Ana Sayfa »

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Kadrosu

 

10-008-A+michell-adamsMichelle M. Adams
Psikoloji Bölümü
Doktora: New York Üniversitesi

Yaşa bağlı sinaptik değişimler, kalori kısıtlaması ve benzeri müdahaleler.

Psikoloji Bölüm Başkanı Michelle M.Adams, doktorasını New York Üniversitesi’nden 2001’de almıştır. Brown Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology’de nörobilim üzerine doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş, Wake Forest Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Dr. Adams’ın araştırmaları bellek, öğrenme ve algı gibi bilişsel süreçlerin moleküler nörobiyolojik temellerine odaklanmaktadır. Özellikle yaşlılığın bilişsel belirtileri ile hormonlar ve sinir hücrelerindeki alıcılar arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmalarıyla Nature, PNAS, Journal of Neuroscience ve Journal of Neurophysiology gibi bilimsel dergilerde çok sayıda makale yayımlamış olan Dr. Adams, National Institutes of Health bünyesindeki nöropsikoloji laboratuvarında da görev almıştır. Beyin ve Davranış ile Psikolojiye Giriş derslerini veren Dr. Adams, disiplinlerarası nörobilim yüksek lisans ve doktora programları ana bilim dalı başkanıdır.

 

09-038-A+pelin_akyolPelin Akyol
İktisat Bölümü
Doktora: Pennsylvania State Üniversitesi

Eğitim ekonomisi, işgücü ekonomisi, uygulamalı mikroiktisat.

Pelin Akyol, doktorasını 2014’te Pennsylvania State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilimsel ilgi alanları uygulamalı mikroiktisat, eğitim ve işgücü ekonomisi olan Dr. Akyol’un güncel çalışmaları eğitim ve işgüçü piyasası çıktılarında cinsiyet farklılıklarının araştırılması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Makaleleri European Economic Review dergisinde yayımlanmış olan Dr. Akyol, Mikroiktisat Kuramı ve Emek Piyasaları Ekonomisi derslerini vermektedir.

 

11-001-A_james_alexanderJames Alexander
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Trinity College, Cambridge

Batı siyasi düşüncesi tarihi, siyaset felsefesi, siyasi kavramların tanımlanması, siyasi ideolojiler.

Siyaset felsefesi, imparatorluk kavramının tarihi, siyasi düşüncede terminoloji ve kategori soruları, siyasi düşünce tarihi, çağdaş tarih, din ve kadın konularında çalışmalar yapan James Alexander, doktorasını 2000’de Trinity College’dan almıştır. Yazıları History of Political Thought gibi dergilerde yayımlanmıştır. Siyasi Kavramlar ve Siyaset Bilimine Giriş ile Kozmopolis: Roma İmparatorluğu’ndan Osmanlı ve Britanya İmparatorluklarına derslerini vermektedir. Shaw’s Controversial Socialism ve Frederick Bulmer: A Life başlıklı kitapların yazarı olan Dr.Alexander, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Trinity College’da ders vermiştir. Müzik ve edebiyat, Dr.Alexander’ın kişisel ilgi alanlarındandır.

 

10-015-A+jedediah-allenJedediah Allen
Psikoloji Bölümü
Doktora: Lehigh Üniversitesi

Sosyal bilişim, sosyal öğrenme ve taklit alanlarında çocukların öğrenmesi, bu alanlarda edinilen bilginin doğası ve gelişimi.

Makaleleri Cognitive Development, Behavior and Brain Sciences, Human Development ve Child Development Perspectives dergilerinde yayımlanan Jedediah Allen, doktorasını 2012’de Lehigh Üniversitesi’nden almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını UMDNJ’de tamamlamıştır. Bebeklik ve erken çocuklukta bilişsel ve sosyal bilişsel süreçlerle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Psikolojiye Giriş ile Bilişsel ve Sosyal Gelişim derslerini veren Dr. Allen, Türk mutfağı ve açık alan hokeyi gibi kişisel ilgi alanlarına sahiptir.

 

12-002-C_ersel_aydinliErsel Aydınlı
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: McGill Üniversitesi

Özgün kuramsal yaklaşımlar, güvenlik, terörizm, devlet dışı aktörler, Türkiye’de sivil-asker ilişkileri ve dış politika.

Ersel Aydınlı, doktorasını 2002’de McGill Üniversitesi’nden almış, doktora sonrası çalışmasını Harvard Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Uluslararası İlişkiler Teorisi, Dış Politika Analizi ve Uluslararası Terörizm derslerini veren Dr. Aydınlı’nın makaleleri Journal of Peace Research, Review of International Studies, Foreign Affairs, Security Dialogue, International Studies Review, International Studies Perspectives, Terrorism and Political Violence, Middle East Journal ve Studies in Conflict and Terrorism gibi dergilerde yayımlanmıştır. Araştırmaları uluslararası ilişkiler kuramı, güvenlik, küreselleşme ve terörizm konularında yoğunlaşan Dr. Aydınlı, 2007-2010 döneminde Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlığı yaptığı Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce McGill Üniversitesi, Washington Institute for Near Eastern Policy’de çalışmış ve George Washington Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinde bulunmuştur. Eylül 2010’dan bu yana Türkiye Fulbright Komisyonu’nun genel sekreterliğini yürütmektedir. Globalization, Security, and the Nation State: Paradigms in Transition ve Emerging Transnational (In)Security Governance adlı kitapların editörü, Yöntem, Kuram, Komplo başlıklı kitabın ise ortak yazarıdır. Son kitabı Devlet Dışı Aktörler: Anarşistlerden Cihatçılara 2016’da yayımlanan Dr. Aydınlı, doğayı koruma etkinlikleri ve seyahate meraklıdır.

 

11-002-B_ilker_ayturkİlker Aytürk
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Brandeis Üniversitesi

Toplumsal dil bilimi, Orta Doğu, milliyetçilik, Türkiye ve İsrail’de iç siyaset, düşünce tarihi.

İsrail’de Devlet ve Toplum, Türkiye’de Siyasal Gelişim, Siyaset Bilimine Giriş derslerini veren İlker Aytürk, doktorasını 2005’te Brandeis Üniversitesi’nden almıştır. Milliyetçilik, toplumsal dilbilim ve İsrail iç politikası üzerine araştırmalar yapan Dr.Aytürk’ün makaleleri New Perspectives on Turkey, Turkish Studies, Middle Eastern Studies, Journal of the Royal Asiatic Society, Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Journal of Contemporary History, Journal of World History ve Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes gibi dergilerde yayımlanmıştır.TÜBA- GEBİP ödülü sahibi olan Dr.Aytürk, 2012 yılını Chicago Üniversitesi’nde Fulbright araştırmacısı olarak geçirmiştir. İslami nümismatik ile ilgilenen Dr.Aytürk, kontrmarklı Anadolu sikkeleri koleksiyonu yapmaktadır.

 

Tuğba Bayar
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Bamberg Üniversitesi

Uluslararası rejimler, uluslararası hukuk, nükleer silahsızlanma, güvenlik rejimleri.

Uluslararası rejimler, uluslararası hukuk, nükleer silahsızlanma, güvenlik rejimleri, İran, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya gibi araştırma alanları bulunan Tuğba Bayar, doktorasını Otto-Friedrich-Universität Bamberg’de tamamlamıştır. Dünya Politikasına Giriş, Uluslararası Hukuk, Disiplinlerüstü Bitirme Projesi: Kalkınma – Eleştirel Yaklaşımlar ve Yeni Açılımlar derslerini veren Dr. Bayar’ın bugüne kadar iki kitabı yayımlanmıştır.

 

09-003-B+_hakan_berumentHakan Berument
İktisat Bölümü
Doktora: North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill

Makroiktisat, para politikası ve zaman serileri.

Doktorasını 1994’te Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nden alan Hakan Berument’in çalışma alanları makroekonomi, enerji ekonomisi ve zaman serileri analizidir. Türkiye Bilimler Akademisi Teşvik Ödülü ve Parlar Vakfı Genç Ekonomist Ödülü sahibi olan Dr. Berument, Wake Forest Üniversitesi’nde çalışmıştır. Yazıları Energy Journal, Review of Financial Economics, Scottish Journal of Political Economy ve Southern Economic Journal gibi dergilerde yayımlanan Dr. Berument,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda araştırma genel müdürü olarak da görev yapmıştır. Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Berument, Ekonometri, Enerji Ekonomisi ve Makroiktisat Kuramı derslerini vermektedir.

 

10-016-A+miri-beskenMiri Besken
Psikoloji Bölümü
Doktora: North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill

Öğrenme, bellek, üst bellek ve bunlara etki eden algısal ve anlamsal değişkenler.

Bilişsel psikoloji, bellek, öğrenme, üst bellek, algısal ve anlamsal akıcılığın bellek ve bellek beklentileri üzerindeki etkileri ve yaşlanmanın bellek üzerindeki etkileri konularında çalışmalar yapan Miri Besken, doktorasını 2012’de Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nden almıştır. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Memory & Cognition, Quarterly Journal of Experimental Psychology ve Aging, Neuropsychology, and Cognition dergilerinde makaleleri yayımlanan Dr. Besken, bir kitap bölümü de yazmıştır. Öğrenme, Hatırlama ve Düşünme ile Bilişsel Psikoloji derslerini veren Dr. Besken, Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf ’da araştırmalarda bulunmuştur. Modern dans, yüzme, koşu, müzik ve sinema, Dr. Besken’in özel ilgi alanlarıdır.

 

04-Ahmet-BeyatliAhmet Beyatlı
Tarih Bölümü
Doktora: Bağdat Üniversitesi

 Arap dili ve edebiyatı, Arapça kaynaklarda Osmanlı tarihi.

 

DB-04-pinar-bilginPınar Bilgin
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Aberystwyth Üniversitesi

Güvenlik çalışmaları, uluslararası ilişkiler kuramları, Orta Doğu’da bölge güvenliği.

Bilkent Üniversitesi Provost Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Pınar Bilgin, doktorasını 2000’de Aberystwyth Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Güvenlik çalışmaları, uluslararası ilişkiler kuramları ve Orta Doğu’da bölge güvenliği konularında araştırmaları bulunan Dr. Bilgin’in yazıları Security Dialogue, International Theory, Review of International Studies, European Journal of Political Research, Politics, International Relations, Geopolitics, International Studies Review, Third World Quarterly ve Political Geography gibi dergilerde yer almıştır. Security Dialogue ve International Political Sociology dergilerinin yardımcı editörlüğünü yapmıştır. 2019 itibarıyla International Studies Quarterly dergisinin yardımcı editörlüğünü üstlenmiştir. Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective ve The International in Security, Security in the International adlı iki kitabı yayımlanmıştır. Routledge Handbook of International Political Sociology ve Asia in International Relations: Unlearning Imperial Power Relations başlıklı iki (ortak yazarlı) derleme kitabı vardır. Woodrow Wilson Fellow olarak Washington DC’de (2006-2007) ve kıdemli araştırmacı olarak King’s College London’da (2013-2014) bulunmuştur. 2015-2016 akademik yılını misafir araştırmacı olarak Copenhagen University Center for Resolution of International Conflicts’te geçirmiştir. 2007- 2009 döneminde kısa dönemli Marie Curie öğretim üyesi olarak Aberystwyth Üniversitesi’nde, 2015-2016 akademik yılında Copenhagen ve Southern Denmark üniversitelerinde dersler vermiştir. 2004’te İngiltere’deki Political Studies Association tarafından verilen, Politics dergisinde yayımlanmış en iyi makale (ortak yazarlı) ödülünü kazanmıştır. 2008’de TÜBA-GEBİP Ödülü ve 2009’da TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü almıştır. 2012’de TÜBA asosiye üyeliğine seçilmiştir.

 

huseyin-boyaciiiHüseyin Boyacı
Psikoloji Bölümü
Doktora: Minnesota University, Twin Cities

Görme, beyin görüntüleme yöntemleri.

Araştırmalarını görsel korteksteki mekanizmalar, renk algısı ve üç boyutlu görme gibi konularda sürdüren Hüseyin Boyacı, doktorasını 1999’da Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. New York Üniversitesi ve Twin Cities’deki Minnesota Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları TÜBİTAK ve Avrupa Birliği’nce desteklenen Dr. Boyacı’nın Nature Neuroscience, Current Biology ve Visual Neuroscience gibi dergilerde yayımlanmış yazıları vardır. Bilişsel Sinirbilimde Seçme Konular ve İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntülemeye Giriş derslerini veren Dr. Boyacı’nın uzmanlık alanları psikofizik yöntemleri ve programcılığı ile bilişsel nörobilimdir.

 


11-033-A+Tolga-BolukbasiHasan Tolga Bölükbaşı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: McGill Üniversitesi

Uluslararası ve karşılaştırmalı siyasi ekonomi, Kuzey Amerika ve Avrupa’da sosyal devlet ve işgücü piyasaları.

Doktorasını McGill Üniversitesi’nden 2007’de alan Hasan Tolga Bölükbaşı’nın çalışmaları Journal of European Public Policy, Current Politics and Economics of Europe, Comparative European Politics ve European Political Science dergilerinde yayımlanmıştır. Uluslararası ve karşılaştırmalı siyasi ekonomi, Kuzey Amerika ve Avrupa’da sosyal devlet ve işgücü piyasaları, iktisadi politika ve yönetişimde Avrupalılaşma ve Türkiye, iktisat, siyaset bilimi ve sosyolojide kurumsalcılık konularında sürdürdüğü araştırmaları TÜBİTAK ve Observatoire Social Européen gibi kurumlarca desteklenmiştir. Karşılaştırmalı Politika, Uluslararası Siyasi Ekonomi, Araştırma Yöntemleri ve Karşılaştırmalı Ekonomi Politik derslerini veren Dr. Bölükbaşı, Bremen Üniversitesi, Max-Planck Enstitüsü ve Université Libre de Bruxelles’de araştırmalar yapmıştır. Seyahat etmek ve görsel sanatları takip etmekten hoşlanan Dr. Bölükbaşı, havacılık endüstrisine de ilgi duymaktadır.

 

11-033A+Berrak BurcakBerrak Burçak
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Princeton Üniversitesi

Osmanlı-Türk modernleşmesi tarihi, modern Türkiye’nin siyasi tarihi, 1945 sonrası Türkiye siyasi hayatı.

Doktorasını 2005’te Princeton Üniversitesi’nde tamamlayan Berrak Burçak, Osmanlı-Türk entelektüel tarihi ve kadın çalışmaları araştırmaları yapmaktadır. Yazıları Middle Eastern Studies ve International Journal of Urban and Regional Research dergilerinde yayımlanan Dr. Burçak, Türk Siyasi Tarihi ve Türkiye Siyasi Düşünce Tarihi derslerini vermektedir.

 

11-006-AA+alev_cinarAlev Çınar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Ulus devletin inşası, modernleşme, Türkiye’de ulus ve vatandaşlık, toplumsal cinsiyet, kentlilik, düşünce ve siyaset.

Alev Çınar, doktorasını 1998’de Pennsylvania Üniversitesi’nden almıştır. Türkiye’de Siyaset ve Toplum, Siyaset Bilimine Giriş ve Disiplinlerüstü Proje Dersi: Türkiye’de Sosyal Sorunlar derslerini veren Dr. Çınar’ın araştırmaları ulus projeleri ve milliyetçilik, ulus devletlerin kurulması;Türkiye’de siyasi ve sosyal yaşam; İslam, laiklik ve modernite; siyasetin dini ve etnik kimliklerle, kentsel mekânlarla ve tarih anlayışıyla ilişkisi; siyasetin düşünsel kökenleri ve Türkiye’de siyasi düşünce alanlarına yayılmaktadır. Modernity, Secularism and Islam in Turkey, Urban Imaginaries: Locating the Modern City ve Visualizing Secularism and Religion: Egypt, Lebanon, Turkey, India başlıklı üç kitabı bulunan Dr. Çınar, Middle East Report ve International Journal of Middle East Studies dergilerinde editörler kurulu üyeliği yapmıştır. Yazıları Comparative Studies in Society and History, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Theory, Culture and Society ve IJMES gibi dergilerde yayımlanan Dr. Çınar, New York, Bryn Mawr ve Amherst’teki Massachusetts üniversitelerinde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

 

11-038-A+Meral-UgurMeral Uğur Çınar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Vatandaşlık, toplumsal hafıza, demokrasi, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet, devlet-toplum ilişkileri, siyasi partiler.

Doktorasını 2012’de Pennsylvania Üniversitesi’nde tamamlayan Meral Uğur Çınar, doktora sonrası araştırmalarını New School Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Karşılaştırmalı siyaset, milliyetçilik, vatandaşlık politikaları, göç, demokratikleşme, anayasa yapım süreçleri, toplumsal hafıza, toplumsal hareketler, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu siyaseti ile toplumsal cinsiyet konuları hakkında çalışmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Michigan Üniversitesi Ulusal Kurumsal Çoğulculuk Merkezi Örnek Bilim İnsanı Ödülü ve Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibidir. Political Studies, Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Mediterranean Politics, The Political Quarterly, PS: Political Science & Politics ve Social Politics: International Studies in Gender, State and Society dergilerinde makaleleri yayımlanan Dr. Uğur Çınar, Chicago University Press ve Sussex Academic Press için kitap bölümleri kaleme almıştır. Collective Memory and National Membership başlıklı kitabın yazarıdır. Seyahat etmek, sinemaya gitmek, yoga ve pilates yapmak, Dr. Uğur Çınar’ın hobilerindendir.

 

11-029-A+Esra_gurkaynakÇ. Esra Çuhadar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Syracuse Üniversitesi

Arabuluculuk, müzakere, etkileşimli uyuşmazlık çözümü, barış kurma ve çatışma çözüm programları, siyasi psikoloji.

Doktorasını Syracuse Üniversitesi’nden 2005’te alan Ç. Esra Çuhadar’ın uzmanlık alanları çatışma çözme yöntemleri ve politik psikolojidir. Çatışma çözme yöntemlerinin başarılarının ölçme ve değerlendirmesi, arabulucuların çatışmalara müdahil olma yöntemleri ile çatışmaların ve çözümlerinin ardında yatan psikolojik etkenler üzerine araştırmalar yürüten Dr. Çuhadar’ın çalışmaları Political Psychology, Negotiation and Conflict Management Research, Journal of Peace Research, International Studies Perspectives, Negotiation Journal, International Negotiation, Mediterranean Politics, Turkish Studies, Regional Development Dialogue gibi dergilerde ve çeşitli kitaplarda yayımlanmıştır. Reflecting on the Two Decades of Bridging the Divide: Taking Stock of Turkish-Armenian Civil Society Activities başlıklı ortak yazarlı bir kitabı bulunan Dr. Çuhadar, 2012’den bu yana Dünya Bankası için bölgesel arabulucu olarak çalışmaktadır. Fulbright bursuyla Tufts Fletcher School ve Graduate Institute for International Studies and Development bünyesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2009-2012 yılları arasında International Society for Political Psychology derneğinin, 2008-2011 döneminde ise Avrupa Arabuluculuk Ağı’nın yönetim kurullarında görev almıştır. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’nın 2013 ödülü sahibidir. 2016’dan bu yana Inclusive Peace & Transition Initiative kuruluşunda kıdemli araştırmacıdır.

 

Nuh Aygün Dalkıran
İktisat Bölümü
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Oyun kuramı, tekrarlı oyunlar ve itibar, bilgi ekonomisi, politik ekonomi, karar kuramı.

Mikroiktisat Kuramı dersini veren Nuh Aygün Dalkıran, doktorasını 2012’de Northwestern Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Economics Letters dergisinde bir makalesi yayımlanan Dr. Dalkıran, oyun kuramı, karar kuramı, bilgi ekonomisi ve politik ekonomiyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bilim felsefesi ve sağlıklı yaşam, Dr. Dalkıran’ın özel ilgi alanları arasındadır.

 

10-006-A+Katja-DoershnerKatja Doerschner
Psikoloji Bölümü
Doktora: New York Üniversitesi

Materyal kalitelerinin görsel algıları, üç boyutlu hareket algılama, örüntü analizi ve nörolojik görüntüleme.

Doktorasını 2006’da New York Üniversitesi’nden alan Katja Doerschner, Twin Cities’deki Minnesota Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. Araştırmalarında bilişimsel ve hesaba dayalı görü ile beyin görüntülemeye odaklanan Dr. Doerschner’in makaleleri Visual Neuroscience, Current Biology, Journal of Vision ve Vision Research gibi dergilerde yer almıştır. Araştırmaları Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Dr. Doerschner, 2012 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibidir. Psikolojide İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, Görsel Nörobilim, Algı, Dikkat ve Hareket derslerini vermektedir.

 

08-ozer-ergencÖzer Ergenç
Tarih Bölümü
Doktora: Ankara Üniversitesi

Şehir tarihçiliği.

 

10-017-SelinSalmanEnginSelin Salman Engin
Psikoloji Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Aile dinamikleri, ebeveynlik, ortak ebeveynlik ve çocuklarda sosyal gelişim.

Makaleleri Journal of Research in Personality, Sex Roles ve Monographs of Society for Research in Child Development gibi dergilerde yayımlanan Selin Salman Engin, Psikolojiye Giriş dersini vermektedir. Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2014’te almıştır. Çalışmalarını aile dinamikleri, ebeveynlik, ortak ebeveynlik ve çocuklarda sosyal gelişim ekseninde sürdüren Dr. Engin, bu alanlarda TÜBİTAK, Brady Education Foundation ve The Juvenile Welfare Board of Pinellas County işbirliğiyle yürütülen bilimsel projelerde görev almıştır.

 

11-010-B_tahire_ermanTahire Erman
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: City University of New York

Kent etnografisi, kentsel yenileme projeleri, TOKİ gecekondu dönüşüm siteleri, mekan ve aidiyet, göç ve kadın.

Yazıları Environment and Planning A, International Journal of Urban and Regional Research, Urban Studies, Urban Anthropology, Environment and Behavior, Habitat International, Gender and Society, Women’s Studies International Forum, International Journal of Middle East Studies, Middle Eastern Studies, Journal of Architectural Education, Ethnologie Française, European Journal of Turkish Studies, City & Community, Housing Studies ve Gender, Place and Culture dergilerinde yayımlanan Tahire Erman, Urban Studies dergisinin En İyi Makale Ödülü sahibidir. Doktorasını 1993’te City University of New York’ta tamamlamıştır. Kentleşme Sorunları ve Disiplinlerüstü Proje Dersi: Türkiye’de Sosyal Sorunlar derslerini vermektedir. Birçok kitap bölümü yazmış, Harvard Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla çalışmalar yapmıştır. TÜBİTAK 1001 ve MiReKoç destekli projeler gerçekleştirmiştir. 2017-2018 akademik yılında Amsterdam Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Mış Gibi Site: Ankara’da Bir TOKİ-Gecekondu Dönüşüm Sitesi başlıklı kitabı İletişim Yayınları’ndan çıkmıştır. Yeni kent paradigmaları, küreselleşme ve kent, kent çeperinin mekânsal ve toplumsal dönüşümü, yerinden edilme, yer aidiyeti ve mekân duygusu, mücadele ve çatışma kentsel coğrafyaları, kentsel dönüşüm projeleri siyaseti, neoliberal kentsel yönetişim, gecekondu ve site yaşantısı, göç, göçmen örgütleri, ulusaşırı siyaset ve mekân, Amerika’da Türkler ve kültürel kimlik, Alevi örgütlenmesi, kentsel yoksulluk ve göçmen kadın konuları, Dr. Erman’ın ilgi alanlarındandır.

 

Berk Esen
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Cornell Üniversitesi

Kalkınma siyaseti, siyasi partiler, CHP, otoriter rejimler, demokratikleşme, Latin Amerika, Türk dış politikası.

Çalışmalarını Türk siyaseti ve dış politikası, otoriterleşme, siyasi rejim ve partiler alanlarında sürdüren Berk Esen, doktorasını 2015’te Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Torcuato di Tella ve Columbia gibi üniversitelerde araştırmalar yapmıştır. Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri, Latin Amerika Siyaseti, Türk Dış Politikası ve Disiplinlerüstü Son Sınıf Proje derslerini vermektedir. Turkish Studies, Third World Quarterly, Journal of Democracy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, South European Society and Politics, PS: Political Science & Politics ve Middle East Review of International Affairs dergilerinden makaleleri yayımlanan Dr. Esen, Orta Doğu ve Latin Amerika’daki siyasi rejimleri karşılaştırmalı bir perspektiften incelediği kitabını yayına hazırlamaktadır.

 

12-006-E_tore_fougnerTore Fougner
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Keele Üniversitesi

Uluslararası siyasi ekonomi, devlet şekilleri, ulusötesileşme, küresel yönetimsellik, cinsiyet, işgücü.

Uzmanlık alanı uluslararası siyasi ekonomi olan Tore Fougner, dünya siyasi ekonomisinde devletin yeri, uluslararası rekabet politikaları ve küresel ekonomik yönetişim biçimleri konularında araştırmalar yapmaktadır. Doktorasını 2002’de Keele Üniversitesi’nden alan Dr. Fougner’ın makaleleri Review of International Studies, Millenium: Journal of International Studies, Journal of International Trade and Diplomacy, Cooperation and Conflict, Turkish Studies ve British Journal of Industrial Relations gibi dergilerin yanı sıra Critical Perspectives on Norwegian Foreign Policy adlı kitapta yayımlanmıştır. Dr. Fougner, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Küresel Ekonomik Yönetim derslerini vermektedir.

 

Eliza Gheorge
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Uluslararası güvenlik, nükleer silahsızlanma.

Dünya Politikasına Giriş dersini veren Eliza Gheorghe’nin uzmanlık alanı uluslararası güvenlik ve nükleer silahsızlanmadır. Doktorasını Oxford Üniversitesi’nden 2014’te almıştır. Yazıları International Security, IHR, International History Review, The Bulletin of the Atomic Scientists, European Review of History, Cold War History gibi dergilerde yayımlanan Dr. Gheorghe’nin kaleme aldığı bir kitap bölümü de vardır. Cornell, Harvard, Johns Hopkins, Sorbonne ve Yale üniversitelerinde araştırmalar yapmış olan Dr. Gheorghe, doğa yürüyüşlerine ve dünya mutfaklarına meraklıdır.

 

11-034-A+Ioannis-GrigoriadisIoannis N. Grigoriadis
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Londra Üniversitesi

Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye politikası, Avrupa politikası, demokratikleşme, milliyetçilik, enerji.

Ioannis N. Grigoriadis, doktorasını 2005’te Londra Üniversitesi’nden almıştır. Araştırmaları Avrupa ve Orta Doğu politikası, enerji politikaları, milliyetçilik ve demokratikleşme eksenindedir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Atina Üniversitesi’nde çalışmış olan Dr. Grigoriadis, Trials of Europeanization: Turkish Political Culture and the European Union ve Instilling Religion in Greek and Turkish Nationalism: A Sacred Synthesis başlıklı iki kitap yazmış, çeşitli kitap bölümleri kaleme almış, World Policy Journal, Middle East Policy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Middle East Journal, Democratization, Mediterranean Politics, Middle Eastern Studies, Südosteuropa Mitteilungen, Southeast European and Black Sea Studies ve SAIS Review of International Affairs dergilerinde makaleler yayımlamıştır. Karşılaştırmalı Siyaset ve Avrupa Politikası derslerini vermektedir. Fotoğraf çekmek, balık tutmak, doğa yürüyüşlerine çıkmak ve maraton koşmak, Dr. Grigoriadis’in hobileri arasındadır.

 

 

12-007-yeniA+_serdar_gunerSerdar Ş. Güner
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Cenevre Üniversitesi

Oyun kuramı ve evrimsel oyun kuramının uluslararası ilişkilere uygulanması.

Serdar Ş. Güner, doktorasını 1990’da Cenevre Üniversitesi’nden almıştır. İsviçre Bilimsel Araştırma Fonu’nun sağladığı bursla 1990-1991 döneminde Austin’deki Teksas Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürmüş, dersler vermiş ve ardından Bilkent Üniversitesi’ne katılmıştır. Theory and Decision, Security Dialogue, Conflict Management and Peace Science, Studies in Conflict and Terrorism, Foreign Policy Analysis, Politics, Religion and Ideology, Middle East Review of International Affairs, Central European Journal of International Studies and Security, Turkish Policy Quarterly dergilerinde ve JHU Press, Springer-Verlag, Kluwer tarafından yayımlanmış çeşitli eserlerde yayınları bulunmaktadır. Mark Rothko’nun bazı soyut yapıtları ve Kenneth Waltz’un yapısal gerçekçi uluslararası ilişkiler kuramı arasında semiyotik ilişki kuran çalışması Semiotica tarafından yayımlanacaktır. Uluslararası ilişkiler kuramları, oyun teorisi ve bu teorinin politik uygulamaları, bilim felsefesi, gösterge bilimi, dış politika analizi ve Amarna çağında çeşitli krallıklar arasındaki diplomatik ilişkiler üzerine araştırmalar yapan Dr. Güner, Dış Politika Analizi, Uluslararası İlişkiler Kuramı, Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri, Oyun Teorisi ve Uluslararası Siyaset dersleri vermektedir. Amatör bir trompetçi ve ressam olan Dr. Güner, geçtiğimiz yıllarda iki sulu boya resim sergisi de açmıştır.

 

09-005-A+refet_gurkaynakRefet S. Gürkaynak
İktisat Bölümü
Doktora: Princeton Üniversitesi

Merkez bankacılığı, parasal iktisat, makroiktisat, mali piyasalar.

İktisat Bölüm Başkanı Refet S. Gürkaynak, doktorasını 2004’te Princeton Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları makroekonomi, mali piyasalar ve merkez bankacılığı olan Dr. Gürkaynak’ın çalışmaları menkul kıymet fiyatlarının bilgi içeriği, mali piyasalar ile makroekonominin etkileşimi ve büyüme üzerinde yoğunlaşmıştır. Yazıları International Journal of Central Banking, American Economic Review, Journal of Business and Economic Statistics ve NBER Macroeconomics Annual gibi yayınlarda yer almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Federal Reserve Board’da çalışmış ve Princeton Üniversitesi’nde ders vermiş olan Dr. Gürkaynak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genç İktisatçı Ödülü, Avrupa Merkez Bankası Lamfalussy Fellowship Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibidir. Center for Economic Policy Research, Center for Financial Studies, CESIF ve Bilim Akademisi üyesidir.

 

11-031-A+jale-gurzumarJale Gürzumar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kurum kültürü ve kurumsal davranış.

Jale Gürzumar’ın uzmanlık alanları kurum kültürü, kurumsal davranış ve pazarlamadır. Türkiye Kalkınma Bankası ve T.C. Turizm Bankası’nda uzman, çeşitli firmalarda danışman ve yönetici olarak çalışmış, GAP kapsamında ise Birleşmiş Milletler destekli bir projede görev yapmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesine sahiptir. Sosyal Psikolojiye Giriş ve Sosyolojiye Giriş derslerini veren Gürzumar’ın özel ilgi alanları arasında heykel ve kişisel gelişim teknikleri vardır.

 

09-006-B+_kevin_haskerKevin Hasker
İktisat Bölümü
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Oyun kuramı, mikroiktisat.

Doktorasını 1998’de Northwestern Üniversitesi’nde tamamlayan Kevin Hasker, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Rice Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Yazıları International Journal of Game Theory ve Journal of Economic Behavior and Organization dergilerinde yayımlanan Dr. Hasker, mikroekonomiyle ilgili araştırmalar yürütmekte ve bu alanda oyun kuramı, yolsuzluk ve endüstriyel organizasyon, deneysel iktisat, açık artırmalar, öğrenme ve evrim üzerinde çalışmaktadır. Mikroiktisat Kuramı ve Oyun Kuramı derslerini veren Dr. Hasker’ın hobileri yemek pişirmek ve kayak yapmaktır.

 

11-013-B_banu_helvaciogluBanu Helvacıoğlu
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Queen’s Üniversitesi

Modern siyasi düşünce tarihi ve kuramları, kıta Avrupası felsefesi, siyaset-estetik ilişkisi, Don DeLillo ve Soren Kirkegaard.

Doktorasını 1988’de Queen’s Üniversitesi’nden aldıktan sonra aynı üniversitede ve Ryerson Üniversitesi’nde görev yapan Banu Helvacıoğlu, 2014’ten bu yana siyaset felsefesinde estetik ve sanat soruları üzerinde çalışmaktadır. Siyaset Bilimine Giriş, Çağdaş Siyaset Teorisi, Siyaset ve Estetik derslerini veren Dr. Helvacıoğlu’nun Studies in Political Economy, International Sociology, Mosaic, Public, Third World Quarterly, Futuribili dergilerinde ve çeşitli kitap bölümlerinde yayımlanmış çalışmaları vardır. Dr. Helvacıoğlu, Centre d’ Etudes et de Rescherches Internationales’de araştırmacı olarak bulunmuştur.

 

11-014-metin heperMetin Heper
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Syracuse Üniversitesi

Türkiye’de devlet, siyasal partiler, çıkar grupları, liderler, sekülerizm/laisizm, asker-siyaset ilişkisi; din, birey, toplum ve devlet.

Metin Heper, Türkiye’nin siyasal hayatında asker-sivil, din-politika, milliyetçilik-demokrasi ilişkileri, Türkiye’de devletin oynadığı rol, devlet ve etnik sorunlar ile demokratikleşme ve demokrasinin yerleşmesi konularında araştırmalar yapmaktadır. Doktorasını Syracuse Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Heper, The State Tradition in Turkey, İsmet İnönü: The Making of a Turkish Statesman, The State and the Kurds in Turkey:The Question of Assimilation ve Historical Dictionary of Turkey, Fourth Edition kitaplarının yazarıdır. Makaleleri European Studies Journal, Comparative Studies in Society and History, Comparative Politics, Government and Opposition, International Social Science Journal, Journal of Democracy, Comparative Political Studies, Armed Forces and Society, Political Science Quarterly, Administration and Society, International Political Science Review gibi dergilerde yayımlanmıştır. Princeton, Brandeis, Connecticut ve Southwestern Texas State üniversitelerinde öğretim üyeliği, Harvard, Manchester ve Kudüs Musevi üniversitelerinde araştırmacılık yapmıştır. Türkiye’nin Siyasal Gelişmesi ve Türkiye’nin Siyasal Hayatı derslerini veren Dr. Heper, 2005-2012 yılları arasında TÜBİTAK’ta Bilim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, 2010-2014 yılları arasında ise Akademik İşler Rektör Yardımcısı (Provost) olarak görev yapmıştır. Hâlen İhsan Doğramacı Uluslararası İleri Araştırmalar Merkezi Siyaset Bilimi Araştırmaları Birimi Direktörü ve Türkiye Bilimler Akademisi Şeref ve Kurucu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2016 TÜBİTAK Sosyal Bilimler Bilim Ödülü sahibidir.

 

Samuel J. Hirst
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Rusya tarihi, Türkiye tarihi.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce European University St. Petersburg ve Nazarbayev üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan Samuel J. Hirst, 20. Yüzyılda Dünya Politikası dersini vermektedir. Doktorasını Pennsylvania Üniversitesi’nden 2012’de almıştır. Çalışmaları Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East ve Slavic Review dergilerinde yayımlanan Dr. Hirst’in araştırma alanları Rusya tarihi ve Türkiye tarihidir.

 

10-013-A+Hande-ilgazHande Ilgaz
Psikoloji Bölümü
Doktora: Lehigh Üniversitesi

Erken çocuklukta dil gelişimi ile zihin kuramı arasındaki ilişki, oyunun bilişsel değeri ve eğitsel olanakları.

Doktorasını Lehigh Üniversitesi’nden 2011’de alan Hande Ilgaz, doktora sonrası araştırmalarını Temple Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Ilgaz’ın uzmanlık alanları okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların dil gelişimi ile sosyal-bilişsel gelişimlerini kapsamaktadır. Araştırmalarını 3-8 yaş arasındaki çocukların hikaye anlama ve anlatma becerilerinin gelişimi ile farklı hikaye anlatma ortam ve deneyimlerinin bu becerilere katkısı ekseninde sürdüren Dr. Ilgaz, sosyal-bilişsel gelişim alanında ise çocukların başkalarının düşünce, istek ve duygularını anlama becerileri üzerinde çalışmaktadır. Akıl Kuramı, Gelişim Psikolojisi ve Araştırma Yöntemleri derslerini veren Dr. Ilgaz’ın bilimsel yazıları Cognitive Development ve Mind, Culture, and Activity dergilerinde yer almıştır. Edebiyata meraklı olan Dr. Ilgaz, roman ve kısa öyküye özel bir ilgi duymaktadır.

 

11-015-F_basak_inceBaşak İnce
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Londra Üniversitesi

Vatandaşlık çalışmaları, vatandaşlık eğitimi, yabancıların sağlık hizmetlerine erişimi, Türk siyasetinde vatandaşlık.

Başak İnce, doktorasını Londra Üniversitesi’nden almıştır. Güncel araştırma konuları arasında vatandaşlık çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık ile vatandaşlık eğitimi bulunan Dr. İnce, Siyaset Bilimine Giriş ile Devlet,Toplum ve Vatandaşlık derslerini vermektedir. Citizenship and Identity in Turkey: From Atatürk’s Republic to Present Day başlıklı kitabı 2012’de I.B.Tauris tarafından yayımlanan Dr. İnce’nin Politics of Gender and Citizenship in Turkey adlı kitabı yine aynı yayınevince yayımlanacaktır.

 

12-009-E_pinar_ipekPınar İpek
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Pittsburgh Üniversitesi

Enerji güvenliği, küresel siyasi ekonomi, Türkiye’nin siyasi ekonomisi, dış ticaret ve Türk dış politikası, inşacılık.

Doktorasını 2003’te Pittsburgh Üniversitesi’nde tamamlayan Pınar İpek, Uluslararası Ekonomi Politikaları ile Küresel Siyasi Ekonomi ve Türkiye derslerini vermektedir. Makaleleri Foreign Policy Analysis, European Integration Online Papers, Europe-Asia Studies, Middle East Journal, Middle Eastern Studies, Middle East Policy dergilerinde yayımlanmış olan Dr. İpek, Pittsburgh ve Kırgızistan Amerikan üniversitelerinde görev almıştır. Avrupa Birliği’nin enerji politikası, enerji güvenliği, enerji güvenliğinin küresel politik ekonomisi, Orta Asya ve Orta Doğu’da petrol ve doğal gaz kaynaklarının politik ekonomisi konularında araştırmalar yapan Dr. İpek’in kişisel ilgi alanları tango, fotoğrafçılık ve doğa sporlarıdır.

 

12-039-A+OnurIsciJPGOnur İşçi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Georgetown Üniversitesi

Çarlık Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği tarihi, Soğuk Savaş tarihi, Türk-Rus ilişkileri, diplomasi tarihi.

Modern diplomasi tarihi, Soğuk Savaş’ın kültürel ve siyasi tarihi ve imparatorluktan günümüze Türk- Rus ilişkileri üzerine çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanan Onur İşçi, doktorasını aldığı Georgetown Üniversitesi’nde bu konular üzerine dersler de vermiştir. 1936-1947 yılları arasında Türk dış politikasında Sovyet faktörünü incelediği kitabı yurt dışında basım aşamasındadır. TÜBİTAK’ın başarılı Türk araştırmacıların ülkeye dönmelerini teşvik etmek amacıyla yürüttüğü programdan kazandığı bursla 1877-1878 Harbi sonrası Rus İmparatorluğu’nun dış politikası hakkında bir kitap yazmaktadır. Dr. İşçi, Türk Dış Politikası ve Soğuk Savaş Tarihi derslerini vermektedir.

 

11-A+AidaJustAida Just
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: State University of New York

Karşılaştırmalı kamuoyu, vatandaşların siyasal davranışları, siyasi partiler, seçim politikaları, nicel araştırma yöntemleri.

Güncel araştırma konuları göçmen politikaları ve çağdaş demokrasilerde kamuoyu olan Aida Just, doktorasını 2005’te SUNY Binghamton’da tamamlamıştır. Yazıları Journal of Politics, British Journal of Political Science, European Political Science Review, Comparative Political Studies, Electoral Studies, Journal of Peace Research, Social Science Research, Journal of Political and Military Sociology, Party Politics ve The Oxford Research Encyclopedia of Politics gibi dergilerde yayımlanmıştır. Makaleleriyle çeşitli ödüller kazanmış, iki kitap bölümü de kaleme almıştır. Karşılaştırmalı Politika ile Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları derslerini vermektedir. Essex ve New York üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Just, seyahat, sinema ve kedilere ilgi duymaktadır.

 

11-35-A+Daniel JustDaniel Just
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: New York Üniversitesi

Sosyal kuram, edebiyat kuramı, edebiyat, etik, siyaset, modern düşünce tarihi.

Doktorasını New York Üniversitesi’nden 2005’te alan Daniel Just, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Utrecht ve Essex üniversitelerinde görev yapmıştır. Modern Language Review, New Literary History, Forum for Modern Language Studies, MLN, Philosophy and Literature, Romanic Review, Critique, French Forum, English Studies, Journal of Narrative Theory, Political Studies, Journal of Political and Military Sociology, European Studies, European Journal of Cultural Studies ve Journal of Historical Sociology gibi dergilerde yazıları yayımlanmıştır. Cambridge University Press etiketli Literature, Ethics, and Decolonization in Postwar France: The Politics of Disengagement başlıklı kitabın yazarıdır. Dr. Just, Film ve Politika ile Sosyoloji derslerini vermektedir.

 

A+mehmet-kalpakliMehmet Kalpaklı
Tarih Bölümü
Doktora: Washington Üniversitesi

Doktorasını İstanbul ve Washington üniversitelerinde tamamlayan Mehmet Kalpaklı, Türk Edebiyatı bölümü başkan vekilidir. Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi ve Türk Edebiyatı Merkezi’nin direktör vekilliğini de yürüten Dr. Kalpaklı’nın uzmanlık alanları Osmanlı kültür tarihi, Osmanlı edebiyatı, edebiyat kuramları, sosyal bilimler için bilgisayar kullanımı, edebiyat ve gelenektir. Bu alanlara ilişkin çeşitli kitapların editörlüğünü üstlenmiş, özellikle Divan şiiri üzerine pek çok makale ve kitap bölümü kaleme almıştır. Journal of Turkish Studies ve Glottotheory: International Journal of Theoretical Linguistics gibi uluslararası dergilerin yanında yerli kaynaklarda da birçok yayını bulunan Dr. Kalpaklı’nın en önemli yapıtları ortak yazarlı Ottoman Lyric Poetry: An Anthology ve The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture’dır. 2013’te Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 20.Yıl Hizmet Madalyası’na değer görülmüştür. Danışmanlığını üstlendiği ve senaryosunu yazdığı Fatih: Avrupa’nın Kaderini Değiştiren Adam belgeseli, başta TRT olmak üzere birçok kanalda ve yurtdışındaki özel gösterimlerde ilgiyle izlenmiştir. Dr. Kalpaklı’nın özel ilgi alanı golftür.

 

09-028-Mine-Kara-AMine Kara
İktisat Bölümü
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

İktisadi analiz ve iktisat tarihi, iktisadi kalkınma ve politik iktisat.

Araştırmalar yaptığı iktisat yöntembilimi, iktisadi analiz tarihi ve uygulamalı makroekonomi alanlarında dersler de vermiş olan Mine Kara’nın güncel çalışma konuları iktisatta mutluluk ve yaşam kalitesinin algılanışı, iktisatta mekanizma tasarımı ve diğer düşünce okulları, birey-toplum ekseninde iktisadi analiz, Ricardo’da rant kavramı ve iktisatta bireyciliğin liberal ve neoliberal okullarda ele alınışı üzerinedir. Doktorasını 2003’te Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Kara, doğa yürüyüşleri, yüzme ve sinemaya meraklıdır.

 

09-008-A+_tarik_karaTarık Kara
İktisat Bölümü
Doktora: Rochester Üniversitesi

Oyun kuramı, sosyal seçim kuramı.

Tarık Kara, doktorasını 1996’da Rochester Üniversitesi’nden almıştır. İktisadi tasarım, matematiksel adalet kuramı, sosyal seçim kuramı ve oyun kuramı üzerinde araştırmalar yapan Dr. Kara, Oyun Kuramı ile İstatistik ve Olasılık derslerini vermektedir. Review of Economic Design dergisinde yardımcı editörlük yapmış olan Dr. Kara’nın yazıları Economic Theory gibi dergilerde yayımlanmıştır. Hobileri bitki yetiştirmek, kitap okumak ve matematik oyunlarıyla uğraşmaktır.

 

Emin Karagözoğlu
İktisat Bölümü
Doktora: Maastricht Üniversitesi

Oyun kuramı, deneysel iktisat, davranışsal iktisat, pazarlık kuramı ve deneyleri, iflas ve tayınlama problemleri.

Doktorasını Maastricht Üniversitesi’nden 2010’da alan Emin Karagözoğlu’nun uzmanlık alanları oyun teorisi, deneysel iktisat ve davranışsal iktisattır. Çalışmalarında pazarlık süreçlerinde rol oynayan stratejik, normatif, bilişsel ve psikolojik faktörleri farklı yöntemlerle inceleyen Dr. Karagözoğlu, Mikroiktisat Kuramı ve Oyun Teorisi ile İktisatta Pazarlık Kuramı ve Deneyler derslerini vermektedir. Makaleleri Games and Economic Behavior, Management Science, Experimental Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Annals of Operations Research, Mathematical Social Sciences, Mathematical Methods of Operations Research, Group Decision and Negotiation, Theory and Decision ve Operations Research Letters gibi dergilerde yayımlanan Dr. Karagözoğlu’nun kaleme aldığı kitap bölümleri de bulunmaktadır. Harvard, MIT, Münih, Nottingham, Innsbruck, Maastricht, East Anglia ve Ruhr-Bochum üniversitelerinde araştırmalar yapmış olan Dr. Karagözoğlu, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibidir. Dr. Karagözoğlu’nun özel ilgi alanları epistemoloji ve olasılık teorisinde paradokslar, bilişsel psikoloji, sinir bilimi, edebiyat, sinema, fotoğraf, otomobil yarışları ve futboldur.

 

11-016-A_nedim_karakayaliNedim Karakayalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Toronto Üniversitesi

Sosyal düşünce tarihi, sosyal kuram, bilim ve teknoloji, toplumsal mesafe ve yabancılık, müzik sosyolojisi, biyopolitika.

Doktorasını 2003’te Toronto Üniversitesi’nden alan Nedim Karakayalı, toplumbilim ve siyaset bilimi kuramları, toplumsal ve siyasi düşünce tarihi, uluslararası göç, bilim ve teknolojinin toplumsal boyutları ile müzik ve kültür sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Toplumsal Kuramlar, Toplum, Bilim ve Teknoloji, Teori ve Modern Toplum derslerini veren Dr. Karakayalı’nın yazıları Sociology, Sociological Theory, Canadian Review of Sociology and Anthropology ile New Perspectives on Turkey gibi dergilerde ve Garland Encyclopedia of World Music’de yayımlanmıştır. Dalhouise ve Toronto üniversitelerinde ders vermiş olan Dr. Karakayalı, boş zamanlarında gitar çalmakta, bozkır bitkileri ve ekolojisiyle uğraşmakta, ayrıca amatör film çalışmaları yapmaktadır.

 

12-014-F_hakan_kirimliHakan Kırımlı
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Wisconsin Üniversitesi, Madison

Rusya, Kafkasya ve Kırım tarihi, Rusya ve Ukrayna siyaseti, Kafkasya ve Orta Asya sorunları, Türkiye göçler tarihi.

Rusya Tarihi ve Diplomasi Tarihi derslerini veren Hakan Kırımlı, doktorasını Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’nden almıştır. Rusya, Kafkasya ve Kırım tarihi, Rusya ve Ukrayna siyaseti, Kafkasya ve Orta Asya sorunları ve Türkiye’ye göçler tarihi üzerine araştırmaları, kitap bölümleri ve kitapları olan Dr. Kırımlı’nın makaleleri Cahiers du Monde Russe et Sovietique, Middle Eastern Studies, Insight Turkey, Cahiers du Monde Russe, Voprosı İstorii, Central Asian Survey, Belleten ve Der Islam gibi dergilerde yayımlanmıştır. Kultura Narodov Priçernomoriya dergisinin editörlerindendir. Harvard ve Stanford üniversitelerinde dersler vermiş, Bilkent Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi’nin başkanlığını yürütmüştür. Türk Tarih Kurumu asli üyesi olan Dr. Kırımlı’nın kişisel ilgi alanları gastronomi, futbol, arkeoloji ve nümismatiktir.

 

09-040-Burcin-KisacikogluBurçin Kısacıkoğlu
İktisat Bölümü
Doktora: Johns Hopkins Üniversitesi

Makroiktisat, parasal Iktisat, finansal ekonomi.

Doktorasını 2016’da Johns Hopkins Üniversitesi’nden alan Burçin Kısacıkoğlu’nun uzmanlık alanları makroekonomi ve parasal iktisattır. Federal Reserve Board ve Yeni Zelanda Merkez Bankası’nda araştırmalar yapmış olan Dr. Kısacıkoğlu, güncel çalışmalarında makroekonomi ve finans piyasaları arasındaki ilişkiye yoğunlaşmaktadır. İktisada Giriş ve Makroiktisat Kuramı dersleri vermektedir. Ortak yazarlı bir kitap bölümü de bulunan Dr. Kısacıkoğlu’nun hobileri davul çalmak ve tenis oynamaktır.

 

09-009-C+_semih_koraySemih Koray
İktisat Bölümü
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi

Matematiksel iktisat, kurumsal tasarım, oyun kuramı.

Semih Koray, doktorasını 1980’de Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Makaleleri Social Choice and Welfare, Review of Economic Design ve Econometrica gibi dergilerde yayımlanan Dr. Koray, Association of Southern European Economic Theorists ve Türkiye Matematik Olimpiyatları Komitesi’nde başkanlık, Uluslararası Matematik Olimpiyatları Danışma Kurulu’nda üyelik ve İktisadi Tasarım Vakfı’nda başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Review of Economic Design adlı dergide editörlük ve yardımcı editörlük yapmış olan Dr. Koray’ın iktisadi ve toplumsal tasarım, oyunlar kuramı, toplumsal seçme kuramı ve matematiksel iktisat üzerine araştırmaları bulunmaktadır. Ekonomistler İçin Matematik dersini veren Dr. Koray’ın özel ilgi alanları uygarlık ve düşünce tarihi ile siyaset bilimidir.

 

Seçkin Köstem
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: McGill Üniversitesi

Siyasi iktisat, bölgesel güçler.

Araştırmalarını uluslararası politik ekonomi, bölgesel ve yükselen güçler, Rusya ve Avrasya başlıklarında sürdüren Seçkin Köstem’in çalışmaları Review of International Political Economy, Foreign Policy Analysis ve Global Policy gibi dergilerde yer almıştır. Doktorasını McGill Üniversitesi’nden 2016’da alan Dr. Köstem, Kolombiya Üniversitesi, New York Üniversitesi, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve King’s College London’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Rusya Federasyonu ve Moldova seçimlerinde uluslararası gözlemci olarak görev yapmıştır. Uluslararası Ekonomi Politikaları, Küresel Politikada Yükselen Güçler ve Dış Politika Analizi derslerini veren Dr. Köstem’in ilgi alanları spor ve seyahattir.

 

Paul Latimer
Tarih Bölümü
Doktora: Sheffield Üniversitesi

Orta Çağ’da İngiltere ve Avrupa’nın politik, sosyal ve ekonomik tarihi, Avrupa ve Yakın Doğu, Latin krallıkları.

Doktorasını Sheffield Üniversitesi’nden 1982’de alan Paul Latimer’in Orta Çağ’da Britanya’nın ve Avrupa’nın siyasi, toplumsal tarihi, Britanya’nın ekonomik tarihi, Orta Doğu ve Avrupa etkileşimi gibi araştırma alanları bulunmaktadır. Past & Present, Journal of European Economic History, Historical Research, Northern History, History Compass dergilerinde makaleleri yayımlanan Dr. Latimer’in yazdığı kitap bölümleri de vardır. Orta Çağ ve Erken Çağ Latincesi ile Orta Çağ Avrupası derslerini veren Dr. Latimer’in özel ilgi alanları briç ve satrançtır.

 

09-037-A+sang-leeSang Seok Lee
İktisat Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Dinamik rassal genel denge modelleri, makroiktisat öğrenme Modelleri.

Başlıca araştırma alanları uygulamalı zaman serileri ekonometrisi ve dinamik stokastik genel denge modeli olan Sang Seok Lee, doktorasını 2014’te Oxford Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İleri İktisat Teorisi ve Makroiktisat Kuramı derslerini veren Dr. Lee, bilgisayar oyunlarına ve yemek pişirmeye ilgi duymaktadır.

 

09-012-A+_bilin_neyaptiBilin Neyaptı
İktisat Bölümü
Doktora: Maryland Üniversitesi

Makroiktisat, kurumsal iktisat, gelişme ekonomisi, mali yerelleşme.

Bilin Neyaptı, doktorasını 1997’de Maryland Üniversitesi’nde tamamlamadan önce Dünya Bankası ve OECD’de danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Kurumların evrimi, kurumsal (mali, parasal ve finansal) kalitenin ölçümü ve kurumların ekonomik gelişme ile ilişkisi üzerinde yoğunlaşan Dr. Neyaptı’nın çalışmaları Economic Inquiry, Economic Letters, European Journal of Political Economy, Journal of Monetary Economics ve World Bank Economic Review gibi dergilerde yayımlanmıştır. Macroeconomic Institutions and Development adlı bir kitap kaleme almış olan Dr. Neyaptı, European Journal of Political Economy ve Economic Systems dergilerinin editör kurulu ile İktisat, İşletme ve Finans dergisinin akademik bilimsel kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Emerging Markets Finance and Trade dergisinde konuk editörlük yapmıştır. İlgi alanları arasında resim ve fotoğraf da bulunan Dr. Neyaptı’nın 10 heykel çalışması Mustafa Ayaz Müzesi’nde sergilenmiştir.

 

Tudor Onea
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Queen’s Üniversitesi

ABD dış politikası, siyaset psikolojisi.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce National University of Singapore, Dartmouth College ve Toronto Üniversitesi’nde görev yapan Tudor Onea’nın çalışmaları ABD dış politikası ve siyasi psikoloji başlıkları altında biçimlenmektedir. Doktorasını 2010’da Queen’s Üniversitesi’nden alan Dr. Onea’nın yayımlanmış bir kitabının yanı sıra Review of International Studies, International Relations, International Journal, Canadian Foreign Policy gibi dergilerde yer almış makaleleri de bulunmaktadır. Dr. Onea, Dış Politika Analizi ve Uluslararası İlişkiler Kuramı derslerini vermektedir.

 

09-013-A+cagla_oktenÇağla Ökten
İktisat Bölümü
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Mikroiktisat, çalışma iktisadı.

Çağla Ökten, doktorasını 1999’da Northwestern Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları eğitim ve işgücü ekonomisi, sivil toplum örgütleri, endüstriyel ve sosyal örgütlenme olan Dr. Ökten’in yazıları Journal of Public Economics, Journal of Population Economics, Economics of Education Review ve Journal of Economic Behavior and Organization gibi yayınlarda yer almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Louisiana State Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Dr. Ökten, Virginia A. Hudgkinson Araştırma Yarışması’nda ikincilik ödülü almış ve International Study of Labor’a araştırmacı üye olarak davet edilmiştir.

 

Saime Özçürümez
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: McGill Üniversitesi

Sanayileşmiş ülkelerin karşılaştırmalı siyaseti, Avrupa Birliği politikası, uluslararası göç politikaları.

Çalışma alanları karşılaştırmalı kamu politikaları, uluslararası göç ve iltica yönetişimi olan Saime Özçürümez, doktorasını 2005’te McGill Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bremen Üniversitesi, Universite Libre de Bruxelles, McGill Üniversitesi Kanada Çalışmaları Enstitüsü, Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık ve Sosyal Tıp ile Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde araştırmalar yapmıştır. McGill Üniversitesi’nde Kalkınmakta Olan Bölgeler Çalışmaları Merkezi’nin kurucu idareciliğini, Kanada Avrupa Çalışmaları Derneği’nin kurucu eş başkanlığını yürütmüştür. Journal of Common Market Studies, International Migration, Turkish Studies, European Political Science, Comparative European Politics,Women’s Studies International Forum gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Of States, Rights and Social Closure ve Forced Migration and Social Trauma kitaplarının ortak editörlüğünü yapmıştır. Uluslararası göç ve uluslararası koruma, sosyal uyum, sağlık ve göç, toplumsal cinsiyet ve zorunlu göç konularında kitap bölümleri de bulunan Dr. Özçürümez’in uluslararası kişi hareketliliği ve ulus devlet göç politikaları, toplumsal bütünleşme ve toplumsal cinsiyet ve göç araştırmaları TÜBİTAK ve Avrupa Birliği gibi kurumlar tarafından desteklenmektedir. Dr. Özçürümez, Karşılaştırmalı Politika ve Uluslararası Göç Siyaseti derslerini vermektedir.

 

12-032-A+ozgur-ozdamarÖzgür Özdamar
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Missouri Üniversitesi

Dış politika analizi, metodoloji, uluslararası ilişkiler kuramları.

Makaleleri Middle East Policy, Foreign Policy Analysis, International Studies Review ve Terrorism and Political Violonce dergilerinde yayımlanan Özgür Özdamar, dış politika analizi, uluslararası ilişkiler teorileri ve Amerikan dış politikası araştırmaları yapmaktadır. Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dış Politika Analizi derslerini vermektedir. Doktorasını 2006’da aldığı Missouri-Columbia Üniversitesi’nin yanı sıra Stevens College’ın öğretim kadrosunda bulunmuş olan Dr. Özdamar’ın kaleme aldığı kitap bölümleri de vardır.

 

Abdürrahim Özer
Tarih Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Osmanlı tarihi, Osmanlı – Girit etkileşimi.

Yüksek lisans derecesini 2007’de Bilkent Üniversitesi’nden alan Abdürrahim Özer, Kırım tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi Girit tarihine ilişkin araştırmalar yapmaktadır. Türkiye Tarihi dersini veren Özer’in özel ilgi alanları sinema, hobi bahçeciliği, seyahat ve köpeklerdir.

 

03-Mert-Ozturkİ. Mert Öztürk
Tarih Bölümü
Doktora: Ankara Üniversitesi

 Azınlık politikaları, Batı Trakya Türk azınlığı, Kıbrıs, Türkiye-Bulgaristan siyasi ilişkileri, Bulgaristan Türkleri.

Doktorasını 2014’te Ankara Üniversitesi’nden alan İbrahim Mert Öztürk, Bulgar Türkleri, Yunan İç Savaşı, Batı Trakya Türk azınlığı, Kıbrıs meselesi, 6-7 Eylül 1955 olayları üzerine araştırmalar yapmıştır. Türkiye’deki azınlık politikaları üzerine çalışmalarına devam eden Dr. Öztürk’ün makaleleri Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları ve Tarih Okulu gibi dergilerde yayımlanmıştır. Türkiye Tarihi dersini veren Dr. Öztürk, spor ve sinemayla ilgilenmektedir.

 

ikti09-032-banu-pakelBanu Demir Pakel
İktisat Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Uluslararası ticaret ve kalkınma.

Banu Demir, doktorasını 2012’de Oxford Üniversitesi’nden almıştır. Uluslararası ticaret ve kalkınma üzerine araştırmalar yapan Dr. Pakel’in çalışmaları Journal of Development Economics ve Review of Financial Studies dergilerinde yayımlanmıştır. Centre for Economic Policy Research ve CESifo üyesidir. Mikroekonomi ve Uluslararası Ticaret dersini veren Dr. Pakel, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Dünya Bankası’nda çalışmıştır.

 

ikti09-033-cavit-pakelCavit Pakel
İktisat Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Ekonometri kuramı, finansal ekonometri, panel veri ekonometrisi.

Panel data ekonometrisi, doğrusal olmayan ve dinamik panel data modelleri ile ekonometrik teori hakkında çalışmalar yapan Cavit Pakel, Olasılık ve İstatistiğe Giriş ile Ekonometri derslerini vermektedir. Doktorasını Oxford Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Pakel’in hobileri müzik dinlemek, gitar çalmak ve tarihle ilgili kitaplar okumaktır.

 

09-030-ayse-pehlivanAyşe Özgür Pehlivan
İktisat Bölümü
Doktora: Pennsylvania State Üniversitesi

Uygulamalı endüstriyel organizasyon, uluslararası ticaret, uygulamalı mikroekonometri.

Ayşe Özgür Pehlivan, doktorasını 2011’de Pennsylvania State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırmaları uluslararası ticaret, endüstriyel organizasyon ve uygulamalı mikroekonometri alanlarına yayılan Dr. Pehlivan, Mikroekonomiye Giriş ve Mikroekonomi derslerini vermektedir.

 

Evgeni Radushev
Tarih Bölümü
Doktora: Bulgaristan Bilimler Akademisi

Osmanlı’nın sosyoekonomik tarihi, Balkanlar’da demografik gelişmeler, etnik-dinsel etkileşimler, Pomaklar, Osmanlı askeri tarihi.

Osmanlı’nın sosyoekonomik tarihi, Balkanlar’da demografik gelişmeler ve etnik-dinsel etkileşimler, Balkanlar’da Pomaklar ve Osmanlı askeri tarihi hakkında çalışmalar yapan Evgeni Radushev, Journal of Social History ve Etudes Balkaniques gibi dergilerde makaleler yayımlamıştır. Doktora derecesini ve bilim doktoru unvanını sırasıyla 1982 ve 2003 yıllarında Bulgaristan Bilimler Akademisi’nden almıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı’nın zirai kurumları konulu Bulgarca bir kitabı bulunan Dr. Radushev, Güney Doğu Avrupa’da Osmanlı Yönetimi, Osmanlı Balkanlarında İslam Kültürü, Osmanlı Egemenliğinde Bulgaristan: Tarih ve Kaynaklar, Osmanlı Sosyal Tarihinin Anahtarları ve Rusya Tarihi: Çarlıktan İmparatorluğa derslerini vermektedir. Blues müziğine özel bir ilgi duyan Dr. Radushev, gitar ve armonika çalmaktadır.

 

09-015-a_huseyin-ca1a331fHüseyin Çağrı Sağlam
İktisat Bölümü
Doktora: Louvain Katolik Üniversitesi

Makroiktisat, büyüme kuramı, matematiksel iktisat.

Makroekonomik dinamikler, ekonomik büyüme ve matematiksel ekonomi üzerine çalışmalar yapan Hüseyin Çağrı Sağlam’ın makaleleri Economic Theory, Macroeconomic Dynamics, Journal of Mathematical Economics, Journal of Public Economic Theory, Journal of Economic Theory ve Journal of Economic Behavior and Organization gibi dergilerde yayımlanmıştır. Doktorasını 2003’te Louvain Katolik Üniversitesi’nden aldıktan sonra aynı üniversitede ve Viyana Teknik Üniversitesi’nde araştırmalar yapan Dr. Sağlam, İktisatçılar İçin Matematik, Makroiktisat Kuramı, İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorileri derslerini vermektedir. International Society of Dynamic Games üyesi olan Dr. Sağlam, Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü sahibidir.

 

10-024-ezgi-sakmanEzgi Sakman
Psikoloji Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bağlanma kuramı.

Bağlanma sistemi ve aktivasyonu, bağlanma stresi altında bilişsel performans ve güvensiz bağlanmanın kültürel uyumlayıcılığı gibi çalışma alanları bulunan Ezgi Sakman, Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş ve Araştırma Yöntemleri gibi dersler vermektedir. Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2016’da almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Cornell Üniversitesi’nde Fulbright ve TÜBİTAK burslarıyla sürdürmektedir. Journal of Social and Personal Relationships ve Journal of Reproductive and Infant Psychology dergilerinde yayımlanmış makaleleri bulunan Dr. Sakman, doğa sporlarına ve polisiyeye meraklıdır.

 

11-032-A+ZekiSarigilZeki Sarıgil
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Pittsburgh Üniversitesi

Etnik milliyetçilik, etnisite, sivil-asker ilişkileri, kurumsal kuram, kurumsal değişim, gayriresmi kurumlar, Türk siyasi hayatı.

Doktorasını 2007’de Pittsburgh Üniversitesi’nde tamamlayan Zeki Sarıgil’in araştırma alanlarını kurumsal teori, sivil-asker ilişkileri, etnik milliyetçilik ve Türk politikası gibi konular oluşturmaktadır. Türkiye’de Siyasal Gelişim, Güncel Türk Politikası ve Türkiye’de Demokratikleşme Süreci derslerini veren Dr. Sarıgil’in makaleleri European Political Science Review, European Journal of International Relations, European Sociological Review, Ethnic and Racial Studies, Armed Forces and Society, Nations and Nationalism, Mediterranean Politics, Turkish Studies gibi dergilerde yer almıştır. 2014-2015 akademik yılında Princeton Üniversitesi’nde Fulbright araştırmacısı olarak görev yapmış olan Dr. Sarıgil’in TÜBİTAK ve Bilim Akademisi gibi kurumlardan ödülleri bulunmaktadır. Dr. Sarıgil’in Ethnic Boundaries in Turkish Politics: The Secular Kurdish Movement and Islam başlıklı kitabı 2018’de NYU Press tarafından yayımlanmıştır.

 

 

12-037-A+Selver-SahinSelver B. Şahin
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Canterbury Üniversitesi

Devlet kapasitesi, müdahale, barış operasyonları, demokratikleşme, güvenlik sektörü reformu, Balkanlar ve Güneydoğu Asya.

Doktorasını Canterbury Üniversitesi’nden alan Selver B. Şahin, Royal Melbourne Institute of Technology’de doktora sonrası araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Şahin’in kırılgan ve çatışmalardan etkilenmiş ülkelere yönelik devlet inşası müdahaleleri, demokratikleşme süreçleri, sürdürülebilir barış şartlarının tesis edilmesi, güvenlik sektörü reformu, yakın geçmişte ve günümüzde Balkanlar ve Güney Doğu Asya’da meydana gelen politik ve toplumsal gelişmeler konularına yoğunlaşan çalışmaları International Peacekeeping, Democratization, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Asian Survey ve Australian Journal of International Affairs dergilerinde yayımlanmıştır. Uluslararası devlet inşası müdahalelerini incelediği International Intervention and State-Making: How Exception Became the Norm başlıklı kitabı Routledge tarafından basılmıştır. Dünya Politikasına Giriş, Uluslararası Örgütler ve Uluslararası İlişkilerde Müdahale derslerini veren Dr. Şahin, TÜBİTAK’ın yurda dönen bilim insanlarını desteklemek amacıyla yürüttüğü programın 2014-2016 dönemi bursiyerleri arasındadır.

  

11-025-A_zerrin_tandoganZerrin G. Tandoğan
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Uluslararası eğitim, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, kültürlerarası iletişim ve etkileşim, kültürel çeşitilik ve göç.

Makaleleri City and Society, Journal of Turkish Studies ve Intercultural Education gibi dergilerde yayımlanmış olan Zerrin G. Tandoğan, Other People’s Anthropologies için bir kitap bölümü de yazmıştır. Doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nden almıştır. Lapland Üniversitesi’nde dersler vermiş olan Dr. Tandoğan, Master in Euro-Mediterranean Affairs ve UNESCO Biyoetik Ulusal Komisyonu’nda katılımcı, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı’nda proje değerlendiricisi olarak görev almıştır. Uluslararası öğrenciler ve öğrenci hareketliliğinin yanı sıra evrensel-yerel değerler odaklı araştırmalar yapan Dr.Tandoğan’ın verdiği dersler arasında Toplumsal Araştırmada Temel Kavramlar, Araştırma Yöntemleri, Siyaset Bilimine Giriş ve Avrupa’da Çokkültürlülük yer almaktadır. Seramik, sinema ve resim, Dr. Tandoğan’ın sanatsal ilgi alanlarındandır.

 

09-019-B_fatma_taskin_1Fatma Taşkın
İktisat Bölümü
Doktora: Boston College

Makroiktisat, uluslararası iktisat, çevre iktisadı.

Fatma Taşkın, doktorasını 1988’de Boston College’da tamamlamıştır. Verimlilik ölçümleri, dış ticaret politikalarının verimlilik üzerindeki etkileri, çevresel etkinlik ölçümleri, dış borçlar, gelişme ekonomisi ve dış ticaret politikaları hakkında araştırmaları bulunan Dr. Taşkın’ın yazıları Journal of Economics and Business, Economic Modelling, Economic Policy, Economics Letters, Journal of Environmental Management, Environmental and Resource Economics ve Journal of Comparative Economics gibi dergilerde yayımlanmıştır. Economics Research Forum En İyi Makale Ödülü sahibidir. Uluslararası İktisat, Ekonometri ve Makroekonomi derslerini vermektedir. Bates College’da da görev yapmış olan Dr. Taşkın’ın hobileri yüzmek, kayak yapmak ve piyano çalmaktır.

 

02-ann-Marie_ThorntonAnn-Marie Thornton
Tarih Bölümü
Yüksek Lisans: Exeter Üniversitesi

Aydınlanma, baskı kültürü, Jean-Jacques Rousseau, peyzaj tarihi.

Aydınlanma, baskı kültürü ve Jean-Jacques Rousseau gibi başlıklardaki çalışmaları çeşitli bilimsel dergi ve kitaplarda yayımlanan Ann-Marie Thornton, yüksek lisans derecesini 1994’te Exeter Üniversitesi’nden almıştır. Edinburgh Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Gardens and Landscapes in the Encyclopédie of Diderot and D’Alembert: The Letterpress Articles and Selected Engravings ve Architecture in the Encyclopédie of Diderot and D’Alembert: The Letterpress Articles and Selected Engravings isimli kitapların yazarları arasında yer alan Thornton, tiyatroya gitmek ve yemek pişirmekten hoşlanmaktadır.


07-david_thorntonDavid Thornton
Tarih Bölümü
Doktora: Queen’s College

İngilitere ve Avrupa özelinde Orta Çağ tarihi.

Tarih Bölüm Başkan Vekili David E. Thornton, Orta Çağ İngiltere Tarihi ve Orta Çağ Avrupası derslerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle İrlanda, Galler ve manastır sistemi üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Doktorasını 1991’de Cambridge Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Makaleleri Early Medieval Europe, Medieval Prosopography gibi dergilerde yayımlanan Dr. Thornton, Kings, Chronologies, and Genealogies: Studies in Political History in Medieval Ireland and Wales kitabının yazarı ve A Latin Index of the Personal and Place Names in Domesday Book kitabının ortak yazarıdır. Oxford Ünivesitesi, St. Clare’s College ve Dublin Institute for Advance Studies’de araştırmalar yapmıştır. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde 9 yıl müdürlük görevini yürütmüş olan Dr. Thornton, Uygarlık Tarihi dersinin koordinatörüdür. Amatör bir grupta gitar çalan Dr. Thornton, Afrika ve Orta Doğu dillerine ilgi beslemektedir.

 

Efe Tokdemir
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Binghamton Üniversitesi

Dış politika, çatışma süreçleri.

Doktorasını 2017’de SUNY Binghamton’dan alan Efe Tokdemir, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce International Studies Association James N. Rosenau bursiyeri olarak Ohio State Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. Çatışma süreçleri, dış politika, yumuşak güç unsurlarına kamuoyu tepkisi, Orta Doğu’da güvenlik, iç siyaset – uluslararası güvenlik ilişkisi konularında araştırmalar yapan Dr. Tokdemir’in makaleleri Journal of Peace Research, Conflict Management and Peace Science, International Interactions, International Political Science Review, Electoral Studies gibi dergilerde yer almıştır. Devlet ve silahlı örgütlerin şiddet içermeyen stratejiler üzerinden mücadelesine odaklanan bir kitap projesi üzerinde çalışmakta olan Dr.Tokdemir, Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri ve Dış Politika Analizi derslerini vermektedir.

 

Timothea Toulopoulou
Psikoloji Bölümü
Doktora: Londra Üniversitesi

Fonksiyonel döngüsel olgunlaşma, çalışan hafıza, çevresel risk ve şizofreni.

Timothea Toulopoulou, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Hong Kong Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, Biyofizikososyal ve Gelişimsel Araştırma Merkezi’nin direktörlüğünü yürütmüş ve Psikoz Laboratuvarı’nı yönetmiştir. Doktorasını Londra Üniversitesi’nden 2001’de almış, King’s College London, Harvard Üniversitesi ve Hamamatsu Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. British Neuroscience Society ve American Psychopathological Association üyesidir. Bilimsel çalışmalarını kalıtsallık, ikizlik, şizofreni, psikoz, ergenlik, biliş ve hafıza ekseninde sürdüren Dr. Toulopoulou’nun makaleleri Brain, Archives of General Psychiatry, Future Neurology, Schizophrenia Research, Psychiatric Genetics, Psychological Medicine, Bipolar Disorders, American Journal of Medical Genetics, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology ve British Journal of Psychiatry gibi dergilerde yayımlanmıştır. 

 

DB-23-03.DimitrisDimitri Tsarouhas
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Sheffield Üniversitesi

Avrupa Birliği (AB) politikaları, AB dış politikası, AB-Türkiye ilişkileri, Türk-Yunan ilişkileri, istihdam ve sosyal politika.

Dimitri Tsarouhas, doktorasını 2005’te Sheffield Üniversitesi’nden almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından verilen Jean Monnet Chair ödülüne değer görülmüştür (2012). Newton Mobility Fund ödülü sahibidir (2013). 2016’da Avrupa Komisyonu’ndan üç senelik bir araştırma projesi kazanan Dr.Tsarouhas, Georgetown Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yapmıştır (2018-2019). Makaleleri Comparative Politics, Cambridge Review of International Politics, Regulation & Governance, New Political Economy, Political Studies Review, Public Administration, European Journal of Industrial Relations, European Political Economy Review, Social Policy and Administration, Social Politics, Armed Forces and Society, Social Europe ve Journal of Southeast European and Black Sea Studies gibi dergilerde yer almıştır. Avrupa siyaseti, Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu, Türkiye – AB ilişkileri ve Türkiye – Yunanistan ilişkileri konularında araştırmalar yapan Dr.Tsarouhas, Social Democracy in Sweden: The Threat from a Globalized World kitabının yazarıdır. Bridging the Real Divide: Social and Regional Policy in Turkey’s Accession Process ve Crisis in the Eurozone Periphery: The Political Economies of Greece, Spain, Portugal and Ireland adlı kitapların editörlerinden ve ortak yazarlarından olan Dr.Tsarouhas, International Studies Association, Political Studies Association, European Union Studies Association, International Studies Association ve Foundation for European Progressive Studies üyesidir. Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Disiplinlerüstü Son Sınıf Proje Dersi: Avrupa Birliği derslerini veren Dr.Tsarouhas’ın hobileri kitap okumak ve fitness yapmaktır.

 

Burcu Ayşen Ürgen
Psikoloji Bölümü
Doktora: California Üniversitesi, San Diego

Görsel algı, hareket ve eylem algısı, hesaplamalı bilişsel sinirbilim, insan-robot etkileşimi.

Burcu Ayşen Ürgen, doktorasını 2015’te San Diego’daki California Üniversitesi’nden aldıktan sonra Parma Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. Algı, Dikkat ve Eylem ile Araştırma Yöntemleri derslerini vermektedir. Neuropsychologia, Frontiers in Human Neuroscience, Journal of Neuroscience, Frontiers in Neurorobotics gibi dergilerde makaleleri yayımlanan Dr. Ürgen’in bilimsel çalışmaları görsel algı, hareket ve eylem algısı, hesaplamalı bilişsel sinirbilim ve insan-robot etkileşimi üzerinedir. Avrupa Araştırma Konseyi destekli Parietalaction projesinde görev yapmış olan Dr. Ürgen, karakalem portre çizimi ve edebiyatla ilgilenmektedir.

 

Kenneth Weisbrode
Tarih Bölümü
Doktora: Harvard Üniversitesi

Amerika Birleşik Devletleri tarihi, diplomasi tarihi, çağdaş Avrupa tarihi.

Modern Avrupa tarihi, ABD tarihi ve diplomasi tarihi alanlarında kitapları bulunan Kenneth Weisbrode, New Global Studies dergisinin editörüdür. LMU Munich ve European University Institute bünyesinde araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları Journal of the Gilded Age and Progressive Era, Historically Speaking, Journal of Policy History, Diplomacy and Statecraft dergilerinde yer almıştır. Doktorasını 2008’de Harvard Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Weisbrode, Yeniden Yapılanma Öncesi Amerikan Tarihi, Soğuk Savaş, Yeni Devir/Yeni Anlaşma (1920-1945), Avrupa Bütünleşmesinin Tarihi, ABD ve İkinci Dünya Savaşı derslerini vermektedir.

 

09-022-A_erinc_yeldanA. Erinç Yeldan
İktisat Bölümü
Doktora: Minnesota Üniversitesi

Kalkınma makrokeonomisi, çevre ve iklim değişikliği, uygulamalı makroiktisat genel denge modelleri, uluslararası iktisat.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Vekili A. Erinç Yeldan, Türkiye ekonomisi, kalkınma iktisadı ve uluslararası iktisat gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorileri ile Uluslararası İktisat derslerini vermektedir. Doktorasını 1988’de Minnesota Üniversitesi’nden alan Dr.Yeldan, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce International Food Policy Research Institute’da çalışmıştır. Makaleleri Journal of Policy Modeling, Review of International Political Economy, Canadian Journal of Development Studies, The Developing Economies, Journal of Development Economics ve European Economic Review gibi dergilerde yayımlanmıştır. Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Teşvik Ödülü sahibi olan Dr.Yeldan, merkezi Yeni Delhi’de bulunan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği’nin yönetim kurulu üyesidir. European Economic Association tarafından yürütülen bir araştırmaya göre tüm dünyada ISI Uluslararası Atıf Endeksi tarafından taranan dergilerde en çok sayfaya sahip 500 ekonomist arasında yer almıştır. Müzik ve futbol gibi kişisel ilgi alanları bulunan Dr.Yeldan, alto saksofon çalmaktadır.

 

09-035-A+kemal-yilmazKemal Yıldız
İktisat Bölümü
Doktora: New York Üniversitesi

Karar kuramı, kısmı rasyonellik, mekanizma tasarımı, eşleştirme kuramı.

Doktorasını 2013 yılında New York Üniversitesi’nde tamamlayan Kemal Yıldız, ileri mikroiktisat içerikli dersler vermiştir. Bilimsel çalışmalarını oyunlar kuramı, mekanizma tasarımı, karar kuramı, eşleştirme kuramı ve kısmi rasyonellik çerçevesinde sürdürmektedir. Murat Sertel Genç İktisatçı Ödülü sahibi olan Dr. Yıldız’ın makaleleri Theoretical Economics, Journal of Economics Theory ve Games and Economic Behavior dergilerinde yayımlanmıştır. Dr. Yıldız’ın kişisel ilgi alanları dünya mutfakları, etimoloji, şiir ve yüzmedir.

 

09-023-A+Taner-YigitTaner Yiğit
İktisat Bölümü
Doktora: North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill

Ekonometri, zaman serileri, parasal iktisat, finansal iktisat, uygulamalı makroiktisat.

Taner Yiğit, doktorasını 1999’da Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nden almıştır. St. Louis ve Wake Forest üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Yiğit’in makaleleri European Economic Review, Economics of Transition, Journal of Comparative Economics, Journal of International Money and Finance ve Economics Letters gibi dergilerde yer almıştır. Comparative Economics dergisinde yayımlanan ve 2009-2010 yıllarının en iyi makalesi seçilen çalışmasıyla Bergson Ödülü’nü almıştır. Ekonomiye Giriş ve Ekonometri dersleri veren Dr. Yiğit’in araştırmaları ekonometri, para teorisi ve uygulamaları ile geçiş dönemi ekonomileri üzerinedir. Briç, araba ve motosiklet kullanmak, bilgisayar oyunları, spor ve sinema, Dr. Yiğit’in özel ilgi alanlarıdır.

 

Mustafa Eray Yücel
İktisat Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Uygulamalı ekonometri, makroiktisat, para ekonomisi.

Araştırmalarını uygulamalı ekonometri, makroiktisat ve para ekonomisi alanlarında sürdüren Mustafa Eray Yücel, doktorasını 2005’te Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Eurasian Economic Review, Journal of European Economics, Journal of Economic Psychology, Applied Economics Letters, Contemporary Economic Policy ve Applied Economics gibi dergilerde makaleleri yayımlanan Dr. Yücel, çeşitli resmi komite raporlarının hazırlanmasında yer almıştır. Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular, Disiplinlerüstü Bitirme Projesi: Kalkınma – Eleştirel Yaklaşımlar ve Yeni Açılımlar dersleri veren Dr. Yücel, öykü yazmaya meraklıdır.

 

01-luca-zavagnoLuca Zavagno
Tarih Bölümü
Doktora: Birmingham Üniversitesi

Erken İslam tarihi, Bizans tarihi, Orta Çağ arkeolojisi.

 Yazıları Mediterranean Historical Review ve Dumbarton Oaks Papers gibi dergilerde yayımlanan Luca Zavagno, güncel çalışmalarını tarihte Bizans egemenliğine girmiş adalar üzerinde sürdürmektedir. Doktorasını 2007’de Birmingham Üniversitesi’nden almıştır. Cities in Transition: Urbanism in Byzantium between Late Antiquity and the Early Middle Ages adlı kitabın yazarıdır. Çeşitli arkeoloji projelerinde danışmanlık ve kazı direktörlüğü yapmıştır. Harvard ve Princeton üniversitelerinde araştırmacı, Ca’Foscari Venedik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Uygarlık Tarihi, Bizans Tarihi (1025-1453) ve Modern Avrupa (1453-1914) derslerini veren Dr. Zavagno, futbol oynamaya meraklıdır.