depolama sistemleri, elektrokimyasal empedans spektroskopisi, elektrokimyasal gürültü, operando spektroelektrokimya ölçümleri konularında çalışmalar yürütmektedir. TÜBA- GEBİP, BAGEP ve Parlar Vakfı Araştırma Teşvik ödülleri sahibidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce özel sektörde uygulama müdürü ve araştırma-geliştirme yöneticisi olarak görev yapan Dr. Ülgüt, futbol ve bisiklet sporlarına ilgi duymaktadır.

 

06-021-A+bulent_unalBülent Ünal
Matematik Bölümü
Doktora: Missouri Üniversitesi

Diferansiyel geometri, Riemann geometrisi, sözde Riemann ve Lorentz geometrisi, katmanlı uzaylarda küresel analiz.

Doktorasını 2000’de Missouri Üniversitesi’nden alan Bülent Ünal’ın çalışmaları diferansiyel geometri, Lorentz ve Riemann geometrileri, manifoldlar üzerinde analiz konuları başta olmak üzere genel görelilik ve kuantum alan kuramları ile matematiksel fizik başlıklarına yayılmaktadır. Müzik, spor, sinema ve felsefe, Dr. Ünal’ın özel ilgi alanlarıdır.

 

06-026-A+Ozgun_UnluÖzgün Ünlü
Matematik Bölümü
Doktora: Wisconsin Üniversitesi

Cebirsel geometri, geometrik grup kuramı.

Doktorasını 2004’te Wisconsin Üniversitesi’nde tamamlayan Özgün Ünlü, cebirsel topoloji ve geometrik grup kuramına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Dr. Ünlü, dans ve futbola ilgi duymaktadır.

 

  

04-016-A+_cemal_yalabikCemal Yalabık
Fizik Bölümü
Doktora: Brown Üniversitesi

İstatistik mekanik, faz geçişleri ve kritik olaylar, denge dışı sistemler, kuantum taşınım.

Cemal Yalabık, doktorasını 1976’da Brown Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstatistik mekanik, faz geçişleri ve kritik olaylar, denge dışı sistemler, kuantum taşınım konularında araştırmalar yapan Dr. Yalabık, TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi ve TÜBA üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Temple Üniversitesi’nde görev yapmış olan Dr. Yalabık’ın kişisel ilgi alanları amatör denizcilik, telsizcilik ve astronomidir.

 

06-022-A+_ergun_yalcinErgün Yalçın
Matematik Bölümü
Doktora: Wisconsin Üniversitesi

Cebirsel topoloji, sonlu grupların temsil kuramı, grupların kohomolojisi.

Doktorasını 1998’de Wisconsin Üniversitesi’nde tamamlayan Ergün Yalçın’ın araştırmaları topolojik uzayların simetrileri ve grupların geometrisi çerçevesindedir. TÜBA-GEBİP Ödülü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Yalçın, ayrıca Bilim Akademisi üyesidir.

 

06-028-A+Hamza-YesliyurtHamza Yeşilyurt
Matematik Bölümü
Doktora: Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign

Analitik sayılar kuramı.

Doktorasını 2004’te Urbana-Champaign’daki Illinois Üniversitesi’nde tamamlayan Hamza Yeşilyurt, Florida Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Eliptik fonksiyonlar, hipergeometrik seriler ve q-serileri konularında çalışmalarına devam etmektedir. Paul T. Bateman Sayılar Teorisi Ödülü, Masatoshi Gündüz Ikeda Araştırma Ödülü ve Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü sahibidir.

 

Gökhan Yıldırım 
Matematik Bölümü
Doktora: Güney Kaliforniya Üniversitesi

Olasılık teorisi, olasılığın kombinatorik ve istatistiksel fiziğe uygulamaları, veri biliminin matematiksel temelleri.

Olasılık teorisi, olasılığın kombinatorik ve istatistiksel fiziğe uygulamaları, veri biliminin matematiksel temelleri gibi alanlarda araştırmalar yapan Gökhan Yıldırım, doktorasını 2013’te Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden almıştır. Daha önce York Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar yapan Dr. Yıldırım’ın hobileri kitap okumak ve seyahat etmektir.

 

Deniz Yılmaz
Matematik Bölümü
Doktora: Santa Cruz’daki California Üniversitesi

Grup teorisi, temsil teorisi, iküme izleçleri, permütasyon izleçleri.

 Çalışmalarında grup teorisi, temsil teorisi, iküme izleçleri ve permütasyon izleçlerine yoğunlaşan Deniz Yılmaz, doktorasını Santa Cruz’daki California Üniversitesi’nden 2020’de almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Picardie ve Jena üniversitelerinde tamamlayan Dr. Yılmaz’ın hobileri satranç ve spordur.

 

 

07-011-isik_yulugIşık G. Yuluğ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doktora: Londra Üniversitesi

Meme kanseri gelişiminde rol oynayan genler, epigenetik değişiklikler, transkriptomik.

Doktorasını 1995’te Londra Üniversitesi’nde tamamlayan Işık Yuluğ, NATO, TÜBİTAK, Londra Üniversitesi Edgar Lawley ve L’Oréal-UNESCO Genç Bilim Kadınlarına Destek ödülleri sahibidir. Türkiye temsilcisi olarak Avrupa Kanser Araştırmaları Birliği’nde konsey üyeliği ve Avrupa Birliği’nin Araştırma Ağ Programı, UNESCO, Türkiye Biyoetik Komitesi asli üyesi olarak görev almıştır. Ludwig Kanser Araştırma Enstitüsü ve Texas M.D. Anderson Kanser Merkezi gibi kurumlarda çalışmalar yapmış olan Dr. Yuluğ, meme kanserinin gelişiminde rol alan genlerin ifade profillerinin analizi, genetik ve epigenetik mekanizmalarının tanımlanması üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.

 

06-023-A+_natalya_zheltukinaNatalya Zheltukhina
Matematik Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Tüm düzlemde analitik fonksiyonlar kuramı, Polya sıklık dizileri.

Natalya Zheltukhina, doktorasını 2002’de Bilkent Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Zheltukhina, çalışmalarını tam fonksiyonlar kuramı üzerinde sürdürmektedir.