Ana Sayfa »

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Kadrosu

 

10-008-A+michell-adamsMichelle M. Adams
Psikoloji Bölümü
Doktora: New York Üniversitesi

Yaşa bağlı sinaptik değişimler, kalori kısıtlaması ve benzeri müdahaleler.

Psikoloji Bölüm Başkanı Michelle M. Adams, doktorasını New York Üniversitesi’nden 2001’de almıştır. MIT ve Brown Üniversitesi’nde nörobilim üzerine doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş, Wake Forest Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, National Institutes of Health bünyesindeki nöropsikoloji laboratuvarında görev almıştır. Araştırmalarında bellek, öğrenme ve algı gibi bilişsel süreçlerin moleküler nörobiyolojik temellerine odaklanan Dr. Adams, yaşlılığın bilişsel belirtileri ile hormonlar ve sinir hücrelerindeki alıcılar arasındaki ilişkiyi de incelemektedir.

 

 

Pelin Akyol
İktisat Bölümü
Doktora: Pennsylvania State Üniversitesi

Eğitim ekonomisi, işgücü ekonomisi, uygulamalı mikroiktisat.

Pelin Akyol, doktorasını 2014’te Penn State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilimsel ilgi alanları uygulamalı mikroiktisat, eğitim ve işgücü ekonomisi olan Dr. Akyol, güncel çalışmalarında eğitim ve iş gücü piyasası çıktılarında cinsiyet farklılıklarının araştırılmasına odaklanmaktadır.

 

11-001-A_james_alexanderJames Alexander
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Trinity College, Cambridge

Batı siyasi düşüncesi tarihi, siyaset felsefesi, siyasi kavramların tanımlanması, siyasi ideolojiler.

Siyaset felsefesi, imparatorluk kavramının tarihi, siyasi düşüncede terminoloji ve kategori soruları, siyasi düşünce tarihi, çağdaş tarih, din ve kadın konularında çalışmalar yapan James Alexander, doktorasını 2000’de Trinity College’dan almış ve aynı kurumda dersler vermiştir. Shaw’s Controversial Socialism ve Frederick Bulmer: A Life başlıklı kitapların yazarı olan Dr. Alexander’ın kişisel ilgi alanları müzik ve edebiyattır.

 

10-015-A+jedediah-allenJedediah WP Allen
Psikoloji Bölümü
Doktora: Lehigh Üniversitesi

Sosyal bilişim, sosyal öğrenme ve taklit alanlarında çocukların öğrenmesi, bu alanlarda edinilen bilginin doğası ve gelişimi.

Jedediah WP Allen, doktorasını 2012’de Lehigh Üniversitesi’nden almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Rutgers Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Gelişim psikolojisi odaklı bilişsel bilim alanında teorik ve deneysel çalışmalar yapan Dr. Allen, üst biliş, sosyal biliş, sosyal öğrenme ve sosyal öğrenmenin sosyal robot geliştirme üzerindeki olası etkilerini araştırmaktadır. Çocukların yanıltıcı ifadeleri anlamasına yönelik projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Dr. Allen, türk yemekleri ve açık alan hokeyi gibi kişisel ilgi alanlarına sahiptir.

 

Ersel Aydınlı
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: McGill Üniversitesi

Özgün kuramsal yaklaşımlar, güvenlik, terörizm, devlet dışı aktörler, Türkiye’de sivil-asker ilişkileri ve dış politika.

Ersel Aydınlı, doktorasını 2002’de McGill Üniversitesi’nden almış, doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırmaları uluslararası ilişkiler kuramı, güvenlik, küreselleşme ve terörizm konularında yoğunlaşan Dr. Aydınlı, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce McGill Üniversitesi’nde çalışmış ve George Washington Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinde bulunmuştur. Eylül 2010’dan bu yana Türkiye Fulbright Komisyonu’nun genel sekreteridir. Yöntem, Kuram, Komplo adlı kitabın ortak yazarıdır. Son kitapları Devlet Dışı Aktörler: Anarşistlerden Cihatçılara (2016) ve Uluslararası İlişkileri Genişletmek (2018, ortak yazarlı) başlıklarını taşıyan Dr. Aydınlı, doğayı koruma etkinliklerine ve seyahat etmeye meraklıdır.

 

İlker Aytürk
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Brandeis Üniversitesi

Toplumsal dil bilimi, Orta Doğu, milliyetçilik, Türkiye ve İsrail’de iç siyaset, düşünce tarihi.

İlker Aytürk, doktorasını 2005’te Brandeis Üniversitesi’nden almıştır. Milliyetçilik, toplumsal dilbilim ve İsrail iç politikası üzerine araştırmalar yapan Dr. Aytürk, TÜBA-GEBİP ödülü sahibidir. 2012 yılını Chicago Üniversitesi’nde Fulbright araştırmacısı olarak geçirmiştir. İslami nümismatik ile ilgilenen Dr. Aytürk, kontrmarklı Anadolu sikkeleri koleksiyonu yapmaktadır.

 

Tuğba Bayar
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Bamberg Üniversitesi

Uluslararası rejimler, uluslararası hukuk, nükleer silahsızlanma, güvenlik rejimleri.

Doktorasını Otto-Friedrich-Universität Bamberg’de tamamlayan Tuğba Bayar, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Leibniz Enstitüsü’nde araştırmalar yapmıştır. Uluslararası rejimler, uluslararası hukuk, nükleer silahsızlanma, güvenlik rejimleri, İran, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya gibi çalışma alanları bulunan Dr. Bayar’ın Uluslararası Çok Taraflı Sözleşmelerden Tek Taraflı Çekilmeler başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Dr. Bayar’ın bugüne kadar iki kitabı yayımlanmıştır.

 

Hakan Berument
İktisat Bölümü
Doktora: North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill

Makroiktisat, para politikası ve zaman serileri.

Doktorasını 1994’te Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nde tamamlayan Hakan Berument’in çalışma alanları makroekonomi, enerji ekonomisi ve zaman serileri analizidir. TÜBA ve Parlar Vakfı’ndan teşvik ödülleri almış olan Dr. Berument, Wake Forest Üniversitesi’nde çalışmıştır. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’ne enerji konularında danışmanlık veren Dr. Berument, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda araştırma genel müdürü olarak da görev yapmıştır.

 

10-016-A+miri-beskenMiri Besken
Psikoloji Bölümü
Doktora: North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill

Öğrenme, bellek, üst bellek ve bunlara etki eden algısal ve anlamsal değişkenler.

Bilişsel psikoloji, bellek, üst bellek ve öğrenme gibi konuların yanı sıra algısal ve anlamsal akıcılık ile yaşlanmanın bellek üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar yapan Miri Besken, doktorasını 2012’de Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nden almıştır. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ’ta araştırmalarda bulunmuştur. Modern dans, yüzme, koşu, müzik ve sinema, Dr. Besken’in özel ilgi alanlarıdır.

 

DB-04-pinar-bilginPınar Bilgin
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Aberystwyth Üniversitesi

Güvenlik çalışmaları, uluslararası ilişkiler kuramları, Orta Doğu’da bölge güvenliği.

Pınar Bilgin, doktorasını 2000’de Aberystwyth Üniversitesi’nden almıştır. Güvenlik çalışmaları ve uluslararası ilişkiler kuramları konularında araştırmaları bulunan Dr. Bilgin, Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective ve The International in Security, Security in the International adlı kitapların yazarıdır. Woodrow Wilson Center, DC ile King’s College London, Copenhagen ve Amsterdam üniversitelerinde araştırmacılık yapmış, Aberystwyth, Copenhagen, Southern Denmark, PUC-Rio üniversitelerinde dersler vermiştir. TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi olan Dr. Bilgin, TÜBA asli üyesidir.

 

Robert Ian Bowers 
Psikoloji Bölümü
Doktora: Indiana Üniversitesi

Ekolojik bağlamda davranış ve biliş.

Doktorasını 2015’te Indiana Üniversitesi’nden alan Robert Ian Bowers, Ronin Enstitüsü ve Minho Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunmuştur. Ekolojik bağlamda davranış ve biliş çalışmaları yapan Dr. Bowers, insanlarda eş seçimine dair kopyalama kalıplarının yanı sıra bilişsel bilimde ve hayvan davranışında sistem modellemesine ilişkin projeler yürütmüştür.

 

huseyin-boyaciiiHüseyin Boyacı
Psikoloji Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Görme, beyin görüntüleme yöntemleri.

Araştırmalarını görsel korteksteki mekanizmalar, renk algısı ve üç boyutlu görme gibi konularda sürdüren Hüseyin Boyacı, doktorasını 1999’da Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. New York Üniversitesi ve Twin Cities’deki Minnesota Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları TÜBİTAK ve Avrupa Birliği’nce desteklenen Dr. Boyacı’nın uzmanlık alanları psikofizik yöntemleri ve programcılığı ile bilişsel nörobilimdir.

 


Hasan Tolga Bölükbaşı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: McGill Üniversitesi

Uluslararası ve karşılaştırmalı siyasi ekonomi, Kuzey Amerika ve Avrupa’da sosyal devlet ve işgücü piyasaları.

Doktorasını McGill Üniversitesi’nden 2007’de alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Hasan Tolga Bölükbaşı, Harvard, Stokholm, Bremen, Brüksel Özgür üniversiteleri ve Max-Planck Enstitüsü’nde araştırmalar yapmıştır. Sosyal devlet, iş gücü piyasaları, para ve maliye politikaları bağlamında karşılaştırmalı kamu politikaları ve Güney Avrupa ile Türkiye’de Avrupalılaşma üzerinde sürdürdüğü araştırmaları TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Mercator Vakfı, OSE, Birleşmiş Milletler gibi kurumlarca desteklenmiştir. Avrupa’da kemer sıkma politikaları ve sosyal devlet reformları konulu kitabı Toronto Üniversitesi tarafından basılmıştır. Kültürel seyahatler, görsel sanatlar, Amerikan klasik müziği, mutfak sanatları ve havacılık endüstrisi, Dr. Bölükbaşı’nın özel ilgi alanlarındandır.

 

Berrak Burçak
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Princeton Üniversitesi

Osmanlı-Türk modernleşmesi tarihi, modern Türkiye’nin siyasi tarihi, 1945 sonrası Türkiye siyasi hayatı.

Berrak Burçak, doktorasını 2005’te Princeton Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Burçak, Osmanlı- Türk entelektüel tarihi ve kadın çalışmaları konulu araştırmalar yapmaktadır.

 

Inho Choi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Johns Hopkins Üniversitesi

Doğu Asya’nın diplomatik tarihi.

Doktorasını Johns Hopkins Üniversitesi’nden 2022’de alan Inho Choi, uluslararası düzen, erken modern Doğu Asya tarihi ve diplomasi konularında uzmanlaşmıştır. Güncel çalışmalarında Doğu Asya diplomasi tarihine ağırlık veren Dr. Choi, bu bağlamda bir kitap da yazmaktadır. Southern California Üniversitesi ve Berggruen Enstitüsü’nde araştırmalar yapmış olan Dr. Choi, sinema ve şiirle ilgilenmektedir.

 

11-006-AA+alev_cinarAlev Çınar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Ulus devletin inşası, modernleşme, Türkiye’de ulus ve vatandaşlık, toplumsal cinsiyet, kentlilik, düşünce ve siyaset.

Alev Çınar, doktorasını 1998’de Pennsylvania Üniversitesi’nden almıştır. Ulus-devlet ve vatandaşlık, siyasetin toplumsal cinsiyet ve kültürel yaşamla ilişkisi, İslami siyasi düşünce ve Türkiye’de modernleşme gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. New York, Bryn Mawr ve Massachusetts üniversitelerinde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Üstün Ergüder Araştırma Ödülü sahibidir. Fulbright, Mellon Foundation, Institute for Advanced Study ve TÜBİTAK gibi kuruluşlardan proje destekleri almış olan Dr. Çınar, Avrupa Komisyonu’nun Marie-Curie bireysel araştırma bursuyla 2023’e dek Stanford Üniversitesi’nde çalışmalar yürütecektir.

 

Meral Uğur Çınar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Vatandaşlık, toplumsal hafıza, demokrasi, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet, devlet-toplum ilişkileri, siyasi partiler.

Doktorasını 2012’de Pennsylvania Üniversitesi’nde tamamlayan Meral Uğur Çınar, doktora sonrası araştırmalarını New School Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Siyasal kurumlar, siyasal rejimler, siyasal söylemler, toplumsal hareketler ve toplumsal cinsiyet gibi konular hakkında çalışmalar yapmaktadır. BAGEP Ödülü, Michigan Üniversitesi Örnek Bilim İnsanı Ödülü ve Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibidir. Collective Memory and National Membership başlıklı kitabın yazarıdır. Yoga, pilates ve seyahat, Dr. Uğur Çınar’ın hobilerindendir.

 

Ç. Esra Çuhadar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Syracuse Üniversitesi

Arabuluculuk, müzakere, etkileşimli uyuşmazlık çözümü, barış kurma ve çatışma çözüm programları, siyasi psikoloji.

Ç. Esra Çuhadar, doktorasını Syracuse Üniversitesi’nden 2005’te almıştır. Çatışma çözme yöntemlerinin ölçme ve değerlendirmesi, arabulucuların çatışmalara müdahil olma yöntemleri, liderlik ve çatışmaların psikolojik temelleri üzerine araştırmalar yürüten Dr. Çuhadar, Dünya Bankası için bölgesel arabulucu olarak görev yapmıştır. Fletcher School of Law and Diplomacy’de misafir araştırmacı olmuş ve ABD Barış Enstitüsü’nde uzman olarak çalışmıştır. Inclusive Peace kuruluşunun kıdemli araştırmacısıdır. Uluslararası Politik Psikoloji Derneği ve Avrupa Arabuluculuk Ağı’nın yönetim kurullarında görev almıştır. BAGEP Ödülü sahibi olan Dr. Çuhadar, Ocak 2023’te Birleşmiş Milletler’in arabuluculuk uzman ekibine seçilmiştir.

 

Nuh Aygün Dalkıran
İktisat Bölümü
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Oyun kuramı, tekrarlı oyunlar ve itibar, bilgi ekonomisi, politik ekonomi, karar kuramı.

Nuh Aygün Dalkıran, doktorasını 2012’de Northwestern Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Oyun kuramı, karar kuramı, bilgi ekonomisi ve davranışsal uygulama konularıyla ilgili çalışmalar yapan Dr. Dalkıran, Fulbright akademik araştırma bursu ve Hakan Orbay Araştırma Ödülü sahibidir. Bilim felsefesi ve dünya mutfakları, Dr. Dalkıran’ın özel ilgi alanları arasındadır.

 

10-017-SelinSalmanEnginSelin Salman Engin
Psikoloji Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Aile dinamikleri, ebeveynlik, ortak ebeveynlik ve çocuklarda sosyal gelişim.

Selin Salman Engin, doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2014’te almıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını TÜBA’nın bütünleştirilmiş doktora bursuyla Güney Florida Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Araştırmalarını aile dinamikleri, ebeveynlik, ortak ebeveynlik ve çocuklarda sosyal gelişim ekseninde sürdüren Dr. Salman Engin, bu alanlarda TÜBİTAK, National Institutes of Health ve Brady Eğitim Vakfı işbirliğiyle yürütülen bilimsel projelerde görev almıştır.

 

Tahire Erman
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: City University of New York

Kent etnografisi, kentsel yenileme projeleri, TOKİ gecekondu dönüşüm siteleri, mekan ve aidiyet, göç ve kadın.

Tahire Erman, doktorasını 1993’te City University of New York’ta tamamlamıştır. Harvard Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla çalışmalar yapmıştır. TÜBİTAK 1001 ve MiReKoç destekli projeler gerçekleştirmiştir. Amsterdam Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliğinde bulunmuştur. Yeni kent paradigmaları, kent çeperinin mekânsal ve toplumsal dönüşümü, yer aidiyeti ve mekân duygusu, mücadele ve çatışma coğrafyaları, kentsel dönüşüm projeleri, neoliberal kentsel yönetişim, gecekondu ve site yaşantısı, göç, ABD’de Türkler ve kültürel kimlik gibi konularda araştırmalarını sürdüren Dr. Erman, Mış Gibi Site: Ankara’da Bir TOKİ-Gecekondu Dönüşüm Sitesi kitabının yazarıdır.

 

Ausaf Ahmed Farooqui 
Psikoloji Bölümü
Doktora: Cambridge Üniversitesi

Nörobilim.

 Nörobilim ağırlıklı araştırmalar yapan Ausaf Ahmed Farooqui, çalışmalarında beyin ve aklın bilinç, alışkanlık ve öğrenmedeki rollerinin yanı sıra beynin hastalarda yeni hareket yapma yeteneğini kısıtlayan bölgelerine eğilmektedir. Doktorasını Cambridge Üniversitesi’nden 2012’de alan Dr. Farooqui, düşünce ve davranışları kontrol etmeye ve düzenlemeye izin veren bilişsel süreçleri de araştırmaktadır. Dr. Farooqui’nin özel ilgi alanları düşünce tarihi, kültürel çalışmalar, sinema ve koşudur.

 

 

12-006-E_tore_fougnerTore Fougner
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Keele Üniversitesi

Uluslararası siyasi ekonomi, devlet şekilleri, ulusötesileşme, küresel yönetimsellik, cinsiyet, işgücü.

Tore Fougner, doktorasını 2002’de Keele Üniversitesi’nden almıştır. Dünya siyasi ekonomisinde devletin yeri, uluslararası rekabet politikaları ve küresel ekonomik yönetişim biçimleri konularında araştırmalar yapan Dr. Fougner’in uzmanlık alanı uluslararası siyasi ekonomidir.

 

Eliza Gheorge
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Uluslararası güvenlik, nükleer silahsızlanma.

Doktorasını Oxford Üniversitesi’nden 2014’te alan Eliza Gheorghe’nin başlıca çalışma alanları uluslararası güvenlik ve nükleer silahsızlanmadır. Cornell, Harvard, Johns Hopkins, Sorbonne ve Yale üniversitelerinde araştırmalar yapmış olan Dr. Gheorghe, doğa yürüyüşlerine ve dünya mutfaklarına meraklıdır.

 

Arda Gitmez 
İktisat Bölümü
Doktora: Massachusetts Institute of Technology

Siyasi ekonomi, piyasa tasarımı, kurumsal iktisat.

Arda Gitmez, doktorasını Massachusetts Institute of Technology’den 2019’da almıştır. Çalışmalarını siyasi ekonomi, piyasa tasarımı ve kurumsal iktisat başlıklarında sürdüren Dr. Gitmez, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Chicago Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. Filmler, diziler ve popüler kültürle ilgili dijital dinlence içerikleri oluşturmak, Dr. Gitmez’in başlıca hobileridir.

 

Seçil Gönültaş
Psikoloji Bölümü
Doktora: North Carolina State Üniversitesi

Zihin kuramı gelişimi, ergenlerde grup süreçleri, cinsiyete dayalı ayrımcılık.

Zihin kuramı gelişimi, çocuk ve ergenlerde grup süreçleri, cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalı ayrımcılık, akran zorbalığına verilen tepkiler, göçmen ve mülteci çocuklara karşı ön yargılar ve ayrımcılık gibi konularda çalışmalar yapan Seçil Gönültaş, doktorasını North Carolina State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Exeter Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. ISSBD’den araştırma ödülü kazanmış, NSF ve NIJ destekli projelerde yer almıştır. Kahve kültürü ve fotoğrafçılık, Dr. Gönültaş’ın hobileridir.

 

11-034-A+Ioannis-GrigoriadisIoannis N. Grigoriadis
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Londra Üniversitesi

Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye politikası, Avrupa politikası, demokratikleşme, milliyetçilik, enerji.

Ioannis N. Grigoriadis, doktorasını 2005’te Londra Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırmaları Avrupa ve Orta Doğu politikası, enerji politikaları, milliyetçilik ve demokratikleşme eksenindedir. Jean Monnet kürsüsü sahibi olduğu Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Sabancı, Işık ve Atina üniversitelerinde çalışmıştır. 2017’de Princeton Üniversitesi’nde misafir araştırmacı, 2019’de Northwestern Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Kaleme aldığı 4 kitap bulunan Dr. Grigoriadis’in başlıca hobileri fotoğraf çekmek, balık tutmak, doğa yürüyüşlerine çıkmak ve maraton koşmaktır.

 

12-007-yeniA+_serdar_gunerSerdar Ş. Güner
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Cenevre Üniversitesi

Oyun kuramı ve evrimsel oyun kuramının uluslararası ilişkilere uygulanması.

Serdar Ş. Güner, doktorasını 1990’da Cenevre Üniversitesi’nden almıştır. İsviçre Bilimsel Araştırma Fonu’nun bursuyla Austin’deki Texas Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürmüş ve dersler vermiştir. Uluslararası ilişkiler kuramları, oyun teorisi ve bu teorinin politik uygulamaları, bilim felsefesi, gösterge bilimi, dış politika analizi ve Amarna çağında çeşitli krallıklar arasındaki diplomatik ilişkiler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Amatör bir trompetçi ve ressam olan Dr. Güner, geçtiğimiz yıllarda iki sulu boya resim sergisi de açmıştır.

 

09-005-A+refet_gurkaynakRefet S. Gürkaynak
İktisat Bölümü
Doktora: Princeton Üniversitesi

Merkez bankacılığı, parasal iktisat, makroiktisat, mali piyasalar.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Refet S. Gürkaynak, doktorasını 2004’te Princeton Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Gürkaynak’ın çalışmaları menkul kıymet fiyatlarının bilgi içeriği ve mali piyasalar ile makroekonominin etkileşimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Federal Reserve Board’da çalışmış, MIT ve Princeton Üniversitesi’nde ders vermiştir. CEPR, CFS, CESIfo, Bilim Akademisi üyesidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genç İktisatçı, Avrupa Merkez Bankası Lamfalussy Fellowship, TÜBİTAK Teşvik ve TÜBA-GEBİP ödülleri sahibidir. Bilimsel çalışmalarıyla Avrupa Araştırma Konseyi’nden ERC- CoG desteği kazanan Dr. Gürkaynak, çeşitli merkez bankalarına danışmanlık yapmaya ve CEPR Parasal İktisat Grubu’nun direktörlüğüne devam etmektedir.

 

Kevin Hasker
İktisat Bölümü
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Oyun kuramı, mikroiktisat.

Doktorasını 1998’de Northwestern Üniversitesi’nde tamamlayan Kevin Hasker, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Rice Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Mikroekonomiyle ilgili araştırmalar yürütmekte ve bu alanda oyun kuramı, yolsuzluk ve endüstriyel organizasyon, deneysel iktisat, açık artırmalar, öğrenme ve evrim üzerinde çalışmaktadır. Dr. Hasker’ın hobileri yemek pişirmek ve kayak yapmaktır.

 

Banu Helvacıoğlu
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Queen’s Üniversitesi

Modern siyasi düşünce tarihi ve kuramları, kıta Avrupası felsefesi, siyaset-estetik ilişkisi, Don DeLillo ve Soren Kirkegaard.

Doktorasını 1988’de Queen’s Üniversitesi’nden aldıktan sonra aynı üniversitede ve Ryerson Üniversitesi’nde görev yapan Banu Helvacıoğlu, CERI bünyesinde araştırmacı olarak da bulunmuştur. 2014’ten bu yana siyaset felsefesinde estetik ve sanat soruları üzerinde çalışmaktadır.

 

Samuel J. Hirst
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Rusya tarihi, Türkiye tarihi.

Doktorasını 2012’de Pennsylvania Üniversitesi’nde tamamlayan Samuel J. Hirst, Rusya tarihi, Türkiye tarihi ve Rusya-Türkiye ilişkileri konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce European University at St. Petersburg’da öğretim üyeliği yapmıştır.

 

10-013-A+Hande-ilgazHande Ilgaz
Psikoloji Bölümü
Doktora: Lehigh Üniversitesi

Erken çocuklukta dil gelişimi ile zihin kuramı arasındaki ilişki, oyunun bilişsel değeri ve eğitsel olanakları.

Hande Ilgaz, doktorasını Lehigh Üniversitesi’nden 2011’de almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Temple Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Ilgaz, araştırmalarını 3-8 yaş arasında hikâye anlama ve anlatma becerilerinin gelişimi ile farklı hikâye anlatma ortamları ve deneyimlerinin bu becerilere katkısı ekseninde sürdürmektedir. Çocukların başkalarına ait düşünce, istek ve duygularını anlama becerileri üzerinde de çalışan Dr. Ilgaz’ın kişisel ilgi alanı roman ve kısa öyküdür.

 

Başak İnce
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Londra Üniversitesi

Vatandaşlık çalışmaları, vatandaşlık eğitimi, yabancıların sağlık hizmetlerine erişimi, Türk siyasetinde vatandaşlık.

Doktorasını Londra Üniversitesi’nden 2008’de alan Başak İnce’nin güncel araştırma konuları vatandaşlık çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık eğitimidir. Citizenship and Identity in Turkey: From Atatürk’s Republic to Present Day başlıklı kitabı I.B.Tauris tarafından yayımlanan Dr. İnce’nin Politics of Gender and Citizenship in Turkey adlı kitabı da aynı yayınevince basılacaktır.

 

11-A+AidaJustAida Just
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: State University of New York

Karşılaştırmalı kamuoyu, vatandaşların siyasal davranışları, siyasi partiler, seçim politikaları, nicel araştırma yöntemleri.

Araştırmalarına göçmen politikaları ve çağdaş demokrasilerde kamuoyu kapsamında devam eden Aida Just, doktorasını 2005’te SUNY Binghamton’da tamamlamıştır. Essex ve New York üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Just, sinemaya ve kedilere ilgi duymaktadır.

 

11-35-A+Daniel JustDaniel Just
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: New York Üniversitesi

Sosyal kuram, edebiyat kuramı, edebiyat, etik, siyaset, modern düşünce tarihi.

Doktorasını New York Üniversitesi’nden 2005’te alan Daniel Just, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Utrecht ve Essex üniversitelerinde görev yapmıştır. Cambridge University Press tarafından basılan Literature, Ethics, and Decolonization in Postwar France:The Politics of Disengagement kitabının yazarıdır.

 

A+mehmet-kalpakliMehmet Kalpaklı
Tarih Bölümü
Doktora: Washington Üniversitesi

 

Mehmet Kalpaklı, doktorasını İstanbul ve Washington üniversitelerinden almıştır. Tarih ve Türk Edebiyatı bölümlerinin başkan vekilidir. Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi ve Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Merkezi’nin direktör vekilliğini yürüten Dr. Kalpaklı’nın uzmanlık alanları Osmanlı kültür tarihi, Osmanlı edebiyatı ve insani bilimler için bilgisayar kullanımıdır. Fatih: Avrupa’nın Kaderini Değiştiren Adam belgeselinin senaryo yazarı ve danışmanıdır. Ottoman Lyric Poetry: An Anthology ve The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture kitaplarının ortak yazarıdır. Türk Kültürü Teşkilatı 20.Yıl Hizmet Madalyası sahibidir. Özel ilgi alanı golftür.

 

A. Hakan Kara
İktisat Bölümü
Doktora: New York Üniversitesi

 Para politikası ve teorisi, makroiktisat ve Türkiye ekonomisi.

 Çalışmalarında para politikası ve teorisi, makroiktisat ve Türkiye ekonomisi başlıklarına eğilen Hakan Kara, doktorasını New York Üniversitesi’nden 2002’de almıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda ekonomik modelleme, araştırma ve para politikaları alanlarında yöneticilik yapmış, baş ekonomistlik görevini yürütmüştür. Gitar ve bağlama çalan Dr. Kara, halk müziği eserleri de seslendirmektedir.

 

Mine Kara
İktisat Bölümü
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

İktisadi analiz ve iktisat tarihi, iktisadi kalkınma ve politik iktisat.

Araştırmaları iktisat yöntembilimi, iktisadi analiz tarihi ve uygulamalı makroekonomi alanlarında yoğunlaşan Mine Kara’nın güncel çalışma konuları iktisatta mutluluk ve yaşam kalitesinin algılanışı, iktisatta mekanizma tasarımı ve diğer düşünce okulları, birey-toplum ekseninde iktisadi analiz, Ricardo’da rant kavramı ve iktisatta bireyciliğin liberal ve neoliberal okullarda ele alınışı üzerinedir. Doktorasını 2003’te Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Kara, doğa yürüyüşleri, yüzme ve sinemaya meraklıdır.

 

Tarık Kara
İktisat Bölümü
Doktora: Rochester Üniversitesi

Oyun kuramı, sosyal seçim kuramı.

Provost Asistanı Tarık Kara, doktorasını 1996’da Rochester Üniversitesi’nden almıştır. İktisadi tasarım, matematiksel adalet kuramı, sosyal seçim kuramı ve oyun kuramı araştırmaları yapan Dr. Kara’nın hobileri bitki yetiştirmek, kitap okumak ve matematik oyunlarıyla uğraşmaktır.

 

Emin Karagözoğlu
İktisat Bölümü
Doktora: Maastricht Üniversitesi

Oyun kuramı, deneysel iktisat, davranışsal iktisat, pazarlık kuramı ve deneyleri, iflas ve tayınlama problemleri.

Doktorasını Maastricht Üniversitesi’nden 2010’da alan İktisat Bölüm Başkanı Emin Karagözoğlu’nun uzmanlık alanları oyun teorisi, deneysel iktisat ve davranışsal iktisattır. Çalışmalarında pazarlık süreçlerindeki stratejik, normatif, bilişsel ve psikolojik etkenleri inceleyen Dr. Karagözoğlu, Harvard, MIT, Münih, Nottingham, Innsbruck, Maastricht, East Anglia ve Ruhr-Bochum üniversitelerinde araştırmalar yapmıştır. BAGEP Ödülü sahibidir. Araştırmaları TÜBİTAK, Bilim Akademisi, Avusturya Merkez Bankası ve Alman Araştırma Cemiyeti gibi kurumlarca desteklenmiş olan Dr. Karagözoğlu’nun özel ilgi alanları epistemoloji, psikoloji, edebiyat, sinema, otomobil yarışları ve futboldur.

 

11-016-A_nedim_karakayaliNedim Karakayalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Toronto Üniversitesi

Sosyal düşünce tarihi, sosyal kuram, bilim ve teknoloji, toplumsal mesafe ve yabancılık, müzik sosyolojisi, biyopolitika.

Doktorasını 2003’te Toronto Üniversitesi’nden alan Nedim Karakayalı, toplumbilim ve siyaset bilimi kuramları, toplumsal ve siyasi düşünce tarihi, uluslararası göç, bilim ve teknolojinin toplumsal boyutları ile müzik ve kültür sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Dalhouise ve Toronto üniversitelerinde ders vermiş olan Dr. Karakayalı, boş zamanlarında gitar çalmakta, bozkır bitkileri ve ekolojisiyle uğraşmakta, amatör film çalışmaları gerçekleştirmektedir.

 

12-014-F_hakan_kirimliHakan Kırımlı
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Wisconsin Üniversitesi, Madison

Rusya, Kafkasya ve Kırım tarihi, Rusya ve Ukrayna siyaseti, Kafkasya ve Orta Asya sorunları, Türkiye göçler tarihi.

Hakan Kırımlı, doktorasını Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’nden 1990’da almıştır. Rusya, Kırım ve Kafkasya tarihi, Rusya ve Ukrayna siyaseti, Kırım, Kafkasya ve Orta Asya meseleleri ve Türkiye’ye göçler tarihi üzerine araştırmaları ve kitapları bulunan Dr. Kırımlı, Türk Tarih Kurumu asli üyeliği görevinde de bulunmuştur. Harvard ve Stanford üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Kırımlı’nın kişisel ilgi alanları gastronomi, nümismatik, arkeoloji ve futboldur.

 

Burçin Kısacıkoğlu
İktisat Bölümü
Doktora: Johns Hopkins Üniversitesi

Makroiktisat, parasal Iktisat, finansal ekonomi.

Doktorasını 2016’da Johns Hopkins Üniversitesi’nden alan Burçin Kısacıkoğlu’nun uzmanlık alanları makroekonomi ve parasal iktisattır. Federal Reserve Board ve Yeni Zelanda Merkez Bankası’nda araştırmalar yapmış olan Dr. Kısacıkoğlu, güncel çalışmalarında makroekonomi ve finans piyasaları arasındaki ilişkiye yoğunlaşmaktadır. Dr. Kısacıkoğlu’nun hobileri davul çalmak ve tenis oynamaktır.

 

 

Seçkin Köstem
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: McGill Üniversitesi

Siyasi iktisat, bölgesel güçler.

Araştırmalarını uluslararası politik ekonomi, bölgesel ve yükselen güçler, Rus dış politikası ve Sovyet sonrası bölge başlıklarında sürdüren Seçkin Köstem, doktorasını McGill Üniversitesi’nden 2016’da almıştır. Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve King’s College London’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Rusya Federasyonu ve Moldova seçimlerinde uluslararası gözlemci olarak görev yapmış olan Dr. Köstem’in özel ilgi alanları spor ve seyahattir.

 

Paul Latimer
Tarih Bölümü
Doktora: Sheffield Üniversitesi

Orta Çağ’da İngiltere ve Avrupa’nın politik, sosyal ve ekonomik tarihi, Avrupa ve Yakın Doğu, Latin krallıkları.

 

09-037-A+sang-leeSang Seok Lee
İktisat Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Dinamik rassal genel denge modelleri, makroiktisat öğrenme Modelleri.

Başlıca araştırma alanları uygulamalı zaman serileri ekonometrisi ve dinamik stokastik genel denge modeli olan Sang Seok Lee, doktorasını 2014’te Oxford Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Lee, bilgisayar oyunlarına ve yemek pişirmeye ilgi duymaktadır.

 

Owen Robert Miller 
Tarih Bölümü

 

09-012-A+_bilin_neyaptiBilin Neyaptı
İktisat Bölümü
Doktora: Maryland Üniversitesi

Makroiktisat, kurumsal iktisat, gelişme ekonomisi, mali yerelleşme.

Bilin Neyaptı, doktorasını 1997’de Maryland Üniversitesi’nden almıştır. Doktorasını tamamlamadan önce Dünya Bankası ve OECD’de danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Kurumların evrimi, mali, parasal ve finansal olarak kurumsal kalitenin ölçümü ve kurumların iktisadi gelişmeyle ilişkisi üzerinde çalışmaktadır. Macroeconomic Institutions and Development adlı kitabın yazarıdır. Özel ilgi alanları arasında resim ve fotoğraf bulunan Dr. Neyaptı’nın heykel çalışmaları Mustafa Ayaz Müzesi’nde sergilenmiştir.

 

Tudor Onea
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Queen’s Üniversitesi

ABD dış politikası, siyaset psikolojisi.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce National University of Singapore, Dartmouth College ve Toronto Üniversitesi’nde görev yapan Tudor Onea’nın çalışmaları ABD dış politikası ve siyasi psikoloji başlıkları altında biçimlenmektedir. Doktorasını 2010’da Queen’s Üniversitesi’nden alan Dr. Onea’nın yayımlanmış bir kitabı da vardır.

 

Çağla Ökten
İktisat Bölümü
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Mikroiktisat, çalışma iktisadı.

Çağla Ökten, doktorasını 1999’da Northwestern Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları eğitim ve iş gücü ekonomisi, sivil toplum örgütleri, endüstriyel ve sosyal örgütlenme olan Dr. Ökten, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Louisiana State Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Virginia A. Hodgkinson Araştırma Yarışması’nda ikincilik ödülü almış ve Institute for the Study of Labor’a araştırmacı üye olarak davet edilmiştir.

 

 

12-032-A+ozgur-ozdamarÖzgür Özdamar
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Missouri Üniversitesi

Dış politika analizi, metodoloji, uluslararası ilişkiler kuramları.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgür Özdamar, doktorasını 2006’da Missouri-Columbia Üniversitesi’nden almıştır. Dış politika analizi, siyasal liderlik, uluslararası ilişkiler teorileri, Amerikan dış politikası ve Orta Doğu ülkelerinin dış politikaları konularında araştırmalar yapan Dr. Özdamar’ın çalışmaları TÜBİTAK ve Fulbright gibi kurumlarca desteklenmektedir. Orta Doğu’nun dört büyük ülkesinin dış politikalarını inceleyen son kitabı 2019’da Routledge tarafından basılmıştır. Dr. Özdamar, 2018- 2019 akademik yılını Johns Hopkins Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak geçirmiş ve Türkiye-ABD ilişkileri üzerine bir projenin yürütücülüğünü yapmıştır.

 

Abdürrahim Özer
Tarih Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Osmanlı tarihi, Osmanlı – Girit etkileşimi.

 

Onur Özgöde

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Columbia Üniversitesi

İktisadi ve tarihsel sosyoloji, uluslararası politik ekonomi, kamusal politikalar.

Onur Özgöde’nin çalışmaları iktisadi ve tarihsel sosyoloji, bilim ve teknoloji, uluslararası politik ekonomi, kamusal politikalar ve Amerikan siyasal gelişimi alanlarının kesişim noktasındadır. Doktorasını 2015’te Columbia Üniversitesi’nden alan Dr. Özgöde, ekonomi yönetimi, merkez bankacılığı, kapitalizm, para ve finans, iklim değişikliği, kriz ve felaket yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Çeşitli ülkelerin Covid-19 politikalarını karşılaştıran bir NSF projesinin lider araştırmacılarındandır. Duke, Harvard ve Northwestern üniversitelerinde araştırmalar yapmış olan Dr. Özgöde, fotoğrafçılık ve sinemayla ilgilenmektedir.

 

Emine Tuna Ulaşan Özgüle
Psikoloji Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bağlanma teorisi, ergen gelişimi, endüstri ve örgüt psikolojisi.

Emine Tuna Ulaşan Özgüle, 2011’de doktorasını aldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yanı sıra Atılım Üniversitesi ve TOBB ETÜ’de çalışmıştır. Bağlanma teorisi, ebeveyn stilleri, evlilik içi çatışma, benlik regülasyonu, ergen gelişimi, endüstri ve örgüt psikolojisi alanlarında araştırmalarına devam eden Dr. Özgüle’nin hobileri yürüyüşe çıkmak ve kitap okumaktır.

 

03-Mert-Ozturkİ. Mert Öztürk
Tarih Bölümü
Doktora: Ankara Üniversitesi

 Azınlık politikaları, Batı Trakya Türk azınlığı, Kıbrıs, Türkiye-Bulgaristan siyasi ilişkileri, Bulgaristan Türkleri.

 

Banu Demir Pakel
İktisat Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Uluslararası ticaret ve kalkınma.

Banu Demir Pakel, doktorasını 2012’de Oxford Üniversitesi’nden almıştır. Uluslararası ticaret ve kalkınma üzerine araştırmalar yapan Dr. Pakel’in bilimsel çalışmaları TÜBİTAK ve British Academy gibi kurumların araştırma fonlarıyla desteklenmiştir. CEPR ve CESifo üyesi olan Dr. Pakel, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Dünya Bankası’nda çalışmıştır. BAGEP Ödülü sahibidir.

 

Cavit Pakel
İktisat Bölümü
Doktora: Oxford Üniversitesi

Ekonometrik teori, panel verisi modelleri.

Doktorasını 2012’de Oxford Üniversitesi’nde tamamlayan Cavit Pakel, ekonometrik teori alanında çalışmakta ve panel verisi modelleriyle ilgilenmektedir. 2013 – 2017 yılları arasında Avrupa Birliği’nin, 2019’da ise iki seneliğine TÜBİTAK’ın kariyer geliştirme programlarından araştırma desteği almış olan Dr. Pakel, Princeton ve Oxford üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

 

Zahide Pamir
Psikoloji Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

 Birincil görsel kortekste topografik yeniden yapılanmanın davranışsal ve işlevsel korelasyonları.

Araştırmalarında görsel bilginin beyinde nasıl işlendiğini ve beynin yeni duyusal deneyimlere, fizyolojik değişikliklere, yaralanmalara nasıl ve ne ölçüde uyum sağlayabildiğini aydınlatmayı amaçlayan Zahide Pamir, doktorasını Bilkent Üniversitesi’nden 2017’de almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Pamir’in bilimsel çalışmaları TÜBİTAK ile ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Savunma Bakanlığı’nca desteklenmiştir. Geleneksel Anadolu mutfağı ve doğa yürüyüşleri, Dr. Pamir’in kişisel ilgi alanlarındandır.

 

Hüseyin Çağrı Sağlam
İktisat Bölümü
Doktora: Louvain Katolik Üniversitesi

Makroiktisat, büyüme kuramı, matematiksel iktisat.

Makroekonomik dinamikler, ekonomik büyüme ve matematiksel ekonomi üzerine çalışmalar yapan Hüseyin Çağrı Sağlam, doktorasını 2003’te Louvain Katolik Üniversitesi’nden aldıktan sonra aynı üniversitede ve Viyana Teknik Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. Uluslararası Dinamik Oyunlar Topluluğu üyesi olan Dr. Sağlam, TÜBA Teşvik Ödülü sahibidir.

 

10-024-ezgi-sakmanEzgi Sakman
Psikoloji Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bağlanma kuramı.

Araştırmalarını bağlanma sistemi ve aktivasyonu, güvensiz bağlanmanın kültürel uyumlayıcılığı ve yakın ilişkilerde örtük süreçler ve aldatma davranışı konularında sürdüren Ezgi Sakman, doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2016’da almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Fulbright ve TÜBİTAK burslarıyla Cornell Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Sakman, yeni yemek tarifleri denemeye, doğa sporlarına ve polisiye yapıtlara meraklıdır.

 

Zeki Sarıgil
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doktora: Pittsburgh Üniversitesi

Etnik milliyetçilik, etnisite, sivil-asker ilişkileri, kurumsal kuram, kurumsal değişim, gayriresmi kurumlar, Türk siyasi hayatı.

Doktorasını 2007’de Pittsburgh Üniversitesi’nde tamamlayan Zeki Sarıgil’in araştırma alanları kurumsal teori, sivil-asker ilişkileri, etnik milliyetçilik ve Türk politikasıdır. 2014-2015 akademik yılında Princeton Üniversitesi’nde Fulbright araştırmacısı olarak görev yapan Dr. Sarıgil’in TÜBİTAK ve Bilim Akademisi gibi kurumlardan ödülleri bulunmaktadır. Dr. Sarıgil’in Ethnic Boundaries in Turkish Politics:The Secular Kurdish Movement and Islam başlıklı kitabı 2018’de NYU Press tarafından yayımlanmıştır.

 

Selver B. Şahin
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Canterbury Üniversitesi

Devlet kapasitesi, müdahale, barış operasyonları, demokratikleşme, güvenlik sektörü reformu, Balkanlar ve Güneydoğu Asya.

Doktorasını Canterbury Üniversitesi’nden alan Selver B. Şahin, Royal Melbourne Institute of Technology’de araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Araştırmalarında kırılgan ve çatışmalardan etkilenmiş ülkelere yönelik devlet inşası müdahaleleri, demokratikleşme süreçleri, sürdürülebilir barış şartlarının tesis edilmesi, güvenlik sektörü reformu, Balkanlar ve Güney Doğu Asya’daki politik ve toplumsal gelişmeler gibi konulara yoğunlaşmaktadır. International Intervention and State-Making: How Exception Became the Norm başlıklı kitabı Routledge tarafından basılmıştır. TÜBİTAK’ın yurda dönen bilim insanlarını desteklemek amacıyla yürüttüğü programın 2014-2016 dönemi bursiyerlerindendir.

   

Fatma Taşkın
İktisat Bölümü
Doktora: Boston College

Makroiktisat, uluslararası iktisat, çevre iktisadı.

Fatma Taşkın, doktorasını 1988’de Boston College’da tamamlamıştır. Verimlilik ölçümleri, dış ticaret politikalarının verimlilik üzerindeki etkileri, çevresel etkinlik ölçümleri, dış borçlar, gelişme ekonomisi ve dış ticaret politikaları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Bates College’da görev yapmış olan Dr. Taşkın’ın hobileri yüzmek, kayak yapmak ve piyano çalmaktır.

 

02-ann-Marie_ThorntonAnn-Marie Thornton
Tarih Bölümü
Yüksek Lisans: Exeter Üniversitesi

Aydınlanma, baskı kültürü, Jean-Jacques Rousseau, peyzaj tarihi.


07-david_thorntonDavid Thornton
Tarih Bölümü
Doktora: Queen’s College

İngilitere ve Avrupa özelinde Orta Çağ tarihi.

 

Efe Tokdemir
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Binghamton Üniversitesi

Dış politika, çatışma süreçleri.

Doktorasını 2017’de SUNY Binghamton’dan alan Efe Tokdemir, doktora sonrası çalışmalarını ISA James N. Rosenau bursuyla Ohio State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çatışma süreçleri, dış politika, yumuşak güç unsurlarına kamuoyu tepkisi, iç siyaset ve uluslararası güvenlik ilişkisi konularında araştırmalar yapan Dr.Tokdemir’in devletler ve silahlı örgütlerin şiddet içermeyen stratejiler üzerinden mücadelesi konulu kitabı Battle for Allegiance: Government, Terrorist Groups, and Constituencies in Conflict, Michigan Üniversitesi tarafından basılmıştır. Dr. Tokdemir; BAGEP, TÜBA-GEBİP ve Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülleri sahibidir.

 

Timothea Toulopoulou
Psikoloji Bölümü
Doktora: Londra Üniversitesi

Fonksiyonel döngüsel olgunlaşma, çalışan hafıza, çevresel risk ve şizofreni.

Timothea Toulopoulou, doktorasını Londra Üniversitesi’nden 2001’de almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Hong Kong Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, Biyofizikososyal ve Gelişimsel Araştırma Merkezi’nin direktörlüğünü yürütmüş ve Psikoz Laboratuvarı’nı yönetmiştir. King’s College London, Harvard Üniversitesi ve Hamamatsu Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Britanya Nörobilim Topluluğu ve Amerikan Psikopataloji Derneği üyesi olan Dr.Toulopoulou, bilimsel çalışmalarını kalıtsallık, ikizlik, şizofreni, psikoz, ergenlik, biliş ve hafıza çerçevesinde sürdürmektedir.

 

Burcu Ayşen Ürgen
Psikoloji Bölümü
Doktora: California Üniversitesi, San Diego

Görsel algı, hareket ve eylem algısı, hesaplamalı bilişsel sinirbilim, insan-robot etkileşimi.

Doktorasını 2015’te San Diego’daki California Üniversitesi’nden alan Burcu Ayşen Ürgen, doktora sonrası araştırmalarını Parma Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Görsel algı ve özellikle hareket ve eylem algısına yönelik hesaplamalı bilişsel sinirbilim çalışmaları yapan Dr. Ürgen, nörogörüntüleme ve davranışsal yöntemleri kullanarak görsel algının nöral temellerini incelemektedir. Sosyal robotik ve insan-robot etkileşimi üzerinde de çalışan Dr. Ürgen, insanların sosyal robotları nasıl algıladığı ve robotlarla daha iyi bir etkileşim için neler yapılması gerektiğini araştırmaktadır. Araştırmaları TÜBİTAK tarafından desteklenen Dr. Ürgen’in hobileri sinema, tiyatro ve edebiyattır.

 

Crystal M. Whetstone
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Cincinnati Üniversitesi

 Uluslararası ilişkilerde kadınların barış aktivizmi.

Feminist uluslararası ilişkiler ile kadın, barış ve güvenlik başlıklarının yanı sıra geçiş dönemi adaleti ve politik hafıza bağlamında araştırmaları bulunan Crystal M. Whetstone, doktorasını Cincinnati Üniversitesi’nden 2020’de almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Sam Houston State Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Whetstone, seyahat etmeye, müziğe ve kedilere ilgi duymaktadır.

 

Kenneth Weisbrode
Tarih Bölümü
Doktora: Harvard Üniversitesi

Amerika Birleşik Devletleri tarihi, diplomasi tarihi, çağdaş Avrupa tarihi.

 

Kemal Yıldız
İktisat Bölümü
Doktora: New York Üniversitesi

Oyunlar kuramı, mekanizma tasarımı, karar kuramı, eşleştirme kuramı, kısmi rasyonellik.

Doktorasını 2013’te New York Üniversitesi’nde tamamlayan Kemal Yıldız, bilimsel çalışmalarını oyunlar kuramı, mekanizma tasarımı, karar kuramı, eşleştirme kuramı ve kısmi rasyonellik çerçevesinde sürdürmektedir. Princeton Üniversitesi’yle ortak yürütülecek son çalışmasıyla Avrupa Komisyonu’nun Marie Skłodowska-Curie bireysel araştırma bursuna layık görülmüştür. Murat Sertel Genç İktisatçı, BAGEP ve TÜBİTAK Teşvik ödülleri sahibi olan Dr. Yıldız’ın kişisel ilgi alanları dünya mutfakları, etimoloji ve yüzmedir.

 

09-023-A+Taner-YigitTaner Yiğit
İktisat Bölümü
Doktora: North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill

Ekonometri, zaman serileri, parasal iktisat, finansal iktisat, uygulamalı makroiktisat.

Taner Yiğit, doktorasını 1999’da Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nden almıştır. St. Louis ve Wake Forest üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Yiğit’in araştırmaları ekonometri, para teorisi ve geçiş dönemi ekonomileri üzerinedir. Briç, motosiklet, bilgisayar oyunları, spor ve sinema, Dr. Yiğit’in özel ilgi alanlarıdır.

 

Mustafa Eray Yücel
İktisat Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Uygulamalı ekonometri, makroiktisat, para ekonomisi.

Araştırmalarını uygulamalı ekonometri, makroiktisat ve para ekonomisi alanlarında sürdüren Mustafa Eray Yücel, doktorasını 2005’te Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda çeşitli görevlerde bulunmuş olan Dr. Yücel, öykü yazmaya meraklıdır.

 

Ömer Zarplı
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora: Pittsburgh Üniversitesi

Çatışma çözümü, savaş sonrası barışın tesisi, insan haklarının korunması.

Uluslararası çatışma ve ekonomik yaptırımların etkinliği, iç çatışmaların çözümlenmesi, savaş sonrası barışın tesisi ve savaş tekrarının önlenmesi, insan haklarının korunmasında uluslararası aktörlerin rolü gibi çalışma alanları bulunan Ömer Zarplı, doktorasını 2021’de Pittsburgh Üniversitesi’nde tamamlamıştır. National Defense University ve The Century Foundation’da araştırmalar yapmış olan Dr. Zarplı’nın hobileri yüzme ve tenistir.

 

01-luca-zavagnoLuca Zavagno
Tarih Bölümü
Doktora: Birmingham Üniversitesi

Erken İslam tarihi, Bizans tarihi, Orta Çağ arkeolojisi.