Ana Sayfa »

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Kadrosu

 

Hüseyin Can Aksoy
Doktora: Martin Luther Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku, uluslararası ticaret hukuku, hukuk ve ekonomi.

Hüseyin Can Aksoy, doktorasını 2013’te Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg’den almıştır. Başlıca araştırma alanları medeni hukuk ve borçlar hukuku olan Dr. Aksoy’un kişisel verilerin korunması, Avrupa sözleşme hukuku ve medeni hukukun ekonomik analizi konularında da çalışmaları vardır. Max-Planck Karşılaştırmalı ve Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü’nde burslu misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. TÜBA-GEBİP ve BAGEP ödülleri sahibidir. Kişisel Verilerin Korunması, Impossibility in Modern Private Law, Sendikasyon Kredisi Alacaklarının Fer’i Teminatlarla Güvence Altına Alınması başlıklı üç kitap kaleme almıştır.

 

Pınar Çağlayan Aksoy
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, uluslararası satım hukuku, borçlar hukuku.

Medeni hukuk, borçlar hukuku, hukuk ve teknoloji ve uluslararası satım hukuku üzerine çalışmaları bulunan Pınar Çağlayan Aksoy, doktorasını 2015’te Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Max-Planck Karşılaştırmalı ve Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürütmüş, Ankara Üniversitesi’nin öğretim kadrosunda yer almıştır. Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Analizi başlıklı araştırma projesiyle TÜBİTAK desteği alan Dr. Çağlayan Aksoy’un Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini ve Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.

 

Vedat Buz
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku, kamu ihale sözleşmeleri.

Doktorasını 1996’da aldığı Ankara Üniversitesi’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Vedat Buz, medeni hukuk, borçlar hukuku ve kamu ihale sözleşmeleri alanında araştırmalar yürütmektedir. Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme başlıklı kitapların yazarıdır.

 

 

Ece Göztepe Çelebi, Dekan
Doktora: Westfälische Wilhelms Üniversitesi

Türk-Alman anayasa hukuku, Avrupa kamu hukuku, anayasa yargısı, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, toplumsal cinsiyet.

Hukuk Fakültesi Dekanı Ece Göztepe Çelebi, doktorasını 2001’de aldığı Westfälische Wilhelms Üniversitesi’nde 4 yıl öğretim üyeliği yapmıştır. Türk ve Alman anayasa hukuku, Avrupa kamu hukuku, anayasa yargısı, toplumsal cinsiyet eşitliği, temel hak ve özgürlükler rejimi konularında çalışmaktadır. Anayasa Şikâyeti, Die Unionsbürgerschaft und ihre Fortentwicklung im Hinblick auf die politischen Rechte, AB’nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, İnsan Haklarının Korunmasında Geçici Tedbir başlıklı 4 monografi yazmıştır. Alexander von Humboldt Vakfı bursuyla Freie Universität Berlin’de araştırmalar yapmış, vakfın Türkiye Bilim Büyükelçisi görevini yürütmüştür. İlgi alanları Bach ve Alman kabareleridir.

 

14-028-A+evrim-ozcanElvin Evrim Dalkılıç
Doktora: Gazi Üniversitesi

İdare hukuku, idari yargılama hukuku, insan hakları, enerji hukuku ve regülasyon.

Elvin Evrim Dalkılıç, doktorasını 2009’da Gazi Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları idare hukuku, insan hakları hukuku, enerji ve regülasyon hukuku olan Dr. Dalkılıç, İdare Hukuku Açısından Türkiye’de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları, Avrupa ve Türk İdare Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması başlıklı kitapların yazarıdır. Rock, blues, klasik caz ve 1940 sonrası Türk şiirine ilgi duyan Dr. Dalkılıç’ın hobileri arasında filateli, ilk baskı kitap koleksiyonu ve aletli dalış da bulunmaktadır.

 

 

Ayşe Dicle Ergin 
Doktora: Ankara Üniversitesi

Uluslararası insan hakları hukuku, Avrupa insan hakları hukuku, mülteci hukuku ve uluslararası örgütler hukuku.

Doktorasını 2019’da Ankara Üniversitesi’nden alan Ayşe Dicle Ergin, uluslararası insan hakları hukuku, Avrupa insan hakları hukuku ve mülteci hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi’nde sorumlu hukuk müdürü olarak, daha öncesinde ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Kosova Misyonu’nda kıdemli hukukçu olarak görev yapmıştır. Essex ve Columbia üniversitelerinde araştırmalar da yapmış olan Dr. Ergin’in hobisi tenis oynamaktır.

 

Osman B. Gürzumar
Doktora: Bern Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku, rekabet hukuku, ulusal ve uluslararası ticari tahkim uygulaması.

Osman B. Gürzumar, doktorasını 1991’de Bern Üniversitesi’nden almıştır. Medeni hukuk, borçlar hukuku ve rekabet hukuku konularında araştırmalar yürüten, ulusal ve uluslararası tahkim uygulamaları yapan Dr. Gürzumar’ın yayınları medeni hukuk ve rekabet hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadır. Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukuken Korunması, Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı ve Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Zorunluluğu başlıklı üç kitap kaleme almış olan Dr. Gürzumar, Rekabet Kurumu’nda hukuk başmüşavirliği, T.C. Adalet Bakanlığı Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu komisyonlarında üyelik yapmıştır.

 

 

Mehmet Çağlar Manavgat
Doktora: Ankara Üniversitesi

Anonim ortaklıklar, sermaye piyasası ve halka açık anonim ortaklık hukuku, yatırım kuruluşları, borsa, yatırımcının korunması.

Uzmanlık alanları sermaye piyasası hukuku, halka açık anonim ortaklıklar hukuku, finansal kurumlar hukuku ve borsa hukuku olan Mehmet Çağlar Manavgat, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuk Dairesi başkanlığını yürütmüştür. Doktorasını Ankara Üniversitesi’nden almıştır. Anonim ortaklıklar, halka açık anonim ortaklıklar ve sermaye piyasası hukuku alanlarında kitapları bulunan Dr. Manavgat’ın güncel araştırma konuları halka açık anonim ortaklıklar, kurumsal yönetim ilkeleri, finansal piyasaların kötüye kullanılması ve bilgi kaynaklı suçlardan doğan hukuki sorumluluktur.

 

 

Pınar Altınok Ormancı
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku.

Pınar Altınok Ormancı, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi ve Zararı Azaltma Külfeti adlı kitapların yazarıdır. Medeni hukuk, borçlar hukuku ve inşaat hukuku alanlarında çalışmalarını sürdüren Dr. Altınok Ormancı, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde akademik çalışmalarda da bulunmuştur.

 

Arif Barış Özbilen
Doktora: Galatasaray Üniversitesi

Medeni hukuk, borçlar hukuku.

Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku alanlarında çalışan Arif Barış Özbilen, doktorasını Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır. TÜBİTAK bursuyla gittiği Neuchâtel Üniversitesi Sağlık Hukuku Enstitüsü’nün yanı sıra Paris-1 Panthéon-Sorbonne ve Bonn Ren Friedrich Wilhelm üniversiteleri ile Hamburg Max-Planck Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde bilimsel araştırma ve akademik çalışmalarda bulunmuştur. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Özbilen, İnsan Kökenli Biyolojik Maddelere İlişkin Hukukî İşlemler ve Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü başlıklı iki kitap yazmıştır.

 

Ş. Barış Özçelik
Doktora: Ankara Üniversitesi

Medeni hukuk, eşya hukuku, sözleşmeler hukuku, inşaat hukuku.

Ş. Barış Özçelik, Ankara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora çalışmalarını, kazandığı İsviçre Hükümet Bursu’yla, Basel Üniversitesi’nde yürütmüştür. Araştırmalarını medeni hukukun borçlar hukuku ve eşya hukuku alanlarında yoğunlaştıran Dr. Özçelik, yapay zekâ ve hukuk konulu araştırma projesiyle TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır. Paylı mülkiyet, hukuki imkânsızlık, tüketici hukuku, kamu ihale sözleşmeleri, ipotek, ön alım hakkı, yapay zekânın hukuki boyutları gibi konularda çalışmaları ve Tapu Siciline Güvenin Korunması başlıklı bir kitabı bulunan Dr. Özçelik’in özel ilgi alanı edebiyattır.

 

Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik
Doktora: Ankara Üniversitesi

AB hukuku, uluslararası özel hukuk kapsamında vatandaşlık, yabancılar, kanunlar ihtilafı, milletlerarası usul hukuku.

Doktorasını 2007’de Ankara Üniversitesi’nde tamamlayan Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, bu üniversitenin yanı sıra Exeter Üniversitesi, Fribourg Üniversitesi ve Max-Planck Enstitüsü’nde araştırmalarda bulunmuştur. Milletlerarası Usul Hukukunda Paralel Davalar başlıklı bir kitabının yanı sıra ortak yazarlı bir kitabı da vardır. Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası tahkim hukuku ve Avrupa Birliği hukuku konularında çalışmalar yapan Dr. Özçelik, Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku başlıklı projesiyle Avrupa Komisyonu’ndan Jean Monnet modül desteği almaya hak kazanmıştır.

 

Turgut Tan
Doktora: Ankara Üniversitesi

İdare hukukunun genel esasları, idari yargılama hukuku, ekonomik kamu hukuku, özelleştirmenin hukuki ve idari sorunları.

Ekonomik kamu hukuku ve idare hukuku alanlarında araştırmaları ve kitapları bulunan Turgut Tan, doktorasını Ankara Üniversitesi’nden almıştır. Roma, Paris, Cambridge, Dijon ve Pau üniversitelerinde bilimsel çalışmalar yapmıştır. Dr.Tan, Başbakanlık ve Rekabet Kurumu başkan danışmanlığı, Danışma Meclisi üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, Türkiye-Avrupa Topluluğu Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanlığı görevlerini yürütmüştür.

 

Bilgin Tiryakioğlu
Doktora: Ankara Üniversitesi

Uluslararası özel hukuk, uluslararası tahkim, uluslararası usul hukuku, uluslararası ticaret hukuku.

Bilgin Tiryakioğlu, doktorasını 1991’de Ankara Üniversitesi’nden almıştır. Fulbright misafir öğretim üyesi olarak American University Washington College of Law’da görev yapmıştır. Araştırmaları yabancılar hukuku, vatandaşlık hukuku, kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukukunun yanı sıra yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözümü, doğrudan yabancı yatırımlar, ICSID tahkimi, uluslararası satım sözleşmeleri, çocukların uluslararası alanda korunması, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, rekabet kanunlarının ülke aşıcı uygulamaları, karşılaştırmalı uluslararası rekabet hukuku konularını kapsamaktadır. Dr. Tiryakioğlu, bu konulara ilişkin 7 kitap kaleme almıştır.

 

Haluk Toroslu
Doktora: Ankara Üniversitesi

Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, kriminoloji.

Uzmanlık alanları ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku olan Haluk Toroslu, bu alanlarda kitaplar da kaleme almıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamış olan Dr. Toroslu, Roma La Sapienza Üniversitesi bünyesinde İtalyan hükümetinin bursuyla araştırmalar yapmıştır.

 

 

Aslı Elif Gürbüz Usluel
Doktora: Ankara Üniversitesi

Anonim şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, ticari işletmeler, şirketler topluluğu.

Doktorasını Ankara Üniversitesi’nden 2008’de alan Aslı E. Gürbüz Usluel, çalışmalarını ticari işletme ve şirketler hukuku üzerinde sürdürmektedir. Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kâr Payı Alma Hakkı ve Türk Özel Hukukunda Özellikle Anonim Şirketlerde Ticari Sırrın Korunması başlıklı iki kitabı bulunan Dr. Usluel, Erasmus Roterdam ve Freiburg üniversiteleri ile İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde araştırmacılık, uluslararası bir danışmanlık şirketinde ise avukatlık yapmıştır. Dr. Usluel, Türkiye’de Hukuki Kurumlar, İktisat Politikası ve Firma Dinamikleri (1957-1993) konulu ve TÜBİTAK destekli proje ekibinde yer almaktadır.

 

Zülfiye Yılmaz 
Doktora: Galatasaray Üniversitesi

 Karşılaştırmalı anayasa hukuku, yerel yönetim hukuku, Anayasa mahkemelerinin geleceği, gelecek kuşakların hakları.

Doktorasını 2018’de Galatasaray Üniversitesi’nden alan Zülfiye Yılmaz, karşılaştırmalı anayasa hukuku, yerel yönetim hukuku, Anayasa mahkemelerinin geleceği, gelecek kuşakların hakları gibi konularda araştırmalarını sürdürmektedir. Reims Champagne – Ardenne Üniversitesi’nde akademik araştırmalar yapmış olan Dr. Yılmaz, Yerel Yönetimlerin Özerklik Hakkı: Yerel Özerkliğe İlişkin Avrupa Şartı’nın Taraf Devletlerde Uygulaması ve Türkiye Karşılaştırması adlı kitabın yazarıdır.

 

Serkan Yolcu
Doktora: Ankara Üniversitesi 

Karşılaştırmalı anayasa hukuku ve anayasa yargısı

 Doktorasını 2018’de Ankara Üniversitesi’nden alan Serkan Yolcu, karşılaştırmalı anayasa hukuku ve anayasa yargısı konularında araştırmalar yapmaktadır. Yargıçların Görüş Ayrılığı Sorunu: Anayasa Hukukunda Karşı Oy, Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması, İngiltere’de Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Alanındaki Gelişmeler adlı üç kitabı bulunmaktadır. AB ve Avrupa Konseyi’nin hukukla ilgili projelerinde ulusal danışmanlık yapan Dr. Yolcu, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.